Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
15.9.2023
Svarstiden går ut 24.9.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 72
19.9.2023
Svarstiden går ut 23.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
22.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1
18.9.2023
Svarstiden går ut 3.10.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
7.9.2023
Svarstiden går ut 9.10.2023
Keski-Suomen liitto 6
11.9.2023
Svarstiden går ut 20.10.2023
Oikeusministeriö 2
15.9.2023
Svarstiden går ut 18.10.2023
Oikeusministeriö 1
5.9.2023
Svarstiden går ut 30.9.2023
Etelä-Karjalan liitto 0
15.9.2023
Svarstiden går ut 29.9.2023
Valtiovarainministeriö 1
29.8.2023
Svarstiden går ut 7.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
30.8.2023
Svarstiden går ut 12.10.2023
Suomen ympäristökeskus SYKE 0
4.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 0
30.6.2023
Svarstiden går ut 27.9.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 33
28.8.2023
Svarstiden går ut 20.10.2023
Valtiovarainministeriö 3
22.8.2023
Svarstiden går ut 29.9.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 9
15.9.2023
Svarstiden går ut 15.10.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
28.8.2023
Svarstiden går ut 3.10.2023
Opetushallitus 9
12.9.2023
Svarstiden går ut 9.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
12.9.2023
Svarstiden går ut 9.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
19.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Ympäristöministeriö 0
19.9.2023
Svarstiden går ut 16.10.2023
Puolustusministeriö 0
28.8.2023
Svarstiden går ut 2.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
7.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Opetushallitus 0
18.9.2023
Svarstiden går ut 23.10.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
19.9.2023
Svarstiden går ut 31.10.2023
Valtiovarainministeriö 0
8.6.2023
Svarstiden går ut 29.9.2023
Ulkoministeriö 4
20.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Valtiovarainministeriö 0
21.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
19.9.2023
Svarstiden går ut 6.10.2023
Ympäristöministeriö 2
8.9.2023
Svarstiden går ut 2.10.2023
Valtiovarainministeriö 1