Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
31.5.2023
Svarstiden går ut 31.7.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
2.6.2023
Svarstiden går ut 2.8.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 0
2.6.2023
Svarstiden går ut 2.8.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 0
7.6.2023
Svarstiden går ut 28.6.2023
Valtioneuvoston kanslia 1
9.6.2023
Svarstiden går ut 4.8.2023
Valtiovarainministeriö 0
26.5.2023
Svarstiden går ut 7.7.2023
Oikeusministeriö 0
25.5.2023
Svarstiden går ut 14.7.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
31.5.2023
Svarstiden går ut 31.7.2023
Digi- ja väestötietovirasto 6
16.5.2023
Svarstiden går ut 11.7.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 1
15.5.2023
Svarstiden går ut 25.6.2023
Valtiovarainministeriö 1
9.5.2023
Svarstiden går ut 16.6.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 6
1.6.2023
Svarstiden går ut 30.6.2023
Kansallisarkisto 0
3.5.2023
Svarstiden går ut 12.6.2023
Maa- ja metsätalousministeriö 2
15.5.2023
Svarstiden går ut 16.6.2023
Opetushallitus 10
8.6.2023
Svarstiden går ut 11.8.2023
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
3.5.2023
Svarstiden går ut 15.6.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
17.5.2023
Svarstiden går ut 20.6.2023
Opetushallitus 12
2.5.2023
Svarstiden går ut 22.6.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
16.5.2023
Svarstiden går ut 16.6.2023
Väylävirasto 2
16.5.2023
Svarstiden går ut 16.6.2023
Väylävirasto 0
5.6.2023
Svarstiden går ut 31.8.2023
Oikeusministeriö 3
6.6.2023
Svarstiden går ut 21.7.2023
sisäministeriö, pelastusosasto 1
6.6.2023
Svarstiden går ut 15.8.2023
Valtiovarainministeriö 3
21.4.2023
Svarstiden går ut 1.9.2023
Sisäministeriö 2
5.5.2023
Svarstiden går ut 31.8.2023
Oikeusministeriö 0
8.6.2023
Svarstiden går ut 29.9.2023
Ulkoministeriö 0
8.5.2023
Svarstiden går ut 22.6.2023
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1
5.5.2023
Svarstiden går ut 31.7.2023
Oikeusministeriö 2
1.6.2023
Svarstiden går ut 20.6.2023
Traficom 0
2.6.2023
Svarstiden går ut 21.8.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
16.5.2023
Svarstiden går ut 13.6.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 16
17.4.2023
Svarstiden går ut 13.6.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 5
16.5.2023
Svarstiden går ut 16.6.2023
Valtiovarainministeriö 2