Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
31.1.2023
Svarstiden går ut 13.2.2023
Ympäristöministeriö 1
19.1.2023
Svarstiden går ut 16.2.2023
Ylioppilastutkintolautakunta 4
3.1.2023
Svarstiden går ut 7.2.2023
Valtiovarainministeriö 11
19.1.2023
Svarstiden går ut 2.2.2023
Ulkoministeriö 2
25.1.2023
Svarstiden går ut 28.2.2023
Ulkoministeriö 0
22.12.2022
Svarstiden går ut 2.2.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 6
23.12.2022
Svarstiden går ut 6.2.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
26.1.2023
Svarstiden går ut 24.2.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
18.1.2023
Svarstiden går ut 17.3.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 15
30.1.2023
Svarstiden går ut 26.3.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
14.12.2022
Svarstiden går ut 3.2.2023
Opetus- ja kulttuuriministeriö 2
18.1.2023
Svarstiden går ut 24.3.2023
Oikeusministeriö 0
18.1.2023
Svarstiden går ut 24.3.2023
Oikeusministeriö 0
20.1.2023
Svarstiden går ut 28.2.2023
Oikeusministeriö 0
19.1.2023
Svarstiden går ut 15.3.2023
Oikeusministeriö 0
12.1.2023
Svarstiden går ut 26.2.2023
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 0
11.1.2023
Svarstiden går ut 22.2.2023
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 0