Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
12.8.2022
Svarstiden går ut 13.10.2022
Oikeusministeriö 29
31.8.2022
Svarstiden går ut 3.10.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 26
22.8.2022
Svarstiden går ut 3.10.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 17
5.9.2022
Svarstiden går ut 2.10.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 13
7.9.2022
Svarstiden går ut 31.10.2022
Oikeusministeriö 13
29.8.2022
Svarstiden går ut 7.10.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 9
5.9.2022
Svarstiden går ut 3.10.2022
Liikenne- ja viestintävirasto 9
31.8.2022
Svarstiden går ut 12.10.2022
Valtiovarainministeriö 8
13.9.2022
Svarstiden går ut 14.10.2022
Maa- ja metsätalousministeriö 5
7.9.2022
Svarstiden går ut 19.10.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
22.9.2022
Svarstiden går ut 4.10.2022
Valtiovarainministeriö 3
20.9.2022
Svarstiden går ut 12.10.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
19.9.2022
Svarstiden går ut 17.10.2022
Valtiovarainministeriö 1
19.9.2022
Svarstiden går ut 31.10.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
30.9.2022
Svarstiden går ut 4.11.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
26.9.2022
Svarstiden går ut 4.11.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
21.9.2022
Svarstiden går ut 4.11.2022
Oikeusministeriö 0
28.9.2022
Svarstiden går ut 7.11.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
26.9.2022
Svarstiden går ut 7.11.2022
Ulkoministeriö 0
30.9.2022
Svarstiden går ut 11.11.2022
Ympäristöministeriö 0
30.9.2022
Svarstiden går ut 11.11.2022
Ympäristöministeriö 0
27.9.2022
Svarstiden går ut 17.10.2022
Valtiovarainministeriö 0
22.9.2022
Svarstiden går ut 20.10.2022
Finanssivalvonta 0
23.9.2022
Svarstiden går ut 21.10.2022
Valtiovarainministeriö 0
30.9.2022
Svarstiden går ut 25.10.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
20.9.2022
Svarstiden går ut 11.10.2022
Ympäristöministeriö 0
6.9.2022
Svarstiden går ut 11.10.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0