Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
12.7.2021
Svarstiden går ut 6.9.2021
Valtiovarainministeriö 4
20.7.2021
Svarstiden går ut 3.9.2021
OM 0
2.7.2021
Svarstiden går ut 6.9.2021
Ympäristöministeriö 0
23.6.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
Ympäristöministeriö 1
23.6.2021
Svarstiden går ut 20.8.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
2.7.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
TEM 0
9.7.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
STM 0
2.7.2021
Svarstiden går ut 5.8.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 3
8.7.2021
Svarstiden går ut 3.9.2021
TEM 2
12.7.2021
Svarstiden går ut 6.9.2021
TEM 0
28.6.2021
Svarstiden går ut 20.8.2021
TEM 2
22.6.2021
Svarstiden går ut 17.8.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 6
11.6.2021
Svarstiden går ut 22.8.2021
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 0
9.7.2021
Svarstiden går ut 31.8.2021
Oikeusministeriö 10
2.7.2021
Svarstiden går ut 15.9.2021
Väylävirasto 1
18.6.2021
Svarstiden går ut 20.8.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
15.6.2021
Svarstiden går ut 15.9.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
9.6.2021
Svarstiden går ut 20.8.2021
OM 5
6.7.2021
Svarstiden går ut 9.9.2021
OM 2
25.5.2021
Svarstiden går ut 6.8.2021
Valtiovarainministeriö 28
24.6.2021
Svarstiden går ut 9.8.2021
Opetushallitus 0
17.6.2021
Svarstiden går ut 16.8.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
2.7.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
OM 1
10.6.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 6
22.6.2021
Svarstiden går ut 20.8.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 3
24.6.2021
Svarstiden går ut 9.8.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
24.6.2021
Svarstiden går ut 10.9.2021
Valtiovarainministeriö 0
28.5.2021
Svarstiden går ut 5.8.2021
Valtiovarainministeriö 25
29.6.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
22.6.2021
Svarstiden går ut 15.8.2021
STM 2
2.7.2021
Svarstiden går ut 6.9.2021
Ympäristöministeriö 3
4.6.2021
Svarstiden går ut 5.8.2021
Valtiovarainministeriö 25
16.6.2021
Svarstiden går ut 11.8.2021
TEM 3
16.6.2021
Svarstiden går ut 11.8.2021
TEM 3
24.6.2021
Svarstiden går ut 31.8.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
21.5.2021
Svarstiden går ut 6.8.2021
OM 10
9.6.2021
Svarstiden går ut 31.8.2021
Oikeusministeriö 6
23.6.2021
Svarstiden går ut 30.8.2021
Valtiovarainministeriö 3
9.6.2021
Svarstiden går ut 31.8.2021
OM 5
21.6.2021
Svarstiden går ut 2.9.2021
Opetushallitus 2
4.6.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
YM 6
8.6.2021
Svarstiden går ut 13.8.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 13
28.6.2021
Svarstiden går ut 15.8.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 2
2.7.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 2
13.7.2021
Svarstiden går ut 9.8.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 2
23.6.2021
Svarstiden går ut 20.8.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 8
19.7.2021
Svarstiden går ut 1.9.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
8.7.2021
Svarstiden går ut 15.9.2021
OM 1
16.6.2021
Svarstiden går ut 22.8.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
24.6.2021
Svarstiden går ut 20.8.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
22.7.2021
Svarstiden går ut 23.8.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
14.7.2021
Svarstiden går ut 31.8.2021
STM 0
2.7.2021
Svarstiden går ut 17.8.2021
Ympäristöministeriö 1
16.6.2021
Svarstiden går ut 16.8.2021
Valtioneuvoston kanslia 3
2.7.2021
Svarstiden går ut 10.9.2021
Maa- ja metsätalousministeriö 3
8.7.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
6.7.2021
Svarstiden går ut 4.8.2021
Traficom 1
22.6.2021
Svarstiden går ut 16.8.2021
Traficom 0
3.6.2021
Svarstiden går ut 16.8.2021
Oikeusministeriö 0
7.6.2021
Svarstiden går ut 15.8.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 10
14.6.2021
Svarstiden går ut 13.8.2021
Säteilyturvakeskus 1
1.6.2021
Svarstiden går ut 31.8.2021
Ympäristöministeriö 3
29.6.2021
Svarstiden går ut 6.8.2021
Ulkoministeriö 37
7.7.2021
Svarstiden går ut 30.9.2021
Oikeusministeriö 2
22.6.2021
Svarstiden går ut 15.9.2021
OM 0