Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
18.5.2022
Svarstiden går ut 8.6.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
9.5.2022
Svarstiden går ut 24.6.2022
Oikeusministeriö 0
3.5.2022
Svarstiden går ut 3.6.2022
Valtiovarainministeriö 0
2.5.2022
Svarstiden går ut 13.6.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
2.5.2022
Svarstiden går ut 10.6.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
16.5.2022
Svarstiden går ut 1.7.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
17.5.2022
Svarstiden går ut 17.6.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
9.5.2022
Svarstiden går ut 6.6.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
12.5.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 19
12.5.2022
Svarstiden går ut 1.7.2022
Valtiovarainministeriö 0
11.5.2022
Svarstiden går ut 7.6.2022
Ulkoministeriö 1
2.5.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Opetushallitus 17
20.4.2022
Svarstiden går ut 1.6.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
18.5.2022
Svarstiden går ut 31.5.2022
Kansallisarkisto 0
27.4.2022
Svarstiden går ut 7.6.2022
Valtiovarainministeriö 0
17.5.2022
Svarstiden går ut 10.6.2022
Oikeusministeriö 1
9.5.2022
Svarstiden går ut 4.7.2022
Liikenne- ja viestintävirasto 0
25.4.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Valtiovarainministeriö 13
4.5.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Lapin ELY 4
6.5.2022
Svarstiden går ut 27.6.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
21.4.2022
Svarstiden går ut 25.5.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 4
1.4.2022
Svarstiden går ut 27.5.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 21
19.5.2022
Svarstiden går ut 17.6.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
13.4.2022
Svarstiden går ut 27.5.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
17.5.2022
Svarstiden går ut 3.6.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
12.5.2022
Svarstiden går ut 22.6.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
9.5.2022
Svarstiden går ut 1.7.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
12.4.2022
Svarstiden går ut 25.5.2022
Valtiovarainministeriö 1
29.4.2022
Svarstiden går ut 10.6.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
6.4.2022
Svarstiden går ut 1.6.2022
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 0
25.4.2022
Svarstiden går ut 31.5.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 5
8.4.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Oikeusministeriö 23
31.3.2022
Svarstiden går ut 12.8.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
3.5.2022
Svarstiden går ut 31.5.2022
Ympäristöministeriö 2
2.5.2022
Svarstiden går ut 14.6.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
13.5.2022
Svarstiden går ut 7.6.2022
Ympäristöministeriö 0
14.4.2022
Svarstiden går ut 27.5.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
13.5.2022
Svarstiden går ut 24.6.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
3.5.2022
Svarstiden går ut 14.6.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
22.4.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 3
21.4.2022
Svarstiden går ut 3.6.2022
Oikeusministeriö 2
25.4.2022
Svarstiden går ut 31.5.2022
Opetushallitus 5
3.5.2022
Svarstiden går ut 31.5.2022
Finanssivalvonta 0
6.5.2022
Svarstiden går ut 30.6.2022
Oikeusministeriö 0
8.2.2022
Svarstiden går ut 15.9.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 4
27.4.2022
Svarstiden går ut 25.5.2022
Ympäristöministeriö 1
22.4.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Oikeusministeriö 6
9.5.2022
Svarstiden går ut 17.6.2022
sisäministeriö, pelastusosasto 0
10.5.2022
Svarstiden går ut 3.6.2022
Ympäristöministeriö 1