Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
6 begäran om utlåtande på remiss motsvarade sökordet "oikeusministeriö"
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
31.3.2023
Svarstiden går ut 31.5.2023
Oikeusministeriö 0
22.3.2023
Svarstiden går ut 10.5.2023
Oikeusministeriö 0
15.3.2023
Svarstiden går ut 10.5.2023
Oikeusministeriö 1
14.3.2023
Svarstiden går ut 21.4.2023
Oikeusministeriö 5
8.3.2023
Svarstiden går ut 19.4.2023
Oikeusministeriö 2
3.3.2023
Svarstiden går ut 6.4.2023
Oikeusministeriö 14