Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
2 begäran om utlåtande på remiss motsvarade sökordet "oikeusministeri��"
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
26.10.2022
Svarstiden går ut 15.12.2022
Oikeusministeriö 2
10.11.2022
Svarstiden går ut 14.12.2022
Oikeusministeriö 0