Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
16.5.2022
Svarstiden går ut 1.7.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
13.5.2022
Svarstiden går ut 7.6.2022
Ympäristöministeriö 0
13.5.2022
Svarstiden går ut 24.6.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
12.5.2022
Svarstiden går ut 22.6.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
12.5.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 7
12.5.2022
Svarstiden går ut 1.7.2022
Valtiovarainministeriö 0
11.5.2022
Svarstiden går ut 7.6.2022
Ulkoministeriö 1
10.5.2022
Svarstiden går ut 3.6.2022
Ympäristöministeriö 1
9.5.2022
Svarstiden går ut 24.6.2022
Oikeusministeriö 0
9.5.2022
Svarstiden går ut 6.6.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
9.5.2022
Svarstiden går ut 17.6.2022
sisäministeriö, pelastusosasto 0
9.5.2022
Svarstiden går ut 4.7.2022
Liikenne- ja viestintävirasto 0
9.5.2022
Svarstiden går ut 1.7.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
6.5.2022
Svarstiden går ut 27.6.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
6.5.2022
Svarstiden går ut 30.6.2022
Oikeusministeriö 0
4.5.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Lapin ELY 0
3.5.2022
Svarstiden går ut 3.6.2022
Valtiovarainministeriö 0
3.5.2022
Svarstiden går ut 31.5.2022
Finanssivalvonta 0
3.5.2022
Svarstiden går ut 31.5.2022
Ympäristöministeriö 1
3.5.2022
Svarstiden går ut 14.6.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
2.5.2022
Svarstiden går ut 14.6.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
2.5.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Opetushallitus 3
2.5.2022
Svarstiden går ut 13.6.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
2.5.2022
Svarstiden går ut 10.6.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
29.4.2022
Svarstiden går ut 23.6.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
27.4.2022
Svarstiden går ut 25.5.2022
Ympäristöministeriö 0
27.4.2022
Svarstiden går ut 7.6.2022
Valtiovarainministeriö 0
25.4.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Valtiovarainministeriö 3
25.4.2022
Svarstiden går ut 31.5.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
25.4.2022
Svarstiden går ut 25.5.2022
Opetushallitus 4
22.4.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
22.4.2022
Svarstiden går ut 3.6.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
22.4.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Oikeusministeriö 4
21.4.2022
Svarstiden går ut 3.6.2022
Oikeusministeriö 1
21.4.2022
Svarstiden går ut 25.5.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 4
20.4.2022
Svarstiden går ut 1.6.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
14.4.2022
Svarstiden går ut 18.5.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 21
14.4.2022
Svarstiden går ut 18.5.2022
Maa- ja metsätalousministeriö 12
14.4.2022
Svarstiden går ut 27.5.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
13.4.2022
Svarstiden går ut 27.5.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
12.4.2022
Svarstiden går ut 25.5.2022
Valtiovarainministeriö 1
8.4.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Oikeusministeriö 3
6.4.2022
Svarstiden går ut 1.6.2022
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 0
1.4.2022
Svarstiden går ut 27.5.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 14
31.3.2022
Svarstiden går ut 12.8.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
28.3.2022
Svarstiden går ut 19.5.2022
Oikeusministeriö 18
8.2.2022
Svarstiden går ut 15.9.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 4