Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
4 begäran om utlåtande på remiss motsvarade sökordet "oikeusministeri��"
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
5.6.2023
Svarstiden går ut 31.8.2023
Oikeusministeriö 3
26.5.2023
Svarstiden går ut 7.7.2023
Oikeusministeriö 0
5.5.2023
Svarstiden går ut 31.7.2023
Oikeusministeriö 2
5.5.2023
Svarstiden går ut 31.8.2023
Oikeusministeriö 0