Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
23.1.2019
Svarstiden går ut 20.2.2019
LVM 48
17.1.2019
Svarstiden går ut 22.2.2019
Ympäristöministeriö 24
23.1.2019
Svarstiden går ut 20.2.2019
OKM 20
30.1.2019
Svarstiden går ut 19.2.2019
Metsähallitus 20
16.1.2019
Svarstiden går ut 27.2.2019
VM 19
18.1.2019
Svarstiden går ut 20.2.2019
Vaasan kaupunki 4
22.1.2019
Svarstiden går ut 6.3.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 4
4.12.2018
Svarstiden går ut 15.3.2019
Keski-Suomi 2020 -projekti (maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu) 4
17.1.2019
Svarstiden går ut 28.2.2019
Oikeusministeriö 3
15.2.2019
Svarstiden går ut 22.2.2019
TEM 1
30.1.2019
Svarstiden går ut 25.2.2019
Ympäristöministeriö 1
14.2.2019
Svarstiden går ut 6.3.2019
Opetushallitus 1
12.2.2019
Svarstiden går ut 22.3.2019
Ulkoministeriö 1
15.2.2019
Svarstiden går ut 5.4.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 1
15.2.2019
Svarstiden går ut 29.3.2019
Puolustusministeriö 0
12.2.2019
Svarstiden går ut 29.3.2019
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
1.2.2019
Svarstiden går ut 31.3.2019
STM 0
19.2.2019
Svarstiden går ut 15.3.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
18.2.2019
Svarstiden går ut 22.3.2019
Opetushallitus 0