Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
2 begäran om utlåtande på remiss motsvarade sökordet "oikeusministeri��"
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
15.9.2023
Svarstiden går ut 18.10.2023
Oikeusministeriö 0
11.9.2023
Svarstiden går ut 20.10.2023
Oikeusministeriö 2