Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
6 begäran om utlåtande på remiss motsvarade sökordet "oikeusministeriö"
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
26.5.2023
Svarstiden går ut 7.7.2023
Oikeusministeriö 0
5.5.2023
Svarstiden går ut 31.8.2023
Oikeusministeriö 0
5.5.2023
Svarstiden går ut 31.7.2023
Oikeusministeriö 1
4.4.2023
Svarstiden går ut 30.5.2023
Oikeusministeriö 7
31.3.2023
Svarstiden går ut 31.5.2023
Oikeusministeriö 8
17.4.2023
Svarstiden går ut 31.5.2023
Oikeusministeriö 9