Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
19.3.2019
Svarstiden går ut 17.5.2019
Oikeusministeriö 0
8.9.2014
Svarstiden går ut 29.9.2014
Oikeusministeriö 0
19.9.2014
Svarstiden går ut 17.10.2014
Oikeusministeriö 0
28.8.2019
Svarstiden går ut 18.9.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
30.10.2014
Svarstiden går ut 21.11.2014
Valtioneuvoston kanslia 0
5.2.2018
Svarstiden går ut 5.3.2018
Ympäristöministeriö 0
12.3.2016
Svarstiden går ut 8.4.2016
Ympäristöministeriö 0
16.3.2020
Svarstiden går ut 26.3.2020
Ympäristöministeriö 0
29.3.2018
Svarstiden går ut 20.4.2018
Ympäristöministeriö 0
17.7.2018
Svarstiden går ut 22.8.2018
TEM 0
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 0
3.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 0
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Pohjois-Savon ELY-keskus 0
10.2.2020
Svarstiden går ut 14.2.2020
Ulkoministeriö 0
17.4.2018
Svarstiden går ut 14.5.2018
Ulkoministeriö 0
21.11.2019
Svarstiden går ut 12.12.2019
Ulkoministeriö 0
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
6.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
3.7.2018
Svarstiden går ut 15.8.2018
LVM 0
9.10.2018
Svarstiden går ut 31.10.2018
LVM 0
29.6.2018
Svarstiden går ut 13.8.2018
LVM 0
13.8.2019
Svarstiden går ut 16.8.2019
OKM 0
1.11.2019
Svarstiden går ut 15.11.2019
LVM 1
24.4.2020
Svarstiden går ut 6.5.2020
LVM 1
12.7.2018
Svarstiden går ut 17.8.2018
LVM 1
19.12.2018
Svarstiden går ut 10.1.2019
Ulkoministeriö 1
13.4.2017
Svarstiden går ut 15.5.2017
Ulkoasiainministeriö 1
12.8.2019
Svarstiden går ut 9.9.2019
Ulkoministeriö 1
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Pirkanmaan ELY-keskus 1
14.1.2019
Svarstiden går ut 18.2.2019
VM 1
26.6.2019
Svarstiden går ut 12.8.2019
VM 1
1.11.2019
Svarstiden går ut 5.12.2019
Ympäristöministeriö 1
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1
9.10.2018
Svarstiden går ut 2.11.2018
Finanssivalvonta 1
25.10.2017
Svarstiden går ut 28.11.2017
Säteilyturvakeskus 1
9.11.2018
Svarstiden går ut 7.12.2018
Säteilyturvakeskus 1
8.1.2020
Svarstiden går ut 1.4.2020
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1
10.11.2020
Svarstiden går ut 18.12.2020
TEM 1
17.4.2020
Svarstiden går ut 18.5.2020
Opetushallitus 1
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Etelä-Savon ELY-keskus 1
4.2.2020
Svarstiden går ut 8.3.2020
TEM 1
9.4.2020
Svarstiden går ut 29.4.2020
TEM 1
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Hämeen ELY-keskus 1
16.10.2020
Svarstiden går ut 9.11.2020
TEM 1
25.2.2019
Svarstiden går ut 7.3.2019
TEM 1
13.12.2017
Svarstiden går ut 15.1.2018
Ympäristöministeriö 1
6.10.2020
Svarstiden går ut 20.10.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 1
6.10.2014
Svarstiden går ut 7.11.2014
Kuopion kaupunki 1
17.7.2018
Svarstiden går ut 14.8.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
17.11.2020
Svarstiden går ut 30.11.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 1
2.10.2014
Svarstiden går ut 22.10.2014
Oikeusministeriö 1
18.4.2017
Svarstiden går ut 10.5.2017
Oikeusministeriö 1
8.7.2018
Svarstiden går ut 31.10.2018
Oikeusministeriö 1
25.10.2017
Svarstiden går ut 21.11.2017
Oikeusministeriö 1
27.9.2017
Svarstiden går ut 27.10.2017
Oikeusministeriö 1
29.10.2020
Svarstiden går ut 27.11.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 1
24.11.2017
Svarstiden går ut 8.12.2017
Sisäministeriö 2
15.10.2020
Svarstiden går ut 6.11.2020
Valtiovarainministeriö 2
1.7.2014
Svarstiden går ut 29.8.2014
Oikeusministeriö 2
8.12.2020
Svarstiden går ut 15.1.2021
OM 2
1.7.2014
Svarstiden går ut 29.8.2014
Oikeusministeriö 2
7.3.2019
Svarstiden går ut 29.3.2019
Oikeusministeriö 2
14.12.2018
Svarstiden går ut 15.1.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 2
20.12.2019
Svarstiden går ut 21.1.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 2
18.11.2020
Svarstiden går ut 30.11.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 2
6.3.2020
Svarstiden går ut 25.3.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 2
10.10.2019
Svarstiden går ut 31.10.2019
Ympäristöministeriö 2
16.12.2020
Svarstiden går ut 29.1.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
1.6.2020
Svarstiden går ut 6.7.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
16.12.2020
Svarstiden går ut 29.1.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
4.11.2019
Svarstiden går ut 25.11.2019
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
28.10.2019
Svarstiden går ut 11.11.2019
TEM 2
22.5.2015
Svarstiden går ut 13.7.2015
TEM 2
2.7.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
TEM 2
17.4.2020
Svarstiden går ut 29.5.2020
TEM 2
15.11.2018
Svarstiden går ut 3.12.2018
TEM 2
27.2.2018
Svarstiden går ut 13.3.2018
TEM 2
13.10.2017
Svarstiden går ut 10.11.2017
TEM 2
26.2.2018
Svarstiden går ut 15.3.2018
TEM 2
18.2.2019
Svarstiden går ut 22.3.2019
Opetushallitus 2
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2
27.5.2019
Svarstiden går ut 20.6.2019
Finanssivalvonta 2
31.1.2018
Svarstiden går ut 8.3.2018
Finanssivalvonta 2
27.8.2019
Svarstiden går ut 30.9.2019
YM 2
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2
24.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2
2.8.2019
Svarstiden går ut 16.9.2019
Ulkoministeriö 2
3.2.2021
Svarstiden går ut 5.3.2021
Ulkoministeriö 2
20.7.2018
Svarstiden går ut 31.8.2018
Ulkoministeriö 2
12.2.2019
Svarstiden går ut 22.3.2019
Ulkoministeriö 2
1.11.2019
Svarstiden går ut 15.11.2019
LVM 2
5.11.2019
Svarstiden går ut 3.12.2019
LVM 2
24.9.2020
Svarstiden går ut 26.10.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 2
8.6.2020
Svarstiden går ut 4.7.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 3
15.11.2018
Svarstiden går ut 29.11.2018
LVM 3
27.10.2020
Svarstiden går ut 16.11.2020
LVM 3
21.8.2019
Svarstiden går ut 4.9.2019
LVM 3
19.3.2020
Svarstiden går ut 31.3.2020
Ulkoministeriö 3
14.2.2020
Svarstiden går ut 27.3.2020
YM 3
27.9.2018
Svarstiden går ut 19.10.2018
LVM 3
6.11.2018
Svarstiden går ut 5.12.2018
YM 3
25.9.2019
Svarstiden går ut 22.10.2019
Finanssivalvonta 3
4.4.2019
Svarstiden går ut 6.5.2019
Finanssivalvonta 3
24.10.2019
Svarstiden går ut 25.11.2019
Finanssivalvonta 3
15.6.2020
Svarstiden går ut 10.8.2020
Finanssivalvonta 3
4.10.2019
Svarstiden går ut 8.11.2019
Finanssivalvonta 3
4.10.2019
Svarstiden går ut 8.11.2019
Finanssivalvonta 3
5.6.2019
Svarstiden går ut 3.7.2019
Finanssivalvonta 3
6.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Keski-Suomen ELY-keskus 3
9.3.2020
Svarstiden går ut 17.4.2020
Säteilyturvakeskus 3
21.12.2020
Svarstiden går ut 31.1.2021
Säteilyturvakeskus 3
28.9.2016
Svarstiden går ut 30.11.2016
Janakkalan kunta 3
11.6.2019
Svarstiden går ut 16.8.2019
Opetushallitus 3
1.3.2017
Svarstiden går ut 19.3.2017
Puolustusministeriö 3
11.3.2019
Svarstiden går ut 20.3.2019
TEM 3
20.12.2019
Svarstiden går ut 21.1.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
11.9.2020
Svarstiden går ut 20.9.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 3
13.10.2020
Svarstiden går ut 10.11.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
12.11.2018
Svarstiden går ut 3.12.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
27.2.2018
Svarstiden går ut 30.3.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
14.2.2017
Svarstiden går ut 22.2.2017
Oikeusministeriö 3
25.10.2016
Svarstiden går ut 8.12.2016
Oikeusministeriö 3
8.9.2014
Svarstiden går ut 29.9.2014
Oikeusministeriö 3
1.10.2020
Svarstiden går ut 21.10.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
24.6.2020
Svarstiden går ut 12.8.2020
Valtiovarainministeriö 3
28.6.2018
Svarstiden går ut 13.8.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
24.9.2019
Svarstiden går ut 8.11.2019
Valtiovarainministeriö 4
28.8.2015
Svarstiden går ut 18.9.2015
Oikeusministeriö 4
16.3.2018
Svarstiden går ut 20.4.2018
Oikeusministeriö 4
13.2.2020
Svarstiden går ut 18.3.2020
Valtioneuvoston kanslia 4
29.11.2018
Svarstiden går ut 12.12.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
22.10.2018
Svarstiden går ut 13.11.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
16.2.2018
Svarstiden går ut 16.3.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
1.2.2017
Svarstiden går ut 19.3.2017
Puolustusministeriö 4
17.11.2020
Svarstiden går ut 8.12.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 4
22.3.2017
Svarstiden går ut 7.4.2017
TEM 4
15.2.2019
Svarstiden går ut 22.2.2019
TEM 4
9.7.2020
Svarstiden går ut 9.8.2020
Ympäristöministeriö 4
18.1.2019
Svarstiden går ut 20.2.2019
Vaasan kaupunki 4
7.11.2018
Svarstiden går ut 4.12.2018
Säteilyturvakeskus 4
21.12.2020
Svarstiden går ut 31.1.2021
Säteilyturvakeskus 4
2.8.2019
Svarstiden går ut 18.8.2019
Finanssivalvonta 4
15.11.2018
Svarstiden går ut 21.12.2018
Finanssivalvonta 4
6.11.2018
Svarstiden går ut 5.12.2018
YM 4
6.11.2018
Svarstiden går ut 5.12.2018
YM 4
14.2.2020
Svarstiden går ut 27.3.2020
YM 4
19.10.2018
Svarstiden går ut 14.12.2018
YM 4
28.8.2019
Svarstiden går ut 23.9.2019
Ulkoministeriö 4
31.10.2018
Svarstiden går ut 16.11.2018
Ulkoministeriö 4
3.9.2020
Svarstiden går ut 4.10.2020
LVM 4
21.11.2019
Svarstiden går ut 12.12.2019
LVM 4
9.6.2020
Svarstiden går ut 10.8.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 4
23.5.2019
Svarstiden går ut 1.7.2019
Liikenne- ja viestintävirasto 5
17.6.2019
Svarstiden går ut 15.7.2019
LVM 5
17.6.2019
Svarstiden går ut 15.7.2019
LVM 5
22.10.2020
Svarstiden går ut 26.10.2020
LVM 5
4.7.2019
Svarstiden går ut 13.9.2019
LVM 5
25.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Ulkoministeriö 5
6.11.2018
Svarstiden går ut 5.12.2018
YM 5
2.10.2019
Svarstiden går ut 23.10.2019
LVM 5
6.4.2018
Svarstiden går ut 26.4.2018
Finanssivalvonta 5
1.2.2018
Svarstiden går ut 5.3.2018
Finanssivalvonta 5
23.5.2019
Svarstiden går ut 13.6.2019
Finanssivalvonta 5
4.12.2017
Svarstiden går ut 14.1.2018
Finanssivalvonta 5
23.5.2018
Svarstiden går ut 25.6.2018
Viestintävirasto 5
30.8.2019
Svarstiden går ut 18.9.2019
Opetushallitus 5
18.6.2019
Svarstiden går ut 16.8.2019
Opetushallitus 5
10.6.2020
Svarstiden går ut 18.8.2020
Opetushallitus 5
19.9.2019
Svarstiden går ut 18.10.2019
TEM 5
12.4.2018
Svarstiden går ut 30.4.2018
Väestörekisterikeskus 5
22.9.2020
Svarstiden går ut 16.10.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
9.6.2020
Svarstiden går ut 15.9.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 5
16.4.2018
Svarstiden går ut 1.6.2018
Ympäristöministeriö 5
5.6.2019
Svarstiden går ut 1.8.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
26.4.2019
Svarstiden går ut 13.5.2019
OM 5
12.5.2015
Svarstiden går ut 5.6.2015
Yrjölä Oskar 5
19.11.2020
Svarstiden går ut 11.12.2020
Valtiovarainministeriö 5
30.6.2017
Svarstiden går ut 25.8.2017
Sisäministeriö 5
12.3.2019
Svarstiden går ut 26.4.2019
Sisäministeriö 5
15.5.2020
Svarstiden går ut 29.5.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 5
9.10.2020
Svarstiden går ut 20.11.2020
Valtiovarainministeriö 6
8.2.2021
Svarstiden går ut 22.2.2021
VM 6
19.9.2014
Svarstiden går ut 17.10.2014
Oikeusministeriö 6
2.7.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Valtiovarainministeriö 6
16.8.2017
Svarstiden går ut 15.9.2017
Oikeusministeriö 6
3.10.2019
Svarstiden går ut 29.11.2019
OM 6
20.4.2018
Svarstiden går ut 9.5.2018
Oikeusministeriö 6
17.3.2020
Svarstiden går ut 14.4.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
19.11.2018
Svarstiden går ut 10.12.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
10.9.2019
Svarstiden går ut 7.10.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
26.4.2018
Svarstiden går ut 18.5.2018
LVM 6
16.2.2018
Svarstiden går ut 16.3.2018
Ympäristöministeriö 6
24.2.2020
Svarstiden går ut 18.3.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 6
3.4.2020
Svarstiden går ut 1.5.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 6
14.6.2018
Svarstiden går ut 31.7.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
3.11.2020
Svarstiden går ut 17.11.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 6
5.7.2019
Svarstiden går ut 21.8.2019
TEM 6
16.2.2018
Svarstiden går ut 30.3.2018
TEM 6
28.2.2019
Svarstiden går ut 29.3.2019
TEM 6
20.1.2017
Svarstiden går ut 24.2.2017
TEM 6
2.10.2020
Svarstiden går ut 30.10.2020
Opetushallitus 6
20.11.2019
Svarstiden går ut 31.1.2020
Opetushallitus 6
18.10.2018
Svarstiden går ut 11.11.2018
Finanssivalvonta 6
22.1.2021
Svarstiden går ut 3.3.2021
STM 6
21.12.2017
Svarstiden går ut 31.1.2018
Säteilyturvakeskus 6
6.4.2020
Svarstiden går ut 15.5.2020
Säteilyturvakeskus 6
6.6.2018
Svarstiden går ut 15.8.2018
YM 6
13.5.2019
Svarstiden går ut 28.6.2019
YM 6
6.11.2019
Svarstiden går ut 2.12.2019
YM 6
6.11.2018
Svarstiden går ut 5.12.2018
YM 6
6.11.2018
Svarstiden går ut 5.12.2018
YM 6
6.11.2018
Svarstiden går ut 5.12.2018
YM 6
6.6.2019
Svarstiden går ut 12.7.2019
Ympäristöministeriö 6
6.11.2018
Svarstiden går ut 5.12.2018
YM 6
29.11.2019
Svarstiden går ut 23.12.2019
YM 6
6.11.2018
Svarstiden går ut 5.12.2018
YM 6
16.11.2020
Svarstiden går ut 1.12.2020
LVM 6
27.10.2020
Svarstiden går ut 16.11.2020
LVM 6
8.8.2019
Svarstiden går ut 6.9.2019
LVM 6
21.8.2018
Svarstiden går ut 5.9.2018
LVM 6
17.6.2019
Svarstiden går ut 15.7.2019
LVM 6
22.12.2020
Svarstiden går ut 25.1.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 6
29.6.2020
Svarstiden går ut 24.8.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 7
3.6.2020
Svarstiden går ut 10.7.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 7
27.5.2020
Svarstiden går ut 1.6.2020
LVM 7
1.11.2019
Svarstiden går ut 15.11.2019
LVM 7
6.11.2018
Svarstiden går ut 5.12.2018
YM 7
22.5.2020
Svarstiden går ut 4.7.2020
Ulkoministeriö 7
15.6.2017
Svarstiden går ut 15.8.2017
Ulkoasiainministeriö 7
18.4.2018
Svarstiden går ut 31.5.2018
Ympäristöministeriö 7
19.7.2018
Svarstiden går ut 10.9.2018
YM 7
24.9.2020
Svarstiden går ut 13.10.2020
YM 7
24.9.2020
Svarstiden går ut 13.10.2020
YM 7
29.5.2019
Svarstiden går ut 3.7.2019
YM 7
6.6.2019
Svarstiden går ut 12.7.2019
Ympäristöministeriö 7
20.12.2019
Svarstiden går ut 14.2.2020
LVM 7
21.11.2018
Svarstiden går ut 21.12.2018
Finanssivalvonta 7
7.8.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Opetushallitus 7
29.4.2020
Svarstiden går ut 22.5.2020
Opetushallitus 7
26.11.2020
Svarstiden går ut 28.12.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 7
15.5.2018
Svarstiden går ut 8.6.2018
TEM 7
8.5.2020
Svarstiden går ut 18.6.2020
TEM 7
12.11.2020
Svarstiden går ut 9.12.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 7
25.10.2019
Svarstiden går ut 28.11.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 7
2.9.2020
Svarstiden går ut 10.9.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 7
10.9.2019
Svarstiden går ut 4.10.2019
Ympäristöministeriö 7
9.11.2018
Svarstiden går ut 26.11.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 7
12.12.2019
Svarstiden går ut 24.1.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 7
17.3.2020
Svarstiden går ut 14.4.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 7
14.12.2020
Svarstiden går ut 15.1.2021
OM 7
2.10.2014
Svarstiden går ut 22.10.2014
Oikeusministeriö 7
15.5.2018
Svarstiden går ut 21.6.2018
Oikeusministeriö 7
5.7.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
Oikeusministeriö 7
17.3.2020
Svarstiden går ut 17.4.2020
OM 7
3.7.2020
Svarstiden går ut 23.8.2020
Valtiovarainministeriö 7
24.11.2014
Svarstiden går ut 10.12.2014
Valtiovarainministeriö 7
4.12.2018
Svarstiden går ut 18.1.2019
Oikeusministeriö 8
28.2.2020
Svarstiden går ut 13.3.2020
Oikeusministeriö 8
7.12.2020
Svarstiden går ut 22.12.2020
Valtiovarainministeriö 8
30.9.2020
Svarstiden går ut 7.10.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 8
10.10.2017
Svarstiden går ut 17.11.2017
Sosiaali- ja terveysministeriö 8
20.6.2018
Svarstiden går ut 31.8.2018
YM 8
8.8.2019
Svarstiden går ut 9.10.2019
OM 8
19.12.2016
Svarstiden går ut 18.1.2017
Oikeusministeriö 8
6.11.2015
Svarstiden går ut 18.12.2015
Oikeusministeriö 8
29.6.2018
Svarstiden går ut 31.8.2018
Oikeusministeriö 8
3.12.2020
Svarstiden går ut 15.1.2021
OM 8
6.6.2018
Svarstiden går ut 3.8.2018
OM 8
1.12.2020
Svarstiden går ut 16.12.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 8
14.5.2019
Svarstiden går ut 7.6.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 8
21.2.2018
Svarstiden går ut 13.3.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 8
30.9.2020
Svarstiden går ut 30.10.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 8
27.9.2019
Svarstiden går ut 25.10.2019
TEM 8
9.10.2019
Svarstiden går ut 4.11.2019
TEM 8
12.12.2017
Svarstiden går ut 22.2.2018
Puolustusministeriö 8
19.9.2019
Svarstiden går ut 18.10.2019
TEM 8
27.10.2020
Svarstiden går ut 10.11.2020
Opetushallitus 8
2.12.2020
Svarstiden går ut 11.1.2021
Opetushallitus 8
4.5.2020
Svarstiden går ut 11.5.2020
LVM 8
6.11.2018
Svarstiden går ut 5.12.2018
YM 8
20.12.2018
Svarstiden går ut 8.2.2019
YM 8
21.10.2020
Svarstiden går ut 18.11.2020
LVM 8
26.5.2020
Svarstiden går ut 8.6.2020
LVM 8
10.3.2020
Svarstiden går ut 31.3.2020
LVM 8
27.10.2020
Svarstiden går ut 16.11.2020
LVM 8
24.6.2020
Svarstiden går ut 19.8.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 8
2.12.2020
Svarstiden går ut 8.1.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 8
16.12.2020
Svarstiden går ut 29.1.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 9
12.2.2020
Svarstiden går ut 6.3.2020
LVM 9
12.3.2020
Svarstiden går ut 24.4.2020
LVM 9
25.11.2020
Svarstiden går ut 4.12.2020
LVM 9
5.7.2018
Svarstiden går ut 10.8.2018
YM 9
3.4.2020
Svarstiden går ut 11.5.2020
YM 9
25.6.2018
Svarstiden går ut 28.9.2018
YM 9
14.9.2018
Svarstiden går ut 5.10.2018
LVM 9
27.10.2020
Svarstiden går ut 23.11.2020
LVM 9
5.4.2019
Svarstiden går ut 18.4.2019
VM 9
3.2.2021
Svarstiden går ut 25.2.2021
Oikeusministeriö 9
13.4.2018
Svarstiden går ut 9.5.2018
VM 9
14.2.2020
Svarstiden går ut 13.3.2020
Opetushallitus 9
13.10.2020
Svarstiden går ut 6.11.2020
Opetushallitus 9
21.5.2019
Svarstiden går ut 5.6.2019
Finanssivalvonta 9
4.12.2018
Svarstiden går ut 7.1.2019
Säteilyturvakeskus 9
3.1.2020
Svarstiden går ut 22.1.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 9
24.7.2020
Svarstiden går ut 26.8.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 9
4.11.2020
Svarstiden går ut 27.11.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 9
21.8.2020
Svarstiden går ut 21.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 9
29.4.2019
Svarstiden går ut 23.5.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 9
7.5.2018
Svarstiden går ut 4.6.2018
Ympäristöministeriö 9
25.6.2018
Svarstiden går ut 2.9.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 9
15.7.2019
Svarstiden går ut 26.8.2019
Oikeusministeriö 9
13.9.2019
Svarstiden går ut 7.10.2019
Oikeusministeriö 9
19.12.2014
Svarstiden går ut 30.1.2015
Valtiovarainministeriö 9
2.11.2020
Svarstiden går ut 24.11.2020
Valtiovarainministeriö 10
7.12.2020
Svarstiden går ut 11.1.2021
OM 10
19.11.2014
Svarstiden går ut 3.12.2014
Valtiovarainministeriö 10
5.9.2018
Svarstiden går ut 28.9.2018
Valtiovarainministeriö 10
20.9.2018
Svarstiden går ut 19.10.2018
Finanssivalvonta 10
9.3.2018
Svarstiden går ut 20.4.2018
Oikeusministeriö 10
3.10.2018
Svarstiden går ut 8.11.2018
Maa- ja metsätalousministeriö 10
25.3.2020
Svarstiden går ut 23.4.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 10
20.5.2020
Svarstiden går ut 22.5.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 10
25.3.2020
Svarstiden går ut 17.4.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 10
29.1.2021
Svarstiden går ut 19.2.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 10
26.10.2020
Svarstiden går ut 6.12.2020
TEM 10
10.1.2020
Svarstiden går ut 7.2.2020
TEM 10
23.5.2018
Svarstiden går ut 15.6.2018
TEM 10
20.5.2020
Svarstiden går ut 12.6.2020
Opetushallitus 10
21.12.2018
Svarstiden går ut 18.1.2019
Säteilyturvakeskus 10
21.12.2018
Svarstiden går ut 18.1.2019
Säteilyturvakeskus 10
23.10.2018
Svarstiden går ut 8.11.2018
YM 10
31.10.2019
Svarstiden går ut 22.11.2019
Pirkanmaan ELY-keskus 10
6.5.2019
Svarstiden går ut 28.5.2019
LVM 10
23.8.2019
Svarstiden går ut 16.9.2019
YM 10
15.11.2018
Svarstiden går ut 29.11.2018
LVM 10
12.10.2018
Svarstiden går ut 23.11.2018
LVM 11
26.8.2019
Svarstiden går ut 18.10.2019
Traficom 11
19.10.2020
Svarstiden går ut 27.11.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 11
21.11.2018
Svarstiden går ut 10.12.2018
OKM 11
3.5.2018
Svarstiden går ut 25.5.2018
YM 11
27.1.2021
Svarstiden går ut 16.2.2021
LVM 11
19.10.2018
Svarstiden går ut 23.11.2018
LVM 11
10.4.2018
Svarstiden går ut 4.5.2018
Turvallisuuskomitean sihteeristö 11
7.3.2018
Svarstiden går ut 4.4.2018
Viestintävirasto 11
9.10.2017
Svarstiden går ut 23.10.2017
Jyväskylän kaupunki 11
28.1.2020
Svarstiden går ut 28.2.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 11
25.6.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 11
5.3.2018
Svarstiden går ut 6.4.2018
TEM 11
12.6.2020
Svarstiden går ut 6.8.2020
TEM 11
12.6.2018
Svarstiden går ut 2.7.2018
TEM 11
31.10.2018
Svarstiden går ut 14.11.2018
TEM 11
30.1.2019
Svarstiden går ut 25.2.2019
Ympäristöministeriö 11
3.2.2020
Svarstiden går ut 6.3.2020
Ympäristöministeriö 11
28.1.2021
Svarstiden går ut 4.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 11
8.11.2018
Svarstiden går ut 7.12.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 11
22.3.2019
Svarstiden går ut 3.5.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 11
14.11.2019
Svarstiden går ut 3.1.2020
OM 11
12.12.2019
Svarstiden går ut 24.1.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 11
17.12.2020
Svarstiden går ut 22.1.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 11
28.8.2017
Svarstiden går ut 26.9.2017
Valtiovarainministeriö 11
27.8.2019
Svarstiden går ut 30.9.2019
Valtiovarainministeriö 11
25.1.2017
Svarstiden går ut 10.3.2017
Oikeusministeriö 11
10.12.2020
Svarstiden går ut 31.12.2020
Valtiovarainministeriö 11
2.11.2016
Svarstiden går ut 14.12.2016
Valtiovarainministeriö 11
31.7.2018
Svarstiden går ut 31.8.2018
VM 11
16.11.2020
Svarstiden går ut 4.12.2020
Valtiovarainministeriö 11
20.5.2020
Svarstiden går ut 11.6.2020
Oikeusministeriö 12
13.3.2018
Svarstiden går ut 13.4.2018
Oikeusministeriö 12
8.9.2020
Svarstiden går ut 20.10.2020
Valtiovarainministeriö 12
30.11.2020
Svarstiden går ut 17.12.2020
Valtiovarainministeriö 12
19.7.2019
Svarstiden går ut 13.9.2019
Oikeusministeriö 12
15.6.2020
Svarstiden går ut 14.8.2020
OM 12
1.9.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 12
27.4.2020
Svarstiden går ut 28.4.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 12
29.10.2019
Svarstiden går ut 22.11.2019
Ympäristöministeriö 12
9.6.2020
Svarstiden går ut 15.6.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 12
22.10.2019
Svarstiden går ut 27.11.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 12
9.6.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 12
21.2.2018
Svarstiden går ut 4.4.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 12
12.8.2020
Svarstiden går ut 8.9.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 12
16.7.2019
Svarstiden går ut 13.8.2019
Ympäristöministeriö 12
31.10.2017
Svarstiden går ut 15.11.2017
TEM 12
25.10.2017
Svarstiden går ut 22.11.2017
TEM 12
15.11.2018
Svarstiden går ut 16.1.2019
TEM 12
7.10.2019
Svarstiden går ut 4.11.2019
Opetushallitus 12
3.2.2017
Svarstiden går ut 3.3.2017
Turvallisuuskomitean sihteeristö 12
19.5.2020
Svarstiden går ut 25.6.2020
YM 12
17.12.2020
Svarstiden går ut 17.1.2021
LVM 12
22.3.2019
Svarstiden går ut 24.4.2019
YM 12
30.9.2020
Svarstiden går ut 9.11.2020
YM 12
2.12.2020
Svarstiden går ut 22.1.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 12
8.6.2018
Svarstiden går ut 8.8.2018
LVM 12
27.9.2018
Svarstiden går ut 18.10.2018
LVM 12
30.8.2018
Svarstiden går ut 20.9.2018
OKM 12
15.11.2018
Svarstiden går ut 18.12.2018
OKM 13
25.9.2020
Svarstiden går ut 9.10.2020
LVM 13
23.4.2019
Svarstiden går ut 20.6.2019
YM 13
12.9.2019
Svarstiden går ut 26.9.2019
VM 13
16.6.2020
Svarstiden går ut 7.8.2020
VM 13
22.8.2019
Svarstiden går ut 27.9.2019
STM 13
11.1.2021
Svarstiden går ut 31.1.2021
Säteilyturvakeskus 13
19.10.2020
Svarstiden går ut 11.11.2020
STM 13
26.4.2018
Svarstiden går ut 23.5.2018
TEM 13
16.4.2020
Svarstiden går ut 13.5.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 13
9.6.2020
Svarstiden går ut 1.7.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 13
4.9.2018
Svarstiden går ut 23.9.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 13
3.11.2020
Svarstiden går ut 16.11.2020
OM 13
17.12.2018
Svarstiden går ut 25.1.2019
Oikeusministeriö 13
5.1.2018
Svarstiden går ut 26.1.2018
Oikeusministeriö 13
30.1.2017
Svarstiden går ut 10.3.2017
Oikeusministeriö 13
9.11.2017
Svarstiden går ut 5.1.2018
Oikeusministeriö 13
2.11.2020
Svarstiden går ut 6.12.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 13
7.11.2018
Svarstiden går ut 4.12.2018
Sosiaali- ja terveysministeriö 14
15.1.2021
Svarstiden går ut 26.2.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 14
14.4.2016
Svarstiden går ut 13.5.2016
Valtiovarainministeriö 14
29.10.2019
Svarstiden går ut 25.11.2019
Valtiovarainministeriö 14
23.5.2018
Svarstiden går ut 15.8.2018
Oikeusministeriö 14
25.6.2018
Svarstiden går ut 10.8.2018
Oikeusministeriö 14
23.10.2018
Svarstiden går ut 12.11.2018
Oikeusministeriö 14
5.2.2021
Svarstiden går ut 8.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 14
24.6.2020
Svarstiden går ut 12.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 14
22.1.2019
Svarstiden går ut 6.3.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 14
7.3.2018
Svarstiden går ut 20.4.2018
Ympäristöministeriö 14
8.11.2019
Svarstiden går ut 16.12.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 14
3.12.2020
Svarstiden går ut 7.1.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 14
20.7.2020
Svarstiden går ut 21.8.2020
Ympäristöministeriö 14
11.12.2017
Svarstiden går ut 19.1.2018
Säteilyturvakeskus 14
21.12.2020
Svarstiden går ut 31.1.2021
Säteilyturvakeskus 14
8.1.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 14
13.4.2018
Svarstiden går ut 27.4.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriö 14
23.11.2020
Svarstiden går ut 22.1.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 14
3.9.2018
Svarstiden går ut 30.9.2018
YM 14
1.4.2020
Svarstiden går ut 27.4.2020
LVM 14
3.12.2019
Svarstiden går ut 16.12.2019
Liikenne- ja viestintävirasto 15
20.9.2019
Svarstiden går ut 23.10.2019
YM 15
2.7.2018
Svarstiden går ut 31.8.2018
Ulkoministeriö 15
27.3.2018
Svarstiden går ut 4.5.2018
Ympäristöministeriö 15
19.5.2020
Svarstiden går ut 25.6.2020
YM 15
10.10.2019
Svarstiden går ut 28.11.2019
LVM 15
14.5.2020
Svarstiden går ut 30.6.2020
Opetushallitus 15
13.7.2018
Svarstiden går ut 31.8.2018
Säteilyturvakeskus 15
29.5.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
Ympäristöministeriö 15
29.10.2020
Svarstiden går ut 20.11.2020
Kansallisarkisto 15
27.8.2020
Svarstiden går ut 26.10.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 15
13.11.2020
Svarstiden går ut 7.12.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 15
15.2.2019
Svarstiden går ut 29.3.2019
Puolustusministeriö 15
18.1.2021
Svarstiden går ut 26.2.2021
Puolustusministeriö 15
3.7.2020
Svarstiden går ut 17.8.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 15
3.6.2020
Svarstiden går ut 8.7.2020
Ympäristöministeriö 15
25.3.2020
Svarstiden går ut 30.4.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 15
16.2.2018
Svarstiden går ut 19.3.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 15
17.1.2019
Svarstiden går ut 28.2.2019
Oikeusministeriö 15
7.6.2018
Svarstiden går ut 17.8.2018
Oikeusministeriö 15
2.7.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
OM 15
10.7.2018
Svarstiden går ut 31.10.2018
Oikeusministeriö 15
14.5.2020
Svarstiden går ut 10.7.2020
OM 15
30.1.2017
Svarstiden går ut 31.3.2017
Oikeusministeriö 15
20.4.2017
Svarstiden går ut 7.6.2017
Oikeusministeriö 15
12.12.2019
Svarstiden går ut 13.1.2020
Valtiovarainministeriö 15
17.10.2019
Svarstiden går ut 29.11.2019
Valtiovarainministeriö 15
16.9.2016
Svarstiden går ut 10.10.2016
Valtiovarainministeriö 15
31.8.2020
Svarstiden går ut 11.9.2020
STM 15
18.6.2020
Svarstiden går ut 17.8.2020
Sisäministeriö 16
8.4.2020
Svarstiden går ut 5.6.2020
Valtiovarainministeriö 16
17.7.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
Valtiovarainministeriö 16
1.12.2020
Svarstiden går ut 18.12.2020
Valtiovarainministeriö 16
12.6.2018
Svarstiden går ut 6.8.2018
Oikeusministeriö 16
3.2.2020
Svarstiden går ut 30.4.2020
Oikeusministeriö 16
30.9.2019
Svarstiden går ut 25.10.2019
Oikeusministeriö 16
3.5.2018
Svarstiden går ut 18.6.2018
Oikeusministeriö 16
23.5.2018
Svarstiden går ut 25.6.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 16
7.2.2020
Svarstiden går ut 2.3.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 16
3.10.2019
Svarstiden går ut 28.10.2019
TEM 16
4.7.2018
Svarstiden går ut 15.8.2018
TEM 16
14.5.2020
Svarstiden går ut 30.6.2020
Opetushallitus 16
1.11.2019
Svarstiden går ut 2.12.2019
Opetushallitus 16
6.3.2019
Svarstiden går ut 10.5.2019
Ympäristöministeriö 16
12.4.2018
Svarstiden går ut 9.5.2018
YM 16
4.12.2018
Svarstiden går ut 15.3.2019
Keski-Suomi 2020 -projekti (maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu) 16
6.2.2020
Svarstiden går ut 6.3.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 16
17.7.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
Digi- ja väestötietovirasto 16
19.10.2020
Svarstiden går ut 16.11.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 17
1.12.2020
Svarstiden går ut 1.2.2021
LVM 17
16.4.2019
Svarstiden går ut 17.5.2019
LVM 17
14.9.2018
Svarstiden går ut 28.9.2018
VM 17
15.3.2018
Svarstiden går ut 4.5.2018
YM 17
17.9.2019
Svarstiden går ut 11.10.2019
YM 17
6.3.2019
Svarstiden går ut 20.3.2019
PLM 17
24.10.2018
Svarstiden går ut 28.12.2018
TEM 17
28.2.2020
Svarstiden går ut 3.4.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 17
9.4.2020
Svarstiden går ut 11.5.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 17
30.10.2014
Svarstiden går ut 21.11.2014
Valtioneuvoston kanslia 17
12.2.2020
Svarstiden går ut 10.3.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 17
2.11.2017
Svarstiden går ut 30.11.2017
Liikenne- ja viestintäministeriö 17
21.9.2018
Svarstiden går ut 12.10.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 17
16.6.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
OM 17
17.3.2017
Svarstiden går ut 28.4.2017
Oikeusministeriö 17
8.9.2017
Svarstiden går ut 25.10.2017
Oikeusministeriö 17
21.1.2020
Svarstiden går ut 6.3.2020
OM 17
2.9.2019
Svarstiden går ut 16.9.2019
Sosiaali- ja terevysministeriö 17
3.11.2020
Svarstiden går ut 25.11.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 18
22.12.2017
Svarstiden går ut 12.3.2018
Sosiaali- ja terveysministeriö 18
6.6.2017
Svarstiden går ut 28.8.2017
Oikeusministeriö 18
2.7.2018
Svarstiden går ut 13.8.2018
OM 18
10.5.2019
Svarstiden går ut 12.7.2019
Oikeusministeriö 18
1.2.2021
Svarstiden går ut 12.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 18
4.9.2019
Svarstiden går ut 16.10.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 18
24.8.2018
Svarstiden går ut 23.9.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 18
25.11.2019
Svarstiden går ut 9.12.2019
Työ- ja elinkeinoministeriö 18
13.5.2020
Svarstiden går ut 8.6.2020
Ympäristöministeriö 18
10.7.2017
Svarstiden går ut 6.9.2017
TEM 18
29.6.2018
Svarstiden går ut 10.8.2018
TEM 18
13.10.2020
Svarstiden går ut 30.10.2020
STM 18
31.5.2017
Svarstiden går ut 15.8.2017
TKSIHT 18
8.1.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Lapin ELY-keskus 18
12.2.2018
Svarstiden går ut 12.3.2018
Säteilyturvakeskus 18
28.2.2020
Svarstiden går ut 6.3.2020
YM 18
26.9.2019
Svarstiden går ut 31.10.2019
YM 18
21.6.2018
Svarstiden går ut 31.8.2018
Ulkoministeriö 18
3.9.2018
Svarstiden går ut 30.9.2018
LVM 18
4.5.2020
Svarstiden går ut 18.5.2020
Väylävirasto 18
18.1.2020
Svarstiden går ut 17.2.2020
Opetushallitus 19
15.10.2020
Svarstiden går ut 6.11.2020
STM 19
2.7.2018
Svarstiden går ut 17.8.2018
Puolustusministeriö 19
25.8.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 19
11.1.2017
Svarstiden går ut 17.3.2017
Oikeusministeriö 19
1.7.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 19
12.3.2018
Svarstiden går ut 9.4.2018
Oikeusministeriö 19
16.8.2019
Svarstiden går ut 30.9.2019
Sisäministeriö 19
2.11.2017
Svarstiden går ut 30.11.2017
Valtiovarainministeriö 19
9.10.2018
Svarstiden går ut 6.11.2018
Valtiovarainministeriö 19
12.9.2018
Svarstiden går ut 5.10.2018
Sosiaali- ja terveysministeriö 19
29.11.2019
Svarstiden går ut 20.12.2019
Valtiovarainministeriö 19
5.7.2018
Svarstiden går ut 7.9.2018
Valtiovarainministeriö 20
7.11.2019
Svarstiden går ut 3.12.2019
Sosiaali- ja terveysministeriö 20
2.12.2019
Svarstiden går ut 10.1.2020
OM 20
16.6.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
OM 20
10.3.2017
Svarstiden går ut 28.4.2017
Oikeusministeriö 20
2.3.2021
Svarstiden går ut 3.3.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 20
20.4.2018
Svarstiden går ut 16.5.2018
TEM 20
17.9.2019
Svarstiden går ut 8.10.2019
TEM 20
26.9.2017
Svarstiden går ut 27.10.2017
Ympäristöministeriö 20
31.10.2017
Svarstiden går ut 8.12.2017
Ympäristöministeriö 20
6.9.2019
Svarstiden går ut 4.10.2019
Ympäristöministeriö 20
28.1.2020
Svarstiden går ut 13.3.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 20
26.3.2020
Svarstiden går ut 23.4.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 20
13.9.2018
Svarstiden går ut 19.10.2018
VM 20
19.6.2018
Svarstiden går ut 15.8.2018
Ympäristöministeriö 20
21.12.2018
Svarstiden går ut 25.1.2019
YM 20
15.6.2020
Svarstiden går ut 31.7.2020
LVM 20
3.5.2019
Svarstiden går ut 20.6.2019
LVM 20
12.10.2018
Svarstiden går ut 9.11.2018
LVM 21
12.10.2020
Svarstiden går ut 27.10.2020
OKM 21
5.11.2019
Svarstiden går ut 10.12.2019
OKM 21
27.6.2018
Svarstiden går ut 15.8.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 21
26.6.2018
Svarstiden går ut 15.8.2018
Ympäristöministeriö 21
21.3.2018
Svarstiden går ut 25.4.2018
Ulkoministeriö 21
29.9.2020
Svarstiden går ut 23.10.2020
Opetushallitus 21
6.7.2020
Svarstiden går ut 24.8.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 21
1.7.2020
Svarstiden går ut 17.8.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 21
5.6.2019
Svarstiden går ut 9.8.2019
Ympäristöministeriö 21
29.6.2018
Svarstiden går ut 16.8.2018
TEM 21
15.10.2020
Svarstiden går ut 12.11.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 21
10.1.2017
Svarstiden går ut 3.2.2017
Valtioneuvoston kanslia 21
15.2.2019
Svarstiden går ut 5.4.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 21
12.9.2017
Svarstiden går ut 31.10.2017
Liikenne- ja viestintäministeriö 21
8.5.2019
Svarstiden går ut 31.5.2019
LVM 21
17.11.2017
Svarstiden går ut 27.11.2017
Oikeusministeriö 21
20.12.2016
Svarstiden går ut 3.2.2017
Oikeusministeriö 21
7.11.2017
Svarstiden går ut 4.12.2017
Oikeusministeriö 21
28.3.2018
Svarstiden går ut 11.5.2018
Sosiaali- ja terveysministeriö 22
28.1.2020
Svarstiden går ut 20.2.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 22
24.6.2019
Svarstiden går ut 27.9.2019
Säteilyturvakeskus 22
29.6.2018
Svarstiden går ut 31.8.2018
Oikeusministeriö 22
28.2.2018
Svarstiden går ut 30.4.2018
Oikeusministeriö 22
27.2.2020
Svarstiden går ut 27.3.2020
Oikeusministeriö 22
27.2.2018
Svarstiden går ut 23.4.2018
Maa- ja metsätalousministeriö 22
17.11.2017
Svarstiden går ut 18.12.2017
Ympäristöministeriö 22
20.10.2017
Svarstiden går ut 17.11.2017
Puolustusministeriö 22
14.5.2020
Svarstiden går ut 24.6.2020
TEM 22
6.9.2019
Svarstiden går ut 4.10.2019
Ympäristöministeriö 22
19.10.2020
Svarstiden går ut 16.11.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 22
12.9.2019
Svarstiden går ut 27.9.2019
Opetushallitus 22
30.1.2019
Svarstiden går ut 26.2.2019
Metsähallitus 22
9.4.2018
Svarstiden går ut 15.5.2018
Keski-Suomi 2020 -projekti (maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu) 22
14.6.2018
Svarstiden går ut 27.6.2018
LVM 22
22.5.2018
Svarstiden går ut 19.6.2018
LVM 22
19.6.2019
Svarstiden går ut 16.9.2019
YM 22
16.10.2020
Svarstiden går ut 15.11.2020
Ulkoministeriö 23
10.5.2019
Svarstiden går ut 28.6.2019
Opetushallitus 23
26.6.2018
Svarstiden går ut 10.8.2018
OKM 23
24.4.2020
Svarstiden går ut 28.4.2020
LVM 23
16.10.2020
Svarstiden går ut 21.10.2020
TEM 23
10.12.2019
Svarstiden går ut 17.1.2020
TEM 23
30.11.2020
Svarstiden går ut 15.1.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 23
3.2.2021
Svarstiden går ut 24.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 23
19.12.2018
Svarstiden går ut 8.2.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 23
30.5.2016
Svarstiden går ut 1.7.2016
Oikeusministeriö 23
18.12.2019
Svarstiden går ut 14.2.2020
OM 23
11.5.2018
Svarstiden går ut 6.7.2018
Oikeusministeriö 23
9.12.2020
Svarstiden går ut 29.1.2021
OM 24
15.5.2017
Svarstiden går ut 31.7.2017
Oikeusministeriö 24
6.10.2015
Svarstiden går ut 16.11.2015
Oikeusministeriö 24
1.11.2016
Svarstiden går ut 13.1.2017
Oikeusministeriö 24
10.7.2020
Svarstiden går ut 21.8.2020
OM 24
8.6.2018
Svarstiden går ut 3.8.2018
Sosiaali- ja terveysministeriö 24
8.2.2018
Svarstiden går ut 23.3.2018
Oikeusministeriö 24
29.9.2020
Svarstiden går ut 11.11.2020
Valtiovarainministeriö 24
12.10.2020
Svarstiden går ut 23.11.2020
Valtiovarainministeriö 24
19.8.2020
Svarstiden går ut 13.9.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 24
15.5.2020
Svarstiden går ut 15.6.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 24
28.6.2018
Svarstiden går ut 6.8.2018
LVM 24
19.10.2020
Svarstiden går ut 27.11.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 24
8.8.2019
Svarstiden går ut 6.9.2019
Opetushallitus 24
11.3.2020
Svarstiden går ut 6.4.2020
Opetushallitus 24
26.9.2017
Svarstiden går ut 3.11.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriö 24
2.11.2020
Svarstiden går ut 6.12.2020
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 24
30.1.2019
Svarstiden går ut 15.2.2019
STM 24
16.5.2019
Svarstiden går ut 14.6.2019
Säteilyturvakeskus 24
16.5.2019
Svarstiden går ut 14.6.2019
Säteilyturvakeskus 25
24.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
YM 25
28.6.2018
Svarstiden går ut 15.8.2018
YM 25
19.10.2018
Svarstiden går ut 5.11.2018
LVM 25
19.2.2019
Svarstiden går ut 15.3.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 25
24.1.2020
Svarstiden går ut 23.2.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 25
1.12.2020
Svarstiden går ut 22.12.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 25
1.6.2020
Svarstiden går ut 14.7.2020
TEM 25
16.1.2020
Svarstiden går ut 14.2.2020
TEM 25
19.2.2016
Svarstiden går ut 16.3.2016
Valtiovarainministeriö 25
17.5.2018
Svarstiden går ut 27.6.2018
Oikeusministeriö 25
9.2.2018
Svarstiden går ut 6.4.2018
Oikeusministeriö 25
4.7.2017
Svarstiden går ut 4.9.2017
Oikeusministeriö 25
3.7.2017
Svarstiden går ut 25.8.2017
Oikeusministeriö 25
16.6.2017
Svarstiden går ut 15.9.2017
Oikeusministeriö 25
12.3.2018
Svarstiden går ut 4.5.2018
Sisäministeriö 26
5.6.2019
Svarstiden går ut 15.8.2019
Ympäristöministeriö 26
5.11.2019
Svarstiden går ut 25.1.2020
Ympäristöministeriö 26
20.6.2018
Svarstiden går ut 15.8.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 26
29.5.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
YM 26
18.4.2019
Svarstiden går ut 24.5.2019
STM 26
15.12.2020
Svarstiden går ut 15.1.2021
Opetushallitus 26
6.8.2015
Svarstiden går ut 31.8.2015
Jyväskylän kaupunki 27
18.4.2017
Svarstiden går ut 3.5.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriö 27
12.2.2019
Svarstiden går ut 29.3.2019
Opetus- ja kulttuuriministeriö 27
1.2.2019
Svarstiden går ut 2.6.2019
STM 27
14.1.2021
Svarstiden går ut 5.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 27
25.9.2019
Svarstiden går ut 15.10.2019
LVM 27
19.9.2018
Svarstiden går ut 10.10.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 27
2.2.2018
Svarstiden går ut 28.2.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 27
12.1.2021
Svarstiden går ut 28.2.2021
Ympäristöministeriö 27
4.7.2018
Svarstiden går ut 24.8.2018
Puolustusministeriö 27
2.6.2017
Svarstiden går ut 18.7.2017
Valtiovarainministeriö 27
2.5.2017
Svarstiden går ut 16.6.2017
Oikeusministeriö 27
10.7.2015
Svarstiden går ut 28.8.2015
Valtiovarainministeriö 27
29.3.2019
Svarstiden går ut 31.5.2019
OM 27
10.4.2019
Svarstiden går ut 31.5.2019
Oikeusministeriö 28
18.1.2021
Svarstiden går ut 1.3.2021
Ympäristöministeriö 28
24.7.2020
Svarstiden går ut 7.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 28
10.2.2020
Svarstiden går ut 3.3.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 28
29.5.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
YM 28
14.2.2019
Svarstiden går ut 6.3.2019
Opetushallitus 28
4.2.2021
Svarstiden går ut 5.3.2021
Opetushallitus 29
13.9.2019
Svarstiden går ut 4.10.2019
Opetushallitus 29
22.10.2019
Svarstiden går ut 29.11.2019
YM 29
3.10.2019
Svarstiden går ut 11.11.2019
YM 29
18.11.2020
Svarstiden går ut 8.1.2021
YM 29
9.4.2020
Svarstiden går ut 15.4.2020
LVM 29
29.12.2020
Svarstiden går ut 5.2.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 29
19.6.2019
Svarstiden går ut 23.8.2019
TEM 29
21.6.2017
Svarstiden går ut 18.8.2017
Oikeusministeriö 29
19.3.2019
Svarstiden går ut 17.5.2019
Oikeusministeriö 29
29.6.2018
Svarstiden går ut 7.9.2018
Oikeusministeriö 29
26.11.2015
Svarstiden går ut 8.1.2016
Valtiovarainministeriö 29
13.4.2018
Svarstiden går ut 15.5.2018
Valtiovarainministeriö 29
3.6.2019
Svarstiden går ut 30.6.2019
Sosiaali- ja terveysministeriö 30
27.2.2018
Svarstiden går ut 4.4.2018
Valtiovarainministeriö 30
24.1.2020
Svarstiden går ut 19.2.2020
Valtiovarainministeriö 30
19.9.2018
Svarstiden går ut 31.12.2018
OM 30
31.1.2020
Svarstiden går ut 28.2.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 30
22.4.2020
Svarstiden går ut 22.5.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 30
6.11.2019
Svarstiden går ut 27.11.2019
Ulkoministeriö 30
14.1.2020
Svarstiden går ut 14.2.2020
Opetushallitus 30
19.10.2020
Svarstiden går ut 18.11.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 31
15.1.2020
Svarstiden går ut 25.2.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 31
27.11.2020
Svarstiden går ut 31.12.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 31
29.10.2019
Svarstiden går ut 5.12.2019
Väestörekisterikeskus 31
26.4.2017
Svarstiden går ut 19.6.2017
Maa- ja metsätalousministeriö 31
20.6.2019
Svarstiden går ut 17.9.2019
Oikeusministeriö 31
21.6.2018
Svarstiden går ut 3.8.2018
Oikeusministeriö 31
28.6.2019
Svarstiden går ut 23.8.2019
OM 31
17.5.2019
Svarstiden går ut 20.6.2019
Valtiovarainministeriö 31
15.3.2016
Svarstiden går ut 4.4.2016
Valtiovarainministeriö 31
9.5.2019
Svarstiden går ut 21.8.2019
Sosiaali- ja terveysministeriö 31
28.6.2018
Svarstiden går ut 10.8.2018
Valtiovarainministeriö 31
5.7.2018
Svarstiden går ut 7.9.2018
Valtiovarainministeriö 32
13.8.2018
Svarstiden går ut 21.9.2018
OM 32
19.3.2018
Svarstiden går ut 20.4.2018
Maa- ja metsätalousministeriö 32
9.6.2017
Svarstiden går ut 15.8.2017
TEM 32
21.12.2020
Svarstiden går ut 5.2.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 32
27.5.2020
Svarstiden går ut 15.7.2020
Ympäristöministeriö 32
22.1.2021
Svarstiden går ut 5.3.2021
Oikeusministeriö 32
10.8.2020
Svarstiden går ut 1.10.2020
OM 33
30.11.2020
Svarstiden går ut 15.1.2021
LVM 33
1.9.2020
Svarstiden går ut 23.9.2020
Opetushallitus 33
2.7.2019
Svarstiden går ut 23.8.2019
LVM 33
5.3.2018
Svarstiden går ut 31.12.2018
Ympäristöministeriö 33
19.6.2019
Svarstiden går ut 6.8.2019
Työ- ja elinkeinoministeriö 33
9.2.2018
Svarstiden går ut 16.3.2018
Oikeusministeriö 33
4.6.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
OM 33
28.9.2018
Svarstiden går ut 21.10.2018
Sosiaali- ja terveysministeriö 33
22.12.2020
Svarstiden går ut 5.2.2021
Valtiovarainministeriö 33
17.12.2018
Svarstiden går ut 15.2.2019
Oikeusministeriö 33
10.11.2020
Svarstiden går ut 17.11.2020
OM 34
17.8.2018
Svarstiden går ut 21.9.2018
Oikeusministeriö 34
8.1.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Etelä-Savon ELY-keskus 34
9.11.2020
Svarstiden går ut 23.11.2020
Opetushallitus 34
6.9.2019
Svarstiden går ut 19.9.2019
LVM 34
3.10.2019
Svarstiden går ut 25.10.2019
STM 35
23.1.2019
Svarstiden går ut 20.2.2019
OKM 35
25.9.2019
Svarstiden går ut 24.10.2019
Oikeusministeriö 35
9.8.2018
Svarstiden går ut 24.9.2018
OM 35
16.11.2020
Svarstiden går ut 23.12.2020
OM 35
13.4.2018
Svarstiden går ut 23.5.2018
Ympäristöministeriö 35
23.4.2018
Svarstiden går ut 1.6.2018
Ympäristöministeriö 35
19.6.2018
Svarstiden går ut 27.7.2018
OM 36
21.3.2019
Svarstiden går ut 26.4.2019
OM 36
16.1.2017
Svarstiden går ut 17.2.2017
Valtiovarainministeriö 36
29.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 36
2.1.2020
Svarstiden går ut 13.2.2020
LVM 36
22.10.2019
Svarstiden går ut 3.12.2019
LVM 36
30.6.2016
Svarstiden går ut 19.8.2016
Rikoksentorjuntaneuvosto 36
30.9.2020
Svarstiden går ut 4.11.2020
YM 37
8.1.2018
Svarstiden går ut 16.2.2018
Varsinais-Suomen ELY-keskus 37
9.12.2020
Svarstiden går ut 29.1.2021
OM 37
11.9.2018
Svarstiden går ut 1.10.2018
Oikeusministeriö 37
5.11.2020
Svarstiden går ut 4.12.2020
OM 37
13.11.2019
Svarstiden går ut 15.1.2020
Ympäristöministeriö 37
19.9.2016
Svarstiden går ut 11.10.2016
Valtioneuvoston kanslia 37
21.8.2020
Svarstiden går ut 11.9.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 37
16.12.2020
Svarstiden går ut 27.1.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 37
3.7.2018
Svarstiden går ut 20.8.2018
Puolustusministeriö 37
27.2.2019
Svarstiden går ut 1.4.2019
TEM 38
9.9.2020
Svarstiden går ut 4.11.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 38
14.10.2020
Svarstiden går ut 13.12.2020
OM 38
3.7.2019
Svarstiden går ut 21.8.2019
Sosiaali- ja terevysministeriö 38
19.1.2021
Svarstiden går ut 15.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 38
17.1.2020
Svarstiden går ut 20.3.2020
Varsinais-Suomen ELY 39
16.12.2016
Svarstiden går ut 3.2.2017
Valtiovarainministeriö 39
22.1.2020
Svarstiden går ut 2.3.2020
OM 39
7.7.2017
Svarstiden går ut 1.9.2017
TEM 39
20.11.2020
Svarstiden går ut 8.1.2021
Ympäristöministeriö 39
15.10.2020
Svarstiden går ut 27.11.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 40
5.6.2018
Svarstiden går ut 10.7.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 40
20.2.2017
Svarstiden går ut 31.3.2017
Oikeusministeriö 40
23.3.2018
Svarstiden går ut 18.5.2018
Oikeusministeriö 40
2.2.2017
Svarstiden går ut 3.3.2017
Valtiovarainministeriö 40
14.10.2015
Svarstiden går ut 30.11.2015
Valtiovarainministeriö 40
16.6.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 41
16.4.2018
Svarstiden går ut 28.5.2018
Oikeusministeriö 41
21.4.2017
Svarstiden går ut 22.6.2017
Oikeusministeriö 41
14.10.2020
Svarstiden går ut 19.10.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 41
21.2.2018
Svarstiden går ut 9.3.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 41
5.11.2020
Svarstiden går ut 17.12.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 41
13.5.2015
Svarstiden går ut 6.7.2015
TEM 41
19.9.2017
Svarstiden går ut 10.11.2017
Ympäristöministeriö 41
19.10.2018
Svarstiden går ut 14.11.2018
LVM 41
3.12.2020
Svarstiden går ut 15.1.2021
LVM 41
16.11.2018
Svarstiden går ut 10.1.2019
Ympäristöministeriö 41
3.12.2018
Svarstiden går ut 18.1.2019
YM 42
1.10.2018
Svarstiden går ut 31.10.2018
VM 42
11.7.2019
Svarstiden går ut 22.8.2019
OKM 42
16.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 42
30.11.2020
Svarstiden går ut 15.1.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 42
28.5.2020
Svarstiden går ut 31.7.2020
OM 42
16.9.2019
Svarstiden går ut 25.10.2019
Valtiovarainministeriö 42
2.1.2017
Svarstiden går ut 7.2.2017
Valtiovarainministeriö 42
14.12.2020
Svarstiden går ut 19.2.2021
OM 42
7.11.2019
Svarstiden går ut 5.12.2019
Valtiovarainministeriö 43
21.9.2016
Svarstiden går ut 28.10.2016
Oikeusministeriö 43
18.4.2017
Svarstiden går ut 13.6.2017
Oikeusministeriö 43
10.3.2020
Svarstiden går ut 9.4.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 43
30.1.2017
Svarstiden går ut 24.2.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriö 43
27.5.2020
Svarstiden går ut 10.8.2020
OM 44
8.1.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 44
8.1.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 44
15.10.2019
Svarstiden går ut 17.11.2019
Liikenne- ja viestintävirasto 44
30.6.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 44
26.10.2018
Svarstiden går ut 15.11.2018
Oikeusministeriö 44
25.6.2018
Svarstiden går ut 10.8.2018
OM 44
22.12.2017
Svarstiden går ut 31.1.2018
Sosiaali- ja terveysministeriö 44
21.12.2018
Svarstiden går ut 8.2.2019
Valtiovarainministeriö 44
12.9.2018
Svarstiden går ut 12.10.2018
Valtiovarainministeriö 44
19.12.2017
Svarstiden går ut 23.2.2018
Valtiovarainministeriö 44
17.6.2020
Svarstiden går ut 19.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 45
22.12.2017
Svarstiden går ut 7.2.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 45
26.11.2018
Svarstiden går ut 17.12.2018
OKM 45
1.10.2019
Svarstiden går ut 29.11.2019
VM 45
7.9.2020
Svarstiden går ut 14.9.2020
LVM 46
25.10.2019
Svarstiden går ut 22.11.2019
Ympäristöministeriö 46
9.5.2019
Svarstiden går ut 27.6.2019
Ympäristöministeriö 46
1.4.2020
Svarstiden går ut 15.4.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 46
2.4.2019
Svarstiden går ut 15.5.2019
Oikeusministeriö 46
3.3.2020
Svarstiden går ut 31.5.2020
OM 46
8.2.2017
Svarstiden går ut 10.3.2017
Oikeusministeriö 46
24.9.2019
Svarstiden går ut 5.11.2019
Valtiovarainministeriö 47
18.6.2020
Svarstiden går ut 7.8.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 47
15.12.2020
Svarstiden går ut 14.1.2021
Valtiovarainministeriö 47
14.6.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
Valtiovarainministeriö 47
26.6.2018
Svarstiden går ut 24.8.2018
Ympäristöministeriö 47
16.1.2020
Svarstiden går ut 17.2.2020
LVM 47
16.1.2019
Svarstiden går ut 27.2.2019
VM 47
19.9.2018
Svarstiden går ut 10.10.2018
Väestorekisterikeskus 47
11.10.2019
Svarstiden går ut 1.11.2019
Opetushallitus 47
26.5.2020
Svarstiden går ut 1.6.2020
STM 47
17.2.2021
Svarstiden går ut 24.2.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 48
15.12.2020
Svarstiden går ut 6.1.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 48
22.10.2020
Svarstiden går ut 20.11.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 48
13.3.2018
Svarstiden går ut 30.4.2018
Oikeusministeriö 48
6.3.2018
Svarstiden går ut 20.4.2018
Ympäristöministeriö 49
13.9.2019
Svarstiden går ut 9.10.2019
Valtioneuvoston kanslia 49
17.4.2019
Svarstiden går ut 15.8.2019
Varsinais-Suomen ELY-keskus 49
13.1.2020
Svarstiden går ut 26.2.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 50
24.4.2017
Svarstiden går ut 16.6.2017
Sisäministeriö 50
24.6.2018
Svarstiden går ut 17.8.2018
Maa- ja metsätalousministeriö 51
13.1.2021
Svarstiden går ut 3.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 52
27.10.2020
Svarstiden går ut 21.1.2021
OM 52
18.5.2018
Svarstiden går ut 15.6.2018
Oikeusministeriö 52
28.8.2020
Svarstiden går ut 25.9.2020
Opetushallitus 52
6.5.2020
Svarstiden går ut 16.6.2020
YM 52
2.12.2020
Svarstiden går ut 15.1.2021
OKM 52
26.11.2019
Svarstiden går ut 13.12.2019
Opetushallitus 53
24.9.2019
Svarstiden går ut 5.11.2019
Valtiovarainministeriö 53
31.1.2018
Svarstiden går ut 5.3.2018
Valtiovarainministeriö 54
10.7.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 54
24.11.2020
Svarstiden går ut 31.12.2020
Ympäristöministeriö 54
20.5.2020
Svarstiden går ut 26.6.2020
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 54
6.2.2020
Svarstiden går ut 6.3.2020
LVM 54
16.5.2017
Svarstiden går ut 20.6.2017
Valtakunnanvoudinvirasto 55
6.9.2018
Svarstiden går ut 1.10.2018
STM 56
19.10.2020
Svarstiden går ut 25.11.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 56
11.6.2020
Svarstiden går ut 24.7.2020
OKM 56
3.2.2021
Svarstiden går ut 19.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 56
19.1.2018
Svarstiden går ut 23.2.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 57
20.4.2017
Svarstiden går ut 22.6.2017
Puolustusministeriö 57
15.12.2020
Svarstiden går ut 31.1.2021
Valtiovarainministeriö 57
6.7.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
OM 58
6.2.2018
Svarstiden går ut 20.3.2018
Ympäristöministeriö 58
6.9.2019
Svarstiden går ut 26.9.2019
Opetus- ja kulttuuriministeriö 58
3.2.2021
Svarstiden går ut 1.3.2021
Opetushallitus 58
21.6.2018
Svarstiden går ut 11.9.2018
VM 58
15.3.2019
Svarstiden går ut 12.4.2019
VM 59
17.1.2019
Svarstiden går ut 22.2.2019
Ympäristöministeriö 59
28.4.2020
Svarstiden går ut 5.5.2020
STM 59
26.11.2018
Svarstiden går ut 17.12.2018
OKM 59
18.12.2020
Svarstiden går ut 15.2.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 60
12.5.2017
Svarstiden går ut 19.6.2017
TEM 61
23.5.2018
Svarstiden går ut 25.6.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 62
27.6.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
OM 62
31.5.2017
Svarstiden går ut 21.7.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriö 62
23.1.2019
Svarstiden går ut 20.2.2019
LVM 62
5.12.2019
Svarstiden går ut 16.1.2020
LVM 63
15.4.2016
Svarstiden går ut 10.6.2016
Oikeusministeriö 64
21.4.2017
Svarstiden går ut 16.6.2017
Oikeusministeriö 64
20.5.2020
Svarstiden går ut 15.7.2020
Ympäristöministeriö 64
19.11.2020
Svarstiden går ut 15.1.2021
TEM 65
29.1.2018
Svarstiden går ut 23.2.2018
Keski-Suomi 2020 -projekti (maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu) 66
2.8.2019
Svarstiden går ut 31.8.2019
Valtiovarainministeriö/Avoin hallinto 66
8.10.2019
Svarstiden går ut 28.10.2019
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 67
21.6.2018
Svarstiden går ut 3.9.2018
OKM 67
4.6.2018
Svarstiden går ut 10.8.2018
Valtiovarainministeriö 67
15.1.2021
Svarstiden går ut 28.2.2021
Kansallisarkisto 68