Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
10.3.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
1.3.2023
Svarstiden går ut 12.4.2023
Ympäristöministeriö 3
16.2.2023
Svarstiden går ut 5.4.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
15.3.2023
Svarstiden går ut 10.5.2023
Oikeusministeriö 0
20.2.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Valtiovarainministeriö 16
13.3.2023
Svarstiden går ut 21.4.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 4
14.3.2023
Svarstiden går ut 21.4.2023
Oikeusministeriö 3
21.3.2023
Svarstiden går ut 11.4.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
8.3.2023
Svarstiden går ut 19.4.2023
Oikeusministeriö 2
14.3.2023
Svarstiden går ut 10.4.2023
Opetushallitus 0
3.3.2023
Svarstiden går ut 30.3.2023
Rautatiealan sääntelyelin 3
16.2.2023
Svarstiden går ut 6.4.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 1
21.2.2023
Svarstiden går ut 28.4.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 0
16.2.2023
Svarstiden går ut 23.3.2023
Finanssivalvonta 1
16.3.2023
Svarstiden går ut 14.4.2023
Opetushallitus 0
8.3.2023
Svarstiden går ut 21.3.2023
Opetushallitus 29
21.3.2023
Svarstiden går ut 8.5.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
6.3.2023
Svarstiden går ut 14.4.2023
Ympäristöministeriö 1
30.1.2023
Svarstiden går ut 26.3.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 7
28.2.2023
Svarstiden går ut 14.4.2023
Museovirasto 8
15.3.2023
Svarstiden går ut 18.4.2023
Suomen ympäristökeskus SYKE 0
6.3.2023
Svarstiden går ut 27.3.2023
Ympäristöministeriö 1
6.3.2023
Svarstiden går ut 16.4.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 0
17.3.2023
Svarstiden går ut 28.4.2023
Ympäristöministeriö 1
24.2.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Opetushallitus 3
3.3.2023
Svarstiden går ut 6.4.2023
Oikeusministeriö 7
28.2.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 2
3.3.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 1
2.3.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 14
18.1.2023
Svarstiden går ut 24.3.2023
Oikeusministeriö 16
18.1.2023
Svarstiden går ut 24.3.2023
Oikeusministeriö 18
15.2.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Museovirasto 6