Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
6.7.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
OM 3
9.6.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 9
2.7.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
TEM 0
24.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
YM 5
20.7.2020
Svarstiden går ut 21.8.2020
Ympäristöministeriö 0
1.7.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 0
3.7.2020
Svarstiden går ut 17.8.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 0
24.6.2020
Svarstiden går ut 12.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
15.6.2020
Svarstiden går ut 25.9.2020
STM 1
3.7.2020
Svarstiden går ut 23.8.2020
Valtiovarainministeriö 0
16.6.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
OM 1
2.7.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Valtiovarainministeriö 1
15.6.2020
Svarstiden går ut 14.8.2020
OM 6
10.8.2020
Svarstiden går ut 1.10.2020
OM 1
16.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
LVM 40
6.7.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Kansallisarkisto 6
18.6.2020
Svarstiden går ut 17.8.2020
Sisäministeriö 6
17.7.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
Valtiovarainministeriö 2
9.6.2020
Svarstiden går ut 15.9.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 0
16.6.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
OM 1
10.7.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 2
24.6.2020
Svarstiden går ut 12.8.2020
Valtiovarainministeriö 2
17.7.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
Digi- ja väestötietovirasto 1
24.6.2020
Svarstiden går ut 19.8.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 3
29.6.2020
Svarstiden går ut 24.8.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 2
1.7.2020
Svarstiden går ut 17.8.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
24.7.2020
Svarstiden går ut 26.8.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
6.7.2020
Svarstiden går ut 24.8.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
24.7.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
25.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Ulkoministeriö 2
29.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
17.6.2020
Svarstiden går ut 19.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
7.8.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Opetushallitus 0
10.7.2020
Svarstiden går ut 21.8.2020
OM 1
10.6.2020
Svarstiden går ut 18.8.2020
Opetushallitus 2
30.6.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
25.6.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 0
10.6.2020
Svarstiden går ut 12.8.2020
Valtiovarainministeriö 55
16.6.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 16
16.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 7