Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
19.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Ympäristöministeriö 0
19.9.2023
Svarstiden går ut 21.10.2023
Ympäristöministeriö 5
2.10.2023
Svarstiden går ut 15.11.2023
Ympäristöministeriö 0
19.9.2023
Svarstiden går ut 31.10.2023
Valtiovarainministeriö 0
28.8.2023
Svarstiden går ut 20.10.2023
Valtiovarainministeriö 5
20.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Valtiovarainministeriö 0
28.9.2023
Svarstiden går ut 4.11.2023
Valtiokonttori 2
29.8.2023
Svarstiden går ut 7.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 6
12.9.2023
Svarstiden går ut 9.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
12.9.2023
Svarstiden går ut 9.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
26.9.2023
Svarstiden går ut 21.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
19.9.2023
Svarstiden går ut 23.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 6
18.9.2023
Svarstiden går ut 23.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
29.9.2023
Svarstiden går ut 26.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
30.8.2023
Svarstiden går ut 20.10.2023
Suomen ympäristökeskus SYKE 2
3.10.2023
Svarstiden går ut 7.11.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
28.9.2023
Svarstiden går ut 10.11.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
19.9.2023
Svarstiden går ut 16.10.2023
Puolustusministeriö 2
7.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Opetushallitus 2
22.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Opetus- ja kulttuuriministeriö 4
15.9.2023
Svarstiden går ut 18.10.2023
Oikeusministeriö 1
11.9.2023
Svarstiden går ut 20.10.2023
Oikeusministeriö 2
4.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 0
21.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
15.9.2023
Svarstiden går ut 15.10.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
3.10.2023
Svarstiden går ut 29.11.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
7.9.2023
Svarstiden går ut 9.10.2023
Keski-Suomen liitto 12