Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
6 begäran om utlåtande på remiss motsvarade sökordet "oikeusministeriö"
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
12.12.2023
Svarstiden går ut 18.4.2024
Oikeusministeriö 247
7.3.2024
Svarstiden går ut 18.4.2024
Oikeusministeriö 11
12.3.2024
Svarstiden går ut 22.4.2024
Oikeusministeriö 15
27.3.2024
Svarstiden går ut 8.5.2024
Oikeusministeriö 1
15.4.2024
Svarstiden går ut 31.5.2024
Oikeusministeriö 0
18.4.2024
Svarstiden går ut 23.5.2024
Oikeusministeriö 1