Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
15.12.2023
Svarstiden går ut 17.6.2024
Lapin ELY-keskus 3
15.12.2023
Svarstiden går ut 17.6.2024
Etelä-Savon ELY-keskus 4
15.12.2023
Svarstiden går ut 17.6.2024
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2
15.12.2023
Svarstiden går ut 17.6.2024
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2
15.12.2023
Svarstiden går ut 17.6.2024
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 3
21.2.2024
Svarstiden går ut 8.3.2024
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
12.12.2023
Svarstiden går ut 18.4.2024
Oikeusministeriö 231
22.2.2024
Svarstiden går ut 28.3.2024
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
27.2.2024
Svarstiden går ut 12.4.2024
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
15.12.2023
Svarstiden går ut 15.3.2024
Varsinais-Suomen ELY 7
26.1.2024
Svarstiden går ut 8.3.2024
Oikeusministeriö 2
19.2.2024
Svarstiden går ut 1.4.2024
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 1
1.2.2024
Svarstiden går ut 15.3.2024
Suomen metsäkeskus 3
24.1.2024
Svarstiden går ut 29.2.2024
Ympäristöministeriö 23
9.1.2024
Svarstiden går ut 5.3.2024
Ympäristöministeriö 23
19.1.2024
Svarstiden går ut 4.3.2024
Sisäministeriö 19
16.2.2024
Svarstiden går ut 28.3.2024
Ympäristöministeriö 2
15.2.2024
Svarstiden går ut 15.3.2024
Ulkoministeriö 0
22.1.2024
Svarstiden går ut 1.3.2024
Liikenne- ja viestintäministeriö 11
19.1.2024
Svarstiden går ut 15.4.2024
Oikeusministeriö 2
2.2.2024
Svarstiden går ut 15.3.2024
Oikeusministeriö 3
16.2.2024
Svarstiden går ut 18.3.2024
Suomen ympäristökeskus SYKE 0
6.2.2024
Svarstiden går ut 6.3.2024
Suomen ympäristökeskus SYKE 0
1.2.2024
Svarstiden går ut 14.3.2024
Oikeusministeriö 2
23.1.2024
Svarstiden går ut 25.3.2024
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
2.2.2024
Svarstiden går ut 15.3.2024
Opetus- ja kulttuuriministeriö 9
19.2.2024
Svarstiden går ut 1.4.2024
Puolustusministeriö 1
9.2.2024
Svarstiden går ut 22.3.2024
Puolustusministeriö 5
21.2.2024
Svarstiden går ut 15.3.2024
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
21.2.2024
Svarstiden går ut 22.3.2024
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
28.2.2024
Svarstiden går ut 9.4.2024
Työ- ja elinkeinoministeriö 0
17.1.2024
Svarstiden går ut 29.2.2024
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
28.2.2024
Svarstiden går ut 9.4.2024
Oikeusministeriö 0
5.2.2024
Svarstiden går ut 4.3.2024
Suomen ympäristökeskus SYKE 2
19.2.2024
Svarstiden går ut 29.3.2024
Valtiovarainministeriö 0
17.1.2024
Svarstiden går ut 29.2.2024
Sosiaali- ja terveysministeriö 12
16.2.2024
Svarstiden går ut 13.3.2024
Sisäministeriö 0
5.2.2024
Svarstiden går ut 4.3.2024
Ulkoministeriö 4
23.1.2024
Svarstiden går ut 1.3.2024
Opetus- ja kulttuuriministeriö 31
22.2.2024
Svarstiden går ut 23.3.2024
Keski-Suomen hyvinvointialue 0
1.2.2024
Svarstiden går ut 8.3.2024
Valtiokonttori 1
26.2.2024
Svarstiden går ut 22.3.2024
Ympäristöministeriö 0
1.2.2024
Svarstiden går ut 14.3.2024
Maa- ja metsätalousministeriö 1
9.2.2024
Svarstiden går ut 20.3.2024
Ulkoministeriö 2
1.2.2024
Svarstiden går ut 1.3.2024
Ympäristöministeriö 3
29.1.2024
Svarstiden går ut 11.3.2024
Oikeusministeriö 0