Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
15.1.2021
Svarstiden går ut 28.2.2021
Kansallisarkisto 68
17.12.2020
Svarstiden går ut 7.3.2021
STM 41
3.2.2021
Svarstiden går ut 1.3.2021
Opetushallitus 25
12.1.2021
Svarstiden går ut 28.2.2021
Ympäristöministeriö 21
9.2.2021
Svarstiden går ut 24.3.2021
OKM 21
18.1.2021
Svarstiden går ut 1.3.2021
Ympäristöministeriö 15
4.2.2021
Svarstiden går ut 5.3.2021
Opetushallitus 11
29.1.2021
Svarstiden går ut 15.3.2021
OKM 7
4.2.2021
Svarstiden går ut 19.3.2021
STM 6
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 6
8.2.2021
Svarstiden går ut 12.3.2021
Valtioneuvoston kanslia 5
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 5
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Lapin ELY-keskus 4
22.1.2021
Svarstiden går ut 5.3.2021
Oikeusministeriö 4
5.2.2021
Svarstiden går ut 22.3.2021
Maa- ja metsätalousministeriö 4
18.2.2021
Svarstiden går ut 18.3.2021
OM 4
9.2.2021
Svarstiden går ut 23.3.2021
Valtiovarainministeriö 3
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Lapin ELY-keskus 3
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Savon ELY-keskus 3
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2
12.2.2021
Svarstiden går ut 15.3.2021
Säteilyturvakeskus 2
12.2.2021
Svarstiden går ut 19.3.2021
Ulkoministeriö 2
4.2.2021
Svarstiden går ut 8.3.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
10.2.2021
Svarstiden går ut 8.3.2021
Ympäristöministeriö 2
2.2.2021
Svarstiden går ut 12.3.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
12.2.2021
Svarstiden går ut 14.3.2021
Opetushallitus 1
12.2.2021
Svarstiden går ut 15.3.2021
Säteilyturvakeskus 1
15.2.2021
Svarstiden går ut 14.4.2021
OM 1
23.2.2021
Svarstiden går ut 14.4.2021
OM 0
26.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Pohjois-Savon ELY-keskus 0
26.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
23.2.2021
Svarstiden går ut 24.3.2021
Traficom 0
25.2.2021
Svarstiden går ut 29.3.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 0
23.2.2021
Svarstiden går ut 31.3.2021
OM 0
19.2.2021
Svarstiden går ut 2.4.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
1.2.2021
Svarstiden går ut 12.4.2021
Ympäristöministeriö 0
1.2.2021
Svarstiden går ut 12.4.2021
Ympäristöministeriö 0
9.2.2021
Svarstiden går ut 19.3.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
23.2.2021
Svarstiden går ut 15.3.2021
Opetushallitus 0
23.2.2021
Svarstiden går ut 12.3.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
1.2.2021
Svarstiden går ut 8.3.2021
Oikeusministeriö 0
3.2.2021
Svarstiden går ut 5.3.2021
Ulkoministeriö 0
22.1.2021
Svarstiden går ut 3.3.2021
STM 0
29.1.2021
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen ELY 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Hämeen ELY-keskus 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Kaakkois-Suomen ELY 0
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Kaakkois-Suomen ELY 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0