Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
7.11.2019
Svarstiden går ut 3.12.2019
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
6.11.2019
Svarstiden går ut 2.12.2019
YM 0
25.10.2019
Svarstiden går ut 28.11.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 1
22.10.2019
Svarstiden går ut 3.12.2019
LVM 6
1.11.2019
Svarstiden går ut 5.12.2019
Ympäristöministeriö 0
5.11.2019
Svarstiden går ut 31.12.2019
Ympäristöministeriö 0
10.10.2019
Svarstiden går ut 28.11.2019
LVM 1
15.11.2019
Svarstiden går ut 17.1.2020
STM 0
17.10.2019
Svarstiden går ut 29.11.2019
Valtiovarainministeriö 0
4.11.2019
Svarstiden går ut 25.11.2019
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
29.10.2019
Svarstiden går ut 25.11.2019
Valtiovarainministeriö 2
1.11.2019
Svarstiden går ut 2.12.2019
Opetushallitus 2
16.10.2019
Svarstiden går ut 27.11.2019
VM 15
13.11.2019
Svarstiden går ut 15.1.2020
Ympäristöministeriö 2
5.11.2019
Svarstiden går ut 3.12.2019
LVM 0
3.10.2019
Svarstiden går ut 29.11.2019
OM 1
14.11.2019
Svarstiden går ut 3.1.2020
OM 1
29.10.2019
Svarstiden går ut 22.11.2019
Ympäristöministeriö 3
24.10.2019
Svarstiden går ut 25.11.2019
Finanssivalvonta 2
29.10.2019
Svarstiden går ut 5.12.2019
Väestörekisterikeskus 7
31.10.2019
Svarstiden går ut 22.11.2019
Pirkanmaan ELY-keskus 2
7.11.2019
Svarstiden går ut 4.12.2019
Valtiovarainministeriö 4
1.10.2019
Svarstiden går ut 29.11.2019
VM 8
6.11.2019
Svarstiden går ut 27.11.2019
Ulkoministeriö 4
8.11.2019
Svarstiden går ut 16.12.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 0
22.10.2019
Svarstiden går ut 27.11.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 4
25.10.2019
Svarstiden går ut 22.11.2019
Ympäristöministeriö 14
5.11.2019
Svarstiden går ut 10.12.2019
OKM 0
22.10.2019
Svarstiden går ut 29.11.2019
YM 2