Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
23.11.2023
Svarstiden går ut 7.1.2024
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
8.11.2023
Svarstiden går ut 8.12.2023
Ympäristöministeriö 13
7.11.2023
Svarstiden går ut 9.12.2023
Opetushallitus 1
14.11.2023
Svarstiden går ut 14.12.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
28.9.2023
Svarstiden går ut 29.11.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 67
19.10.2023
Svarstiden går ut 1.12.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 8
31.10.2023
Svarstiden går ut 13.12.2023
Ympäristöministeriö 5
24.11.2023
Svarstiden går ut 8.1.2024
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
24.11.2023
Svarstiden går ut 1.12.2023
Valtiokonttori 0
9.11.2023
Svarstiden går ut 4.12.2023
Valtiovarainministeriö 2
16.11.2023
Svarstiden går ut 22.12.2023
Suomen ympäristökeskus SYKE 0
3.11.2023
Svarstiden går ut 1.12.2023
Suomen ympäristökeskus SYKE 0
6.11.2023
Svarstiden går ut 19.12.2023
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 0
3.11.2023
Svarstiden går ut 30.11.2023
Oikeusministeriö 4
17.11.2023
Svarstiden går ut 17.1.2024
Oikeusministeriö 0
10.11.2023
Svarstiden går ut 23.12.2023
Ulkoministeriö 0
3.10.2023
Svarstiden går ut 29.11.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 47
8.11.2023
Svarstiden går ut 20.12.2023
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 3
23.10.2023
Svarstiden går ut 6.12.2023
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2
16.10.2023
Svarstiden går ut 1.12.2023
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 4
13.11.2023
Svarstiden går ut 16.12.2023
Opetushallitus 0
17.10.2023
Svarstiden går ut 30.11.2023
Valtiovarainministeriö 12
13.11.2023
Svarstiden går ut 2.12.2023
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
19.10.2023
Svarstiden går ut 30.11.2023
Ympäristöministeriö 27
3.11.2023
Svarstiden går ut 12.1.2024
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
7.11.2023
Svarstiden går ut 29.11.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
8.11.2023
Svarstiden går ut 9.1.2024
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
23.10.2023
Svarstiden går ut 5.12.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
17.11.2023
Svarstiden går ut 15.2.2024
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
16.11.2023
Svarstiden går ut 1.12.2023
Ulkoministeriö 0
17.11.2023
Svarstiden går ut 23.12.2023
Väylä 3
26.10.2023
Svarstiden går ut 8.12.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
24.11.2023
Svarstiden går ut 2.1.2024
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
21.11.2023
Svarstiden går ut 8.12.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 0