Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
27.8.2020
Svarstiden går ut 26.10.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 4
19.10.2020
Svarstiden går ut 16.11.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
30.9.2020
Svarstiden går ut 4.11.2020
YM 1
16.10.2020
Svarstiden går ut 15.11.2020
Ulkoministeriö 0
16.10.2020
Svarstiden går ut 9.11.2020
TEM 0
2.10.2020
Svarstiden går ut 30.10.2020
Opetushallitus 2
15.10.2020
Svarstiden går ut 27.11.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 2
19.10.2020
Svarstiden går ut 25.11.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
30.9.2020
Svarstiden går ut 30.10.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
13.10.2020
Svarstiden går ut 6.11.2020
Opetushallitus 0
9.9.2020
Svarstiden går ut 4.11.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
16.10.2020
Svarstiden går ut 21.10.2020
TEM 13
24.9.2020
Svarstiden går ut 26.10.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 0
12.10.2020
Svarstiden går ut 23.11.2020
Valtiovarainministeriö 2
7.9.2020
Svarstiden går ut 30.10.2020
VM 19
12.10.2020
Svarstiden går ut 27.10.2020
OKM 0
29.9.2020
Svarstiden går ut 11.11.2020
Valtiovarainministeriö 1
9.10.2020
Svarstiden går ut 20.11.2020
Valtiovarainministeriö 0
12.10.2020
Svarstiden går ut 23.11.2020
Valtiovarainministeriö 1
19.10.2020
Svarstiden går ut 18.11.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
15.10.2020
Svarstiden går ut 6.11.2020
Valtiovarainministeriö 0
30.9.2020
Svarstiden går ut 9.11.2020
YM 0
13.10.2020
Svarstiden går ut 30.10.2020
STM 3
29.9.2020
Svarstiden går ut 23.10.2020
Opetushallitus 1
1.10.2020
Svarstiden går ut 21.10.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 2
19.10.2020
Svarstiden går ut 11.11.2020
STM 0
19.10.2020
Svarstiden går ut 16.11.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 1
14.10.2020
Svarstiden går ut 13.12.2020
OM 1
15.10.2020
Svarstiden går ut 6.11.2020
STM 0
19.10.2020
Svarstiden går ut 27.11.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 0
19.10.2020
Svarstiden går ut 27.11.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 0
13.10.2020
Svarstiden går ut 10.11.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
15.10.2020
Svarstiden går ut 12.11.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 4