Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
3 begäran om utlåtande på remiss motsvarade sökordet "oikeusministeriö"
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
21.9.2022
Svarstiden går ut 4.11.2022
Oikeusministeriö 0
7.9.2022
Svarstiden går ut 31.10.2022
Oikeusministeriö 14
12.8.2022
Svarstiden går ut 13.10.2022
Oikeusministeriö 29