Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande

Alla begäran om utlåtande:
Publicerad Rubrik Beredare Utlåtanden
4.2.2020
Svarstiden går ut 8.3.2020
TEM 1
4.3.2021
Svarstiden går ut 16.4.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 19
12.3.2016
Svarstiden går ut 8.4.2016
Ympäristöministeriö 0
15.12.2020
Svarstiden går ut 6.1.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 48
11.9.2020
Svarstiden går ut 5.10.2020
STM 117
16.1.2019
Svarstiden går ut 27.2.2019
VM 47
12.1.2022
Svarstiden går ut 28.1.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 20
6.2.2020
Svarstiden går ut 6.3.2020
LVM 54
22.9.2021
Svarstiden går ut 20.10.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
4.4.2022
Svarstiden går ut 29.4.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
25.9.2019
Svarstiden går ut 24.10.2019
Oikeusministeriö 35
22.10.2018
Svarstiden går ut 13.11.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
29.11.2018
Svarstiden går ut 12.12.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
10.9.2019
Svarstiden går ut 7.10.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
16.6.2017
Svarstiden går ut 15.9.2017
Oikeusministeriö 25
15.2.2023
Svarstiden går ut 5.4.2023
Museovirasto 84
27.9.2018
Svarstiden går ut 18.10.2018
LVM 12
12.3.2020
Svarstiden går ut 24.4.2020
LVM 9
2.1.2020
Svarstiden går ut 13.2.2020
LVM 36
29.8.2022
Svarstiden går ut 30.9.2022
Ulkoministeriö 11
11.10.2019
Svarstiden går ut 1.11.2019
Opetushallitus 47
29.11.2019
Svarstiden går ut 23.12.2019
YM 6
16.12.2021
Svarstiden går ut 17.1.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
8.6.2022
Svarstiden går ut 29.7.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 13
24.3.2021
Svarstiden går ut 11.5.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 12
30.5.2016
Svarstiden går ut 1.7.2016
Oikeusministeriö 23
26.5.2021
Svarstiden går ut 23.6.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 29
29.6.2018
Svarstiden går ut 7.9.2018
Oikeusministeriö 29
17.11.2021
Svarstiden går ut 14.1.2022
OM 40
18.1.2023
Svarstiden går ut 24.3.2023
Oikeusministeriö 37
17.12.2020
Svarstiden går ut 17.1.2021
LVM 12
6.7.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
OM 58
18.5.2022
Svarstiden går ut 8.6.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
12.7.2021
Svarstiden går ut 6.9.2021
Valtiovarainministeriö 67
15.5.2017
Svarstiden går ut 31.7.2017
Oikeusministeriö 24
8.9.2017
Svarstiden går ut 25.10.2017
Oikeusministeriö 17
10.4.2019
Svarstiden går ut 31.5.2019
Oikeusministeriö 28
6.6.2017
Svarstiden går ut 28.8.2017
Oikeusministeriö 18
23.3.2018
Svarstiden går ut 18.5.2018
Oikeusministeriö 40
21.3.2019
Svarstiden går ut 26.4.2019
OM 36
2.12.2021
Svarstiden går ut 31.1.2022
Oikeusministeriö 28
6.5.2021
Svarstiden går ut 30.6.2021
OM 35
18.1.2023
Svarstiden går ut 24.3.2023
Oikeusministeriö 53
19.1.2021
Svarstiden går ut 15.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 38
13.3.2018
Svarstiden går ut 30.4.2018
Oikeusministeriö 48
20.7.2021
Svarstiden går ut 3.9.2021
OM 15
17.11.2022
Svarstiden går ut 31.1.2023
Maa- ja metsätalousministeriö 31
2.3.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 62
30.1.2020
Svarstiden går ut 21.2.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 76
9.6.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 12
13.3.2018
Svarstiden går ut 13.4.2018
Oikeusministeriö 12
15.5.2018
Svarstiden går ut 21.6.2018
Oikeusministeriö 7
1.12.2020
Svarstiden går ut 1.2.2021
LVM 17
3.3.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Liikenne- ja viestintävirasto 4
22.3.2023
Svarstiden går ut 30.4.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 37
19.10.2022
Svarstiden går ut 16.11.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 16
9.10.2018
Svarstiden går ut 31.10.2018
LVM 0
28.2.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
14.12.2018
Svarstiden går ut 15.1.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 2
12.2.2020
Svarstiden går ut 6.3.2020
LVM 9
29.9.2021
Svarstiden går ut 22.10.2021
Ympäristöministeriö 3
7.11.2019
Svarstiden går ut 3.12.2019
Sosiaali- ja terveysministeriö 20
21.1.2022
Svarstiden går ut 21.2.2022
Ympäristöministeriö 12
20.5.2020
Svarstiden går ut 15.7.2020
Ympäristöministeriö 64
30.1.2017
Svarstiden går ut 31.3.2017
Oikeusministeriö 15
11.5.2018
Svarstiden går ut 6.7.2018
Oikeusministeriö 23
2.8.2019
Svarstiden går ut 31.8.2019
Valtiovarainministeriö/Avoin hallinto 66
2.2.2017
Svarstiden går ut 3.3.2017
Valtiovarainministeriö 40
6.11.2019
Svarstiden går ut 2.12.2019
YM 6
3.3.2023
Svarstiden går ut 6.4.2023
Oikeusministeriö 37
9.5.2022
Svarstiden går ut 24.6.2022
Oikeusministeriö 26
28.3.2022
Svarstiden går ut 19.5.2022
Oikeusministeriö 101
7.7.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Ympäristöministeriö 33
2.7.2021
Svarstiden går ut 6.9.2021
Ympäristöministeriö 146
27.8.2020
Svarstiden går ut 26.10.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 15
22.5.2015
Svarstiden går ut 13.7.2015
TEM 2
1.11.2016
Svarstiden går ut 13.1.2017
Oikeusministeriö 24
21.1.2021
Svarstiden går ut 23.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 168
16.9.2019
Svarstiden går ut 25.10.2019
Valtiovarainministeriö 42
6.5.2021
Svarstiden går ut 24.6.2021
OM 14
3.5.2022
Svarstiden går ut 3.6.2022
Valtiovarainministeriö 12
3.6.2020
Svarstiden går ut 22.6.2020
LVM 112
22.11.2022
Svarstiden går ut 7.12.2022
Valtiovarainministeriö 57
9.11.2018
Svarstiden går ut 26.11.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 7
31.1.2018
Svarstiden går ut 5.3.2018
Valtiovarainministeriö 54
14.12.2022
Svarstiden går ut 3.2.2023
Opetus- ja kulttuuriministeriö 22
16.2.2022
Svarstiden går ut 31.3.2022
Oikeusministeriö 38
12.3.2018
Svarstiden går ut 9.4.2018
Oikeusministeriö 19
17.10.2022
Svarstiden går ut 25.11.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 11
23.6.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
Ympäristöministeriö 74
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Pohjois-Savon ELY-keskus 2
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Lapin ELY-keskus 40
6.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Keski-Suomen ELY-keskus 3
3.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 0
21.7.2021
Svarstiden går ut 26.7.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
8.7.2022
Svarstiden går ut 19.8.2022
Ympäristöministeriö 36
10.2.2020
Svarstiden går ut 3.3.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 28
5.2.2021
Svarstiden går ut 22.3.2021
Maa- ja metsätalousministeriö 12
15.2.2019
Svarstiden går ut 5.4.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 21
2.7.2020
Svarstiden går ut 28.8.2020
TEM 2
8.9.2014
Svarstiden går ut 29.9.2014
Oikeusministeriö 3
9.2.2021
Svarstiden går ut 24.3.2021
OKM 48
26.11.2015
Svarstiden går ut 8.1.2016
Valtiovarainministeriö 29
28.8.2015
Svarstiden går ut 18.9.2015
Oikeusministeriö 4
17.12.2021
Svarstiden går ut 11.2.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 39
2.10.2014
Svarstiden går ut 22.10.2014
Oikeusministeriö 7
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Kaakkois-Suomen ELY 0
26.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
6.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
9.6.2021
Svarstiden går ut 2.7.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 32
12.10.2021
Svarstiden går ut 3.12.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 8
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Hämeen ELY-keskus 1
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 73
22.6.2022
Svarstiden går ut 19.9.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 70
6.6.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 161
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Kaakkois-Suomen ELY 0
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 81
26.5.2021
Svarstiden går ut 7.7.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 7
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2
14.9.2021
Svarstiden går ut 31.10.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 8
26.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 49
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Pirkanmaan ELY-keskus 1
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Pohjois-Savon ELY-keskus 0
16.3.2021
Svarstiden går ut 6.4.2021
Oikeusministeriö 11
17.9.2021
Svarstiden går ut 29.10.2021
Oikeusministeriö 24
24.4.2017
Svarstiden går ut 16.6.2017
Sisäministeriö 50
29.1.2021
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen ELY 58
28.5.2021
Svarstiden går ut 15.6.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 9
30.1.2017
Svarstiden går ut 24.2.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriö 43
24.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2
20.11.2020
Svarstiden går ut 8.1.2021
Ympäristöministeriö 39
25.2.2022
Svarstiden går ut 22.3.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 27
27.5.2021
Svarstiden går ut 10.6.2021
YM 17
3.12.2020
Svarstiden går ut 7.1.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 14
3.12.2018
Svarstiden går ut 18.1.2019
YM 42
19.4.2023
Svarstiden går ut 17.5.2023
Ympäristöministeriö 6
16.3.2020
Svarstiden går ut 26.3.2020
Ympäristöministeriö 0
19.4.2023
Svarstiden går ut 19.5.2023
Oikeusministeriö 5
18.5.2021
Svarstiden går ut 8.6.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 17
16.12.2021
Svarstiden går ut 17.1.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 10
16.2.2022
Svarstiden går ut 11.3.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
11.10.2022
Svarstiden går ut 11.11.2022
Oikeusministeriö 3
23.6.2021
Svarstiden går ut 20.8.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 16
7.3.2019
Svarstiden går ut 29.3.2019
Oikeusministeriö 2
13.1.2021
Svarstiden går ut 3.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 52
19.9.2016
Svarstiden går ut 11.10.2016
Valtioneuvoston kanslia 37
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Savon ELY-keskus 63
12.9.2019
Svarstiden går ut 27.9.2019
Opetushallitus 22
17.8.2021
Svarstiden går ut 28.9.2021
Finanssivalvonta 6
2.11.2021
Svarstiden går ut 2.12.2021
Finanssivalvonta 5
20.5.2022
Svarstiden går ut 10.6.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 4
1.3.2023
Svarstiden går ut 10.3.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
28.8.2017
Svarstiden går ut 26.9.2017
Valtiovarainministeriö 11
6.9.2018
Svarstiden går ut 1.10.2018
STM 56
2.2.2018
Svarstiden går ut 15.3.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriö 268
7.4.2020
Svarstiden går ut 19.5.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 83
1.10.2021
Svarstiden går ut 31.10.2021
Etelä-Karjalan liitto 24
22.11.2021
Svarstiden går ut 23.1.2022
Oikeusministeriö 39
14.2.2017
Svarstiden går ut 22.2.2017
Oikeusministeriö 3
17.12.2021
Svarstiden går ut 23.1.2022
Maa- ja metsätalousministeriö 25
2.7.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
Oikeusministeriö 15
16.12.2021
Svarstiden går ut 17.1.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
2.5.2022
Svarstiden går ut 13.6.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 17
15.7.2019
Svarstiden går ut 26.8.2019
Oikeusministeriö 9
2.8.2019
Svarstiden går ut 18.8.2019
Finanssivalvonta 4
15.1.2021
Svarstiden går ut 19.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 332
5.9.2022
Svarstiden går ut 3.10.2022
Liikenne- ja viestintävirasto 10
6.4.2018
Svarstiden går ut 26.4.2018
Finanssivalvonta 5
20.4.2017
Svarstiden går ut 22.6.2017
Puolustusministeriö 57
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 0
2.10.2014
Svarstiden går ut 22.10.2014
Oikeusministeriö 1
8.9.2014
Svarstiden går ut 29.9.2014
Oikeusministeriö 0
5.5.2017
Svarstiden går ut 15.6.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriö 124
1.6.2021
Svarstiden går ut 20.6.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
22.12.2017
Svarstiden går ut 12.3.2018
Sosiaali- ja terveysministeriö 18
28.6.2018
Svarstiden går ut 10.8.2018
Valtiovarainministeriö 31
23.6.2022
Svarstiden går ut 4.8.2022
Puolustusministeriö 1
19.11.2021
Svarstiden går ut 5.1.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 39
19.9.2017
Svarstiden går ut 10.11.2017
Ympäristöministeriö 41
20.6.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 22
24.4.2020
Svarstiden går ut 28.4.2020
LVM 23
21.2.2022
Svarstiden går ut 8.4.2022
Valtiovarainministeriö 633
24.6.2018
Svarstiden går ut 17.8.2018
Maa- ja metsätalousministeriö 51
14.9.2018
Svarstiden går ut 28.9.2018
VM 17
31.10.2018
Svarstiden går ut 16.11.2018
Ulkoministeriö 4
12.2.2019
Svarstiden går ut 22.3.2019
Ulkoministeriö 2
13.4.2021
Svarstiden går ut 12.5.2021
Ulkoministeriö 2
25.6.2018
Svarstiden går ut 2.9.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 9
1.12.2021
Svarstiden går ut 31.1.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 13
15.7.2022
Svarstiden går ut 26.8.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 9
2.5.2022
Svarstiden går ut 10.6.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 153
17.4.2018
Svarstiden går ut 14.5.2018
Ulkoministeriö 0
7.9.2022
Svarstiden går ut 28.9.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 10
2.7.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
TEM 10
6.9.2019
Svarstiden går ut 19.9.2019
LVM 34
28.2.2022
Svarstiden går ut 1.4.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 10
4.7.2019
Svarstiden går ut 13.9.2019
LVM 5
27.1.2021
Svarstiden går ut 16.2.2021
LVM 11
27.6.2022
Svarstiden går ut 1.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 43
7.12.2021
Svarstiden går ut 14.1.2022
Valtiovarainministeriö 31
2.7.2018
Svarstiden går ut 13.8.2018
OM 18
6.9.2019
Svarstiden går ut 4.10.2019
Ympäristöministeriö 20
27.2.2018
Svarstiden går ut 30.3.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
25.3.2022
Svarstiden går ut 8.4.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 16
9.5.2019
Svarstiden går ut 21.8.2019
Sosiaali- ja terveysministeriö 31
19.3.2018
Svarstiden går ut 3.4.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 72
22.6.2022
Svarstiden går ut 2.9.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 12
13.2.2020
Svarstiden går ut 18.3.2020
Valtioneuvoston kanslia 4
23.12.2021
Svarstiden går ut 17.2.2022
Ympäristöministeriö 58
7.7.2022
Svarstiden går ut 12.8.2022
Ympäristöministeriö 23
14.7.2022
Svarstiden går ut 8.8.2022
Sisäministeriö 45
1.9.2022
Svarstiden går ut 9.9.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 17
19.10.2020
Svarstiden går ut 16.11.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 22
28.6.2018
Svarstiden går ut 6.8.2018
LVM 24
28.1.2021
Svarstiden går ut 4.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 11
22.10.2020
Svarstiden går ut 26.10.2020
LVM 5
26.1.2022
Svarstiden går ut 23.2.2022
Valtiovarainministeriö 2
18.4.2017
Svarstiden går ut 13.6.2017
Oikeusministeriö 43
20.12.2021
Svarstiden går ut 4.2.2022
Oikeusministeriö 28
20.12.2021
Svarstiden går ut 4.2.2022
Oikeusministeriö 36
6.5.2019
Svarstiden går ut 28.5.2019
LVM 10
27.2.2018
Svarstiden går ut 13.3.2018
TEM 2
24.3.2022
Svarstiden går ut 30.3.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 14
16.6.2022
Svarstiden går ut 28.7.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 16
15.9.2022
Svarstiden går ut 28.9.2022
Ympäristöministeriö 10
7.12.2020
Svarstiden går ut 11.1.2021
OM 10
21.1.2022
Svarstiden går ut 18.3.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 78
16.6.2022
Svarstiden går ut 15.7.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 3
3.9.2021
Svarstiden går ut 15.9.2021
TEM 4
3.10.2019
Svarstiden går ut 8.11.2019
Ympäristöministeriö 101
4.2.2021
Svarstiden går ut 8.3.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 18
9.7.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
STM 23
24.11.2021
Svarstiden går ut 10.1.2022
Oikeusministeriö 5
15.6.2022
Svarstiden går ut 5.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 16
12.2.2021
Svarstiden går ut 19.3.2021
Ulkoministeriö 27
22.9.2021
Svarstiden går ut 11.10.2021
OM 10
16.4.2018
Svarstiden går ut 1.6.2018
Ympäristöministeriö 5
14.10.2022
Svarstiden går ut 2.11.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 7
20.9.2022
Svarstiden går ut 12.10.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 5
24.3.2021
Svarstiden går ut 13.5.2021
Valtiovarainministeriö 21
6.11.2015
Svarstiden går ut 18.12.2015
Oikeusministeriö 8
18.5.2021
Svarstiden går ut 21.5.2021
TEM 29
10.6.2022
Svarstiden går ut 1.8.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 36
19.10.2018
Svarstiden går ut 14.11.2018
LVM 41
21.6.2022
Svarstiden går ut 12.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 29
17.2.2023
Svarstiden går ut 8.3.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
25.1.2023
Svarstiden går ut 28.2.2023
Ulkoministeriö 0
19.3.2020
Svarstiden går ut 31.3.2020
Ulkoministeriö 3
16.5.2022
Svarstiden går ut 1.7.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 61
14.2.2022
Svarstiden går ut 14.3.2022
Valtiovarainministeriö 42
12.8.2019
Svarstiden går ut 9.9.2019
Ulkoministeriö 1
3.2.2020
Svarstiden går ut 6.3.2020
Ympäristöministeriö 11
15.1.2020
Svarstiden går ut 25.2.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 31
17.7.2018
Svarstiden går ut 22.8.2018
TEM 0
17.5.2022
Svarstiden går ut 17.6.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
23.10.2018
Svarstiden går ut 12.11.2018
Oikeusministeriö 14
15.6.2017
Svarstiden går ut 15.8.2017
Ulkoasiainministeriö 7
1.7.2022
Svarstiden går ut 8.8.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 71
26.10.2020
Svarstiden går ut 6.12.2020
TEM 10
6.9.2019
Svarstiden går ut 4.10.2019
Ympäristöministeriö 22
18.8.2021
Svarstiden går ut 17.9.2021
YM 28
23.8.2019
Svarstiden går ut 16.9.2019
Ympäristöministeriö 10
16.7.2019
Svarstiden går ut 13.8.2019
Ympäristöministeriö 12
2.7.2021
Svarstiden går ut 5.8.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 15
8.2.2022
Svarstiden går ut 22.2.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
9.5.2022
Svarstiden går ut 12.7.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 29
25.10.2019
Svarstiden går ut 28.11.2019
Maa- ja metsätalousministeriö 7
8.6.2022
Svarstiden går ut 22.7.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 5
12.5.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 46
11.5.2021
Svarstiden går ut 31.5.2021
TEM 5
22.11.2021
Svarstiden går ut 10.12.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 6
8.7.2021
Svarstiden går ut 3.9.2021
TEM 9
21.6.2018
Svarstiden går ut 31.8.2018
Ympäristöministeriö 71
4.11.2021
Svarstiden går ut 8.12.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 22
17.12.2021
Svarstiden går ut 17.1.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 2613
31.8.2020
Svarstiden går ut 11.9.2020
STM 15
3.2.2022
Svarstiden går ut 16.3.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 46
12.5.2022
Svarstiden går ut 1.7.2022
Valtiovarainministeriö 21
12.7.2021
Svarstiden går ut 6.9.2021
TEM 11
28.1.2022
Svarstiden går ut 3.2.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 42
13.5.2020
Svarstiden går ut 8.6.2020
Ympäristöministeriö 18
27.4.2022
Svarstiden går ut 2.5.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
21.2.2018
Svarstiden går ut 4.4.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 12
12.6.2018
Svarstiden går ut 6.8.2018
Oikeusministeriö 16
1.12.2021
Svarstiden går ut 20.1.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 59
13.4.2022
Svarstiden går ut 21.4.2022
Valtiovarainministeriö 41
20.6.2022
Svarstiden går ut 31.7.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
23.9.2022
Svarstiden går ut 21.10.2022
Valtiovarainministeriö 12
28.6.2021
Svarstiden går ut 20.8.2021
TEM 73
24.1.2022
Svarstiden går ut 7.3.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 45
21.6.2017
Svarstiden går ut 18.8.2017
Oikeusministeriö 29
22.10.2019
Svarstiden går ut 3.12.2019
LVM 36
22.12.2021
Svarstiden går ut 31.1.2022
Valtiovarainministeriö 74
3.10.2018
Svarstiden går ut 8.11.2018
Maa- ja metsätalousministeriö 10
9.8.2018
Svarstiden går ut 24.9.2018
OM 35
28.6.2018
Svarstiden går ut 15.8.2018
YM 25
11.3.2022
Svarstiden går ut 18.3.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 17
8.10.2021
Svarstiden går ut 15.10.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 26
24.4.2017
Svarstiden går ut 19.6.2017
Valtiovarainministeriö 228
12.8.2022
Svarstiden går ut 13.10.2022
Oikeusministeriö 30
5.7.2022
Svarstiden går ut 16.8.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 8
31.8.2022
Svarstiden går ut 12.10.2022
Valtiovarainministeriö 41
30.4.2020
Svarstiden går ut 12.6.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 113
29.6.2018
Svarstiden går ut 10.8.2018
TEM 18
29.6.2018
Svarstiden går ut 16.8.2018
TEM 21
14.9.2021
Svarstiden går ut 27.9.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 44
25.3.2020
Svarstiden går ut 23.4.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 10
1.9.2022
Svarstiden går ut 23.9.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 4
18.1.2021
Svarstiden går ut 1.3.2021
Ympäristöministeriö 28
15.9.2021
Svarstiden går ut 21.9.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 13
25.3.2020
Svarstiden går ut 30.4.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 15
30.9.2020
Svarstiden går ut 4.11.2020
YM 37
15.2.2017
Svarstiden går ut 13.4.2017
Liikenne- ja viestintäministeriö 117
30.9.2021
Svarstiden går ut 11.11.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 56
5.12.2019
Svarstiden går ut 16.1.2020
LVM 63
2.1.2023
Svarstiden går ut 30.1.2023
Opetushallitus 3
13.5.2015
Svarstiden går ut 6.7.2015
TEM 41
18.4.2019
Svarstiden går ut 24.5.2019
STM 26
22.6.2021
Svarstiden går ut 17.8.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 97
27.5.2020
Svarstiden går ut 10.8.2020
OM 44
14.9.2018
Svarstiden går ut 5.10.2018
LVM 9
1.3.2022
Svarstiden går ut 21.3.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 7
16.2.2018
Svarstiden går ut 30.3.2018
TEM 6
1.4.2020
Svarstiden går ut 15.4.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 46
1.2.2023
Svarstiden går ut 28.2.2023
Ympäristöministeriö 33
15.5.2020
Svarstiden går ut 29.5.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 5
26.10.2018
Svarstiden går ut 15.11.2018
Oikeusministeriö 44
2.9.2019
Svarstiden går ut 16.9.2019
Sosiaali- ja terevysministeriö 17
14.5.2020
Svarstiden går ut 24.6.2020
TEM 22
8.5.2020
Svarstiden går ut 18.6.2020
TEM 7
26.3.2021
Svarstiden går ut 16.4.2021
Valtiovarainministeriö 4
4.4.2023
Svarstiden går ut 19.5.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 70
26.10.2022
Svarstiden går ut 15.12.2022
Oikeusministeriö 15
19.3.2019
Svarstiden går ut 17.5.2019
Oikeusministeriö 29
10.1.2022
Svarstiden går ut 4.3.2022
Valtiovarainministeriö 113
14.4.2022
Svarstiden går ut 18.5.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 107
5.6.2019
Svarstiden går ut 1.8.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
24.11.2017
Svarstiden går ut 8.12.2017
Sisäministeriö 2
14.10.2022
Svarstiden går ut 28.10.2022
Ympäristöministeriö 3
20.12.2019
Svarstiden går ut 21.1.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
24.8.2021
Svarstiden går ut 3.9.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
31.3.2023
Svarstiden går ut 28.4.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 10
23.6.2022
Svarstiden går ut 21.7.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 55
4.6.2020
Svarstiden går ut 26.6.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 85
9.6.2017
Svarstiden går ut 15.8.2017
TEM 32
25.5.2022
Svarstiden går ut 14.6.2022
Väylävirasto 13
28.9.2016
Svarstiden går ut 30.11.2016
Janakkalan kunta 3
22.12.2021
Svarstiden går ut 23.1.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 59
4.7.2018
Svarstiden går ut 24.8.2018
Puolustusministeriö 27
1.2.2023
Svarstiden går ut 28.2.2023
Joensuun kaupunki 2
24.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
YM 25
24.10.2018
Svarstiden går ut 28.12.2018
TEM 17
24.1.2020
Svarstiden går ut 19.2.2020
Valtiovarainministeriö 30
19.9.2018
Svarstiden går ut 10.10.2018
Väestorekisterikeskus 47
2.6.2017
Svarstiden går ut 18.7.2017
Valtiovarainministeriö 27
5.7.2018
Svarstiden går ut 7.9.2018
Valtiovarainministeriö 32
14.4.2016
Svarstiden går ut 13.5.2016
Valtiovarainministeriö 14
5.7.2018
Svarstiden går ut 7.9.2018
Valtiovarainministeriö 20
24.3.2022
Svarstiden går ut 31.3.2022
Valtiovarainministeriö 25
19.1.2023
Svarstiden går ut 15.3.2023
Oikeusministeriö 58
9.10.2017
Svarstiden går ut 23.10.2017
Jyväskylän kaupunki 11
6.8.2015
Svarstiden går ut 31.8.2015
Jyväskylän kaupunki 27
20.7.2020
Svarstiden går ut 21.8.2020
Ympäristöministeriö 14
4.4.2023
Svarstiden går ut 15.5.2023
Ympäristöministeriö 22
25.6.2018
Svarstiden går ut 28.9.2018
YM 9
19.7.2019
Svarstiden går ut 13.9.2019
Oikeusministeriö 12
11.6.2021
Svarstiden går ut 22.8.2021
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 7
14.12.2022
Svarstiden går ut 12.1.2023
Ympäristöministeriö 9
11.6.2019
Svarstiden går ut 16.8.2019
Opetushallitus 3
8.6.2022
Svarstiden går ut 5.8.2022
Valtiovarainministeriö 36
8.6.2020
Svarstiden går ut 4.7.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 3
20.4.2023
Svarstiden går ut 15.5.2023
Opetushallitus 9
17.1.2019
Svarstiden går ut 28.2.2019
Oikeusministeriö 15
28.2.2018
Svarstiden går ut 30.4.2018
Oikeusministeriö 22
8.2.2023
Svarstiden går ut 24.2.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
5.4.2022
Svarstiden går ut 29.4.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
14.4.2023
Svarstiden går ut 5.5.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
22.9.2021
Svarstiden går ut 8.10.2021
LVM 10
25.11.2022
Svarstiden går ut 16.12.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 3
10.3.2020
Svarstiden går ut 31.3.2020
LVM 8
3.9.2020
Svarstiden går ut 4.10.2020
LVM 4
9.3.2018
Svarstiden går ut 20.4.2018
Oikeusministeriö 10
21.12.2018
Svarstiden går ut 25.1.2019
YM 20
15.10.2021
Svarstiden går ut 17.11.2021
Ympäristöministeriö 32
1.11.2019
Svarstiden går ut 5.12.2019
Ympäristöministeriö 1
27.9.2021
Svarstiden går ut 15.10.2021
Opetushallitus 99
5.11.2019
Svarstiden går ut 25.1.2020
Ympäristöministeriö 26
11.5.2022
Svarstiden går ut 7.6.2022
Ulkoministeriö 44
2.7.2018
Svarstiden går ut 17.8.2018
Puolustusministeriö 19
24.11.2022
Svarstiden går ut 30.12.2022
Ympäristöministeriö 10
20.5.2021
Svarstiden går ut 13.6.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 45
24.3.2023
Svarstiden går ut 3.5.2023
Maa- ja metsätalousministeriö 18
18.3.2022
Svarstiden går ut 15.4.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 36
2.5.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Opetushallitus 22
24.2.2023
Svarstiden går ut 31.3.2023
Opetushallitus 22
16.10.2020
Svarstiden går ut 15.11.2020
Ulkoministeriö 23
19.1.2023
Svarstiden går ut 2.2.2023
Ulkoministeriö 7
6.4.2022
Svarstiden går ut 22.4.2022
Kauhajoen kaupunki 0
22.4.2020
Svarstiden går ut 22.5.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 30
20.4.2022
Svarstiden går ut 1.6.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 33
20.10.2022
Svarstiden går ut 1.12.2022
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 2
25.10.2016
Svarstiden går ut 8.12.2016
Oikeusministeriö 3
8.5.2017
Svarstiden går ut 31.5.2017
Ympäristöministeriö 79
12.1.2021
Svarstiden går ut 28.2.2021
Ympäristöministeriö 27
1.9.2021
Svarstiden går ut 11.10.2021
Keski-Suomen liitto 33
29.1.2018
Svarstiden går ut 23.2.2018
Keski-Suomi 2020 -projekti (maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu) 66
4.12.2018
Svarstiden går ut 15.3.2019
Keski-Suomi 2020 -projekti (maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu) 16
9.4.2018
Svarstiden går ut 15.5.2018
Keski-Suomi 2020 -projekti (maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu) 22
6.6.2018
Svarstiden går ut 15.8.2018
YM 6
3.5.2019
Svarstiden går ut 20.6.2019
LVM 20
15.4.2016
Svarstiden går ut 10.6.2016
Oikeusministeriö 64
13.6.2017
Svarstiden går ut 20.8.2017
Ympäristöministeriö 75
18.4.2018
Svarstiden går ut 31.5.2018
Ympäristöministeriö 7
14.2.2019
Svarstiden går ut 6.3.2019
Opetushallitus 28
18.5.2021
Svarstiden går ut 11.6.2021
Finanssivalvonta 1
13.8.2018
Svarstiden går ut 21.9.2018
OM 32
30.8.2018
Svarstiden går ut 20.9.2018
OKM 12
12.4.2018
Svarstiden går ut 30.4.2018
Väestörekisterikeskus 5
16.10.2020
Svarstiden går ut 9.11.2020
TEM 1
6.4.2022
Svarstiden går ut 29.4.2022
Digi- ja väestötietovirasto 36
6.4.2022
Svarstiden går ut 29.4.2022
Digi- ja väestötietovirasto 32
25.5.2021
Svarstiden går ut 11.6.2021
Maanmittauslaitos 15
18.5.2022
Svarstiden går ut 3.6.2022
Kansallisarkisto 10
4.2.2021
Svarstiden går ut 19.3.2021
STM 26
7.4.2021
Svarstiden går ut 23.4.2021
Digi- ja väestötietovirasto 7
5.3.2021
Svarstiden går ut 9.4.2021
Valtiovarainministeriö 22
11.3.2022
Svarstiden går ut 8.4.2022
Valtiovarainministeriö 17
6.4.2023
Svarstiden går ut 5.5.2023
Opetushallitus 24
2.10.2020
Svarstiden går ut 30.10.2020
Opetushallitus 6
16.4.2018
Svarstiden går ut 28.5.2018
Oikeusministeriö 41
12.4.2021
Svarstiden går ut 7.5.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 79
1.7.2020
Svarstiden går ut 30.9.2020
OM 19
6.3.2018
Svarstiden går ut 20.4.2018
Ympäristöministeriö 49
15.10.2020
Svarstiden går ut 27.11.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 40
16.12.2020
Svarstiden går ut 27.1.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 37
8.1.2020
Svarstiden går ut 1.4.2020
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1
19.10.2020
Svarstiden går ut 25.11.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 56
28.9.2022
Svarstiden går ut 8.11.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 122
25.6.2018
Svarstiden går ut 10.8.2018
OM 44
11.3.2022
Svarstiden går ut 29.4.2022
Oikeusministeriö 43
23.3.2021
Svarstiden går ut 19.4.2021
OM 26
28.5.2020
Svarstiden går ut 31.7.2020
OM 42
9.7.2021
Svarstiden går ut 31.8.2021
Oikeusministeriö 55
28.6.2019
Svarstiden går ut 23.8.2019
OM 31
12.5.2023
Svarstiden går ut 31.5.2023
Valtiovarainministeriö 109
18.5.2018
Svarstiden går ut 28.6.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriö 139
30.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Etelä-Pohjanmaan ELY 4
21.12.2018
Svarstiden går ut 8.2.2019
Valtiovarainministeriö 44
3.12.2019
Svarstiden går ut 16.12.2019
Liikenne- ja viestintävirasto 15
10.4.2018
Svarstiden går ut 4.5.2018
Turvallisuuskomitean sihteeristö 11
3.2.2017
Svarstiden går ut 3.3.2017
Turvallisuuskomitean sihteeristö 12
26.11.2020
Svarstiden går ut 28.12.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 7
31.5.2021
Svarstiden går ut 25.6.2021
OM 14
28.1.2020
Svarstiden går ut 28.2.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 11
31.5.2021
Svarstiden går ut 25.6.2021
OM 11
16.8.2017
Svarstiden går ut 15.9.2017
Oikeusministeriö 6
5.8.2021
Svarstiden går ut 10.9.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 13
20.11.2019
Svarstiden går ut 31.1.2020
Opetushallitus 6
21.1.2022
Svarstiden går ut 11.2.2022
Opetushallitus 18
4.9.2015
Svarstiden går ut 20.10.2015
Sosiaali- ja terveysministeriö 77
21.8.2020
Svarstiden går ut 11.9.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 37
24.12.2021
Svarstiden går ut 18.1.2022
Ulkoministeriö 8
7.5.2018
Svarstiden går ut 4.6.2018
Ympäristöministeriö 9
9.9.2021
Svarstiden går ut 8.10.2021
Lapin liitto 8
29.9.2017
Svarstiden går ut 1.12.2017
Oikeusministeriö 75
26.10.2022
Svarstiden går ut 28.11.2022
Oikeusministeriö 3
30.9.2019
Svarstiden går ut 25.10.2019
Oikeusministeriö 16
17.8.2018
Svarstiden går ut 21.9.2018
Oikeusministeriö 34
27.6.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
OM 62
29.5.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
Ympäristöministeriö 15
18.2.2021
Svarstiden går ut 18.3.2021
OM 52
2.7.2021
Svarstiden går ut 29.9.2021
Väylävirasto 256
1.4.2022
Svarstiden går ut 8.5.2022
Väylävirasto 225
23.5.2018
Svarstiden går ut 25.6.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 16
21.9.2018
Svarstiden går ut 12.10.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 17
1.9.2020
Svarstiden går ut 23.9.2020
Opetushallitus 33
29.4.2021
Svarstiden går ut 15.6.2021
Opetushallitus 104
10.11.2020
Svarstiden går ut 18.12.2020
TEM 1
29.3.2023
Svarstiden går ut 2.5.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 1
1.11.2019
Svarstiden går ut 15.11.2019
LVM 2
1.11.2019
Svarstiden går ut 15.11.2019
LVM 1
24.4.2020
Svarstiden går ut 6.5.2020
LVM 1
1.11.2019
Svarstiden går ut 15.11.2019
LVM 7
26.3.2021
Svarstiden går ut 23.4.2021
YM 4
17.10.2022
Svarstiden går ut 15.11.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 31
13.12.2022
Svarstiden går ut 16.1.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
14.12.2022
Svarstiden går ut 31.1.2023
Ympäristöministeriö 2
20.5.2022
Svarstiden går ut 5.6.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
29.4.2019
Svarstiden går ut 23.5.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 9
11.11.2021
Svarstiden går ut 16.12.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 67
9.4.2021
Svarstiden går ut 21.5.2021
YM 52
27.10.2020
Svarstiden går ut 21.1.2021
OM 52
18.6.2021
Svarstiden går ut 20.8.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 20
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Etelä-Savon ELY-keskus 1
12.6.2018
Svarstiden går ut 2.7.2018
TEM 11
28.6.2018
Svarstiden går ut 13.8.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
21.9.2021
Svarstiden går ut 15.10.2021
Valtiovarainministeriö 67
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1
7.10.2022
Svarstiden går ut 10.10.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 29
20.10.2021
Svarstiden går ut 15.11.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 6
26.8.2022
Svarstiden går ut 23.9.2022
Opetushallitus 50
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2
9.4.2018
Svarstiden går ut 9.7.2018
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1
3.5.2021
Svarstiden går ut 30.6.2021
Oikeusministeriö 44
19.3.2021
Svarstiden går ut 30.4.2021
Valtiovarainministeriö 85
29.10.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1
12.11.2021
Svarstiden går ut 3.12.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 7
28.4.2021
Svarstiden går ut 26.5.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 11
5.6.2019
Svarstiden går ut 15.8.2019
Ympäristöministeriö 26
13.6.2022
Svarstiden går ut 5.8.2022
Oikeusministeriö 10
15.3.2022
Svarstiden går ut 25.4.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 25
21.11.2018
Svarstiden går ut 10.12.2018
OKM 11
20.4.2021
Svarstiden går ut 12.5.2021
Ympäristöministeriö 28
2.11.2020
Svarstiden går ut 14.5.2021
Lapin ELY-keskus 10
18.12.2019
Svarstiden går ut 14.2.2020
OM 23
22.11.2021
Svarstiden går ut 8.12.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
7.11.2018
Svarstiden går ut 4.12.2018
Sosiaali- ja terveysministeriö 14
5.4.2023
Svarstiden går ut 26.4.2023
Valtiovarainministeriö 4
28.1.2022
Svarstiden går ut 11.3.2022
Valtiovarainministeriö 37
28.4.2020
Svarstiden går ut 5.5.2020
STM 59
4.11.2022
Svarstiden går ut 2.12.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 31
18.3.2021
Svarstiden går ut 3.5.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 26
3.7.2020
Svarstiden går ut 17.8.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 15
12.9.2017
Svarstiden går ut 31.10.2017
Liikenne- ja viestintäministeriö 21
15.6.2021
Svarstiden går ut 15.9.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 7
9.6.2021
Svarstiden går ut 20.8.2021
OM 64
16.12.2020
Svarstiden går ut 10.2.2021
Valtiovarainministeriö 75
17.10.2022
Svarstiden går ut 4.11.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 34
4.5.2021
Svarstiden går ut 11.6.2021
OKM 69
21.2.2018
Svarstiden går ut 9.3.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 41
1.12.2020
Svarstiden går ut 22.12.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 25
15.11.2018
Svarstiden går ut 16.1.2019
TEM 12
17.5.2019
Svarstiden går ut 20.6.2019
Valtiovarainministeriö 31
5.6.2019
Svarstiden går ut 6.9.2019
VM 102
13.9.2018
Svarstiden går ut 19.10.2018
VM 20
25.8.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 19
18.10.2022
Svarstiden går ut 28.10.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 6
20.6.2022
Svarstiden går ut 16.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 27
13.8.2019
Svarstiden går ut 16.8.2019
OKM 0
31.1.2022
Svarstiden går ut 28.2.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 31
1.6.2022
Svarstiden går ut 24.7.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 52
28.2.2022
Svarstiden går ut 8.4.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 54
31.5.2021
Svarstiden går ut 5.7.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 31
24.5.2021
Svarstiden går ut 2.7.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 17
24.6.2020
Svarstiden går ut 12.8.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 14
3.2.2021
Svarstiden går ut 25.2.2021
Oikeusministeriö 9
6.7.2021
Svarstiden går ut 9.9.2021
OM 41
13.4.2023
Svarstiden går ut 1.6.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 6
21.12.2021
Svarstiden går ut 1.2.2022
Valtiovarainministeriö 20
21.2.2018
Svarstiden går ut 9.3.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 71
5.7.2017
Svarstiden går ut 4.9.2017
Liikenne- ja viestintäministeriö 71
7.12.2021
Svarstiden går ut 4.2.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 10
23.6.2022
Svarstiden går ut 15.8.2022
Valtiovarainministeriö 37
7.9.2020
Svarstiden går ut 14.9.2020
LVM 46
16.2.2018
Svarstiden går ut 19.3.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 15
24.8.2018
Svarstiden går ut 23.9.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 18
17.11.2021
Svarstiden går ut 4.1.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 132
30.9.2020
Svarstiden går ut 30.10.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 8
27.6.2022
Svarstiden går ut 19.8.2022
Oikeusministeriö 8
12.5.2021
Svarstiden går ut 11.6.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 7
12.5.2017
Svarstiden går ut 19.6.2017
TEM 61
1.2.2021
Svarstiden går ut 26.2.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 138
15.6.2020
Svarstiden går ut 25.9.2020
STM 529
18.10.2021
Svarstiden går ut 29.11.2021
Ympäristöministeriö 40
31.5.2022
Svarstiden går ut 10.8.2022
Valtiovarainministeriö 14
25.5.2021
Svarstiden går ut 31.5.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 81
27.6.2022
Svarstiden går ut 19.9.2022
Sisäministeriö 35
4.6.2021
Svarstiden går ut 31.7.2021
VM 8
29.7.2022
Svarstiden går ut 2.9.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 20
10.6.2022
Svarstiden går ut 8.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 58
23.5.2018
Svarstiden går ut 15.6.2018
TEM 10
22.4.2021
Svarstiden går ut 20.5.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 72
3.7.2020
Svarstiden går ut 23.8.2020
Valtiovarainministeriö 7
8.6.2018
Svarstiden går ut 8.8.2018
LVM 12
14.5.2019
Svarstiden går ut 7.6.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 8
2.2.2021
Svarstiden går ut 12.3.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 147
3.12.2020
Svarstiden går ut 15.1.2021
OM 8
11.3.2022
Svarstiden går ut 22.4.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 22
8.4.2020
Svarstiden går ut 1.6.2020
Valtiovarainministeriö 118
18.1.2020
Svarstiden går ut 17.2.2020
Opetushallitus 19
21.8.2020
Svarstiden går ut 21.9.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 9
1.6.2021
Svarstiden går ut 31.7.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 11
20.10.2022
Svarstiden går ut 17.11.2022
Tutkimuseettinen neuvottelukunta 55
17.6.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Sosiaali- ja terevysministeriö 128
27.5.2020
Svarstiden går ut 15.7.2020
Ympäristöministeriö 32
4.6.2020
Svarstiden går ut 10.8.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 77
15.4.2021
Svarstiden går ut 6.5.2021
LVM 24
6.9.2021
Svarstiden går ut 4.10.2021
Valtiovarainministeriö 65
5.10.2017
Svarstiden går ut 1.11.2017
Valtiovarainministeriö 88
28.6.2019
Svarstiden går ut 17.9.2019
Oikeusministeriö 92
25.5.2021
Svarstiden går ut 6.8.2021
Valtiovarainministeriö 69
3.4.2023
Svarstiden går ut 28.4.2023
Metsähallitus 25
13.10.2021
Svarstiden går ut 15.11.2021
Kainuun liitto 11
2.10.2019
Svarstiden går ut 23.10.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
11.9.2020
Svarstiden går ut 20.9.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 3
10.10.2017
Svarstiden går ut 17.11.2017
Sosiaali- ja terveysministeriö 8
6.9.2021
Svarstiden går ut 27.9.2021
Opetushallitus 54
15.3.2019
Svarstiden går ut 12.4.2019
VM 59
8.11.2021
Svarstiden går ut 3.12.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 46
13.10.2020
Svarstiden går ut 6.11.2020
Opetushallitus 9
8.12.2021
Svarstiden går ut 14.1.2022
Ympäristöministeriö 181
27.4.2022
Svarstiden går ut 7.6.2022
Valtiovarainministeriö 3
9.9.2020
Svarstiden går ut 4.11.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 38
24.1.2022
Svarstiden går ut 15.2.2022
Ympäristöministeriö 4
4.4.2022
Svarstiden går ut 16.5.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 49
20.4.2018
Svarstiden går ut 9.5.2018
Oikeusministeriö 6
12.12.2022
Svarstiden går ut 23.12.2022
Oikeusministeriö 11
29.4.2021
Svarstiden går ut 24.5.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 3
1.9.2021
Svarstiden går ut 10.9.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 8
21.3.2022
Svarstiden går ut 29.4.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 46
17.5.2022
Svarstiden går ut 10.6.2022
Oikeusministeriö 11
20.10.2021
Svarstiden går ut 23.12.2021
Ympäristöministeriö 98
16.10.2020
Svarstiden går ut 21.10.2020
TEM 23
9.5.2022
Svarstiden går ut 4.7.2022
Liikenne- ja viestintävirasto 8
3.2.2023
Svarstiden går ut 17.3.2023
Kilpailu- ja kuluttajavirasto 26
7.6.2022
Svarstiden går ut 24.6.2022
Kilpailu- ja kuluttajavirasto 9
25.4.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Valtiovarainministeriö 30
29.3.2022
Svarstiden går ut 10.5.2022
Ympäristöministeriö 27
24.8.2021
Svarstiden går ut 15.9.2021
Finanssivalvonta 11
9.2.2021
Svarstiden går ut 19.3.2021
Työ- ja elinkeinoministeriö 16
27.10.2020
Svarstiden går ut 10.11.2020
Opetushallitus 8
15.6.2022
Svarstiden går ut 13.7.2022
Oikeusministeriö 46
4.3.2021
Svarstiden går ut 14.4.2021
OM 35
30.1.2019
Svarstiden går ut 26.2.2019
Metsähallitus 22
4.11.2022
Svarstiden går ut 16.11.2022
Lapin ELY 14
4.5.2022
Svarstiden går ut 20.5.2022
Lapin ELY 12
3.10.2019
Svarstiden går ut 25.10.2019
STM 35
5.5.2023
Svarstiden går ut 5.6.2023
Suomen ympäristökeskus SYKE 0
28.8.2019
Svarstiden går ut 18.9.2019
Liikenne- ja viestintäministeriö 0
16.4.2019
Svarstiden går ut 17.5.2019
LVM 17
4.5.2020
Svarstiden går ut 11.5.2020
LVM 8
27.10.2020
Svarstiden går ut 16.11.2020
LVM 6
11.11.2021
Svarstiden går ut 25.11.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
30.8.2022
Svarstiden går ut 11.9.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 7
27.10.2020
Svarstiden går ut 16.11.2020
LVM 8
11.5.2021
Svarstiden går ut 24.5.2021
LVM 6
27.5.2020
Svarstiden går ut 1.6.2020
LVM 7
27.10.2020
Svarstiden går ut 16.11.2020
LVM 3
11.11.2021
Svarstiden går ut 25.11.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 9
11.11.2021
Svarstiden går ut 25.11.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 8
10.11.2022
Svarstiden går ut 8.12.2022
Liikenne- ja viestintävirasto 0
24.9.2020
Svarstiden går ut 26.10.2020
Liikenne- ja viestintävirasto 2
5.7.2022
Svarstiden går ut 15.8.2022
Liikenne- ja viestintävirasto 8
24.5.2021
Svarstiden går ut 24.6.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 1
29.3.2023
Svarstiden går ut 19.4.2023
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 6
11.1.2023
Svarstiden går ut 22.2.2023
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 2
12.7.2022
Svarstiden går ut 6.9.2022
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 4
25.2.2021
Svarstiden går ut 29.3.2021
Liikenne- ja viestintävirasto 53
22.5.2018
Svarstiden går ut 19.6.2018
LVM 22
26.8.2019
Svarstiden går ut 18.10.2019
Traficom 11
24.6.2021
Svarstiden går ut 9.8.2021
Opetushallitus 23
23.8.2022
Svarstiden går ut 30.9.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 64
9.3.2021
Svarstiden går ut 26.3.2021
VM 3
12.7.2022
Svarstiden går ut 31.8.2022
Oikeusministeriö 28
12.10.2020
Svarstiden går ut 23.11.2020
Valtiovarainministeriö 119
16.12.2021
Svarstiden går ut 17.1.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
12.6.2020
Svarstiden går ut 6.8.2020
TEM 11
2.6.2022
Svarstiden går ut 29.7.2022
Valtiovarainministeriö 19
27.6.2022
Svarstiden går ut 22.8.2022
Oikeusministeriö 12
10.10.2019
Svarstiden går ut 28.11.2019
LVM 15
1.7.2021
Svarstiden går ut 11.8.2021
Valtiovarainministeriö 8
25.3.2022
Svarstiden går ut 2.8.2022
Oikeusministeriö 90
6.5.2022
Svarstiden går ut 27.6.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 361
22.6.2022
Svarstiden går ut 12.8.2022
Valtiovarainministeriö 18
4.4.2023
Svarstiden går ut 2.5.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 28
17.8.2020
Svarstiden går ut 11.9.2020
VM 77
1.7.2022
Svarstiden går ut 15.8.2022
Oikeusministeriö 17
18.1.2018
Svarstiden går ut 1.3.2018
Valtiovarainministeriö 96
19.9.2022
Svarstiden går ut 17.10.2022
Valtiovarainministeriö 13
13.4.2023
Svarstiden går ut 26.5.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 21
16.6.2020
Svarstiden går ut 4.9.2020
OM 20
8.4.2021
Svarstiden går ut 16.6.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 16
15.8.2022
Svarstiden går ut 26.9.2022
Valtiovarainministeriö 28
7.9.2020
Svarstiden går ut 30.10.2020
VM 68
18.6.2020
Svarstiden går ut 7.8.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 47
12.9.2019
Svarstiden går ut 26.9.2019
VM 13
23.3.2022
Svarstiden går ut 5.4.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 14
12.10.2020
Svarstiden går ut 27.10.2020
OKM 21
9.4.2021
Svarstiden går ut 23.4.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 16
3.5.2021
Svarstiden går ut 11.6.2021
OKM 52
16.12.2022
Svarstiden går ut 6.1.2023
Valtiovarainministeriö 17
13.5.2020
Svarstiden går ut 24.6.2020
Ympäristöministeriö 74
17.6.2021
Svarstiden går ut 16.8.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 22
7.6.2018
Svarstiden går ut 17.8.2018
Oikeusministeriö 15
23.8.2022
Svarstiden går ut 20.9.2022
Valtiovarainministeriö 6
23.2.2022
Svarstiden går ut 28.3.2022
Valtiovarainministeriö 10
7.5.2021
Svarstiden går ut 17.6.2021
Valtiovarainministeriö 14
12.8.2022
Svarstiden går ut 12.9.2022
Valtiovarainministeriö 26
22.2.2022
Svarstiden går ut 5.4.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 159
10.5.2021
Svarstiden går ut 21.6.2021
TEM 8
20.1.2022
Svarstiden går ut 7.3.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 33
2.7.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Valtiovarainministeriö 6
15.6.2020
Svarstiden går ut 14.8.2020
OM 12
29.6.2018
Svarstiden går ut 31.8.2018
Oikeusministeriö 22
30.6.2022
Svarstiden går ut 19.8.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 15
6.6.2022
Svarstiden går ut 29.7.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 48
8.2.2021
Svarstiden går ut 22.2.2021
VM 6
21.4.2022
Svarstiden går ut 25.5.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 11
25.8.2022
Svarstiden går ut 14.9.2022
Valtiovarainministeriö 17
2.7.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
OM 72
29.9.2020
Svarstiden går ut 11.11.2020
Valtiovarainministeriö 24
18.10.2021
Svarstiden går ut 3.12.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 55
4.10.2019
Svarstiden går ut 15.11.2019
Sosiaali- ja terevysministeriö 91
1.3.2021
Svarstiden går ut 25.3.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 73
28.1.2022
Svarstiden går ut 20.2.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 18
1.4.2022
Svarstiden går ut 27.5.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 121
21.1.2022
Svarstiden går ut 18.2.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 15
9.10.2020
Svarstiden går ut 20.11.2020
Valtiovarainministeriö 6
26.4.2023
Svarstiden går ut 5.6.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 10
17.8.2020
Svarstiden går ut 11.9.2020
Valtiovarainministeriö 97
21.4.2021
Svarstiden går ut 3.5.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
30.9.2022
Svarstiden går ut 25.10.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 35
16.4.2021
Svarstiden går ut 29.4.2021
OM 10
21.8.2018
Svarstiden går ut 5.9.2018
LVM 6
16.6.2020
Svarstiden går ut 7.8.2020
VM 13
24.2.2022
Svarstiden går ut 7.4.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 108
27.5.2021
Svarstiden går ut 24.6.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 73
27.8.2021
Svarstiden går ut 8.10.2021
Valtiovarainministeriö 26
12.10.2020
Svarstiden går ut 23.11.2020
Valtiovarainministeriö 24
12.2.2020
Svarstiden går ut 1.4.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 117
15.11.2019
Svarstiden går ut 14.2.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 86
10.6.2022
Svarstiden går ut 29.7.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 43
10.6.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 117
2.3.2022
Svarstiden går ut 22.3.2022
Oikeusministeriö 6
10.11.2020
Svarstiden går ut 23.11.2020
Sosiaali- ja terveysministeriö 106
1.9.2022
Svarstiden går ut 29.9.2022
Ympäristöministeriö 28
12.8.2022
Svarstiden går ut 12.9.2022
Valtiovarainministeriö 30
21.9.2022
Svarstiden går ut 30.9.2022
Oikeusministeriö 29
4.10.2021
Svarstiden går ut 10.10.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 42
22.6.2021
Svarstiden går ut 20.8.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 31
17.10.2019
Svarstiden går ut 29.11.2019
Valtiovarainministeriö 15
22.9.2021
Svarstiden går ut 20.10.2021
Valtiovarainministeriö 3
2.11.2020
Svarstiden går ut 15.12.2020
Oikeusministeriö 138
24.6.2021
Svarstiden går ut 9.8.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 6
19.10.2020
Svarstiden går ut 18.11.2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö 31
3.7.2018
Svarstiden går ut 15.8.2018
LVM 0
22.1.2021
Svarstiden går ut 5.3.2021
Oikeusministeriö 32
20.5.2022
Svarstiden går ut 1.7.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 23
26.6.2019
Svarstiden går ut 12.8.2019
VM 1
23.3.2022
Svarstiden går ut 19.4.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 6
22.9.2022
Svarstiden går ut 4.10.2022
Valtiovarainministeriö 10
30.3.2021
Svarstiden går ut 9.5.2021
Valtiovarainministeriö 9
10.8.2020
Svarstiden går ut 1.10.2020
OM 33
2.12.2022
Svarstiden går ut 12.12.2022
Valtiovarainministeriö 58
14.3.2022
Svarstiden går ut 30.3.2022
Valtiovarainministeriö 5
10.1.2023
Svarstiden går ut 22.1.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 53
17.12.2021
Svarstiden går ut 1.2.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 92
11.10.2022
Svarstiden går ut 20.10.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 47
2.6.2022
Svarstiden går ut 29.7.2022
Oikeusministeriö 29
12.9.2018
Svarstiden går ut 12.10.2018
Valtiovarainministeriö 44
24.3.2021
Svarstiden går ut 7.5.2021
OM 55
23.2.2021
Svarstiden går ut 31.3.2021
OM 10
16.6.2022
Svarstiden går ut 8.8.2022
Valtiovarainministeriö 19
27.9.2021
Svarstiden går ut 7.12.2021
YM 438
27.9.2022
Svarstiden går ut 17.10.2022
Valtiovarainministeriö 39
3.11.2020
Svarstiden går ut 16.11.2020
OM 13
24.6.2021
Svarstiden går ut 10.9.2021
Valtiovarainministeriö 43
2.9.2022
Svarstiden går ut 16.9.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 40
8.9.2020
Svarstiden går ut 20.10.2020
Valtiovarainministeriö 12
12.5.2021
Svarstiden går ut 23.6.2021
LVM 20
9.4.2020
Svarstiden går ut 29.4.2020
TEM 1
19.5.2022
Svarstiden går ut 17.6.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 18
17.6.2022
Svarstiden går ut 12.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 25
2.12.2020
Svarstiden går ut 15.1.2021
OKM 52
18.11.2020
Svarstiden går ut 8.1.2021
YM 29
13.10.2022
Svarstiden går ut 25.11.2022
Oikeusministeriö 29
15.12.2020
Svarstiden går ut 8.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 74
17.6.2022
Svarstiden går ut 12.8.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 15
6.9.2022
Svarstiden går ut 19.9.2022
Puolustusministeriö 7
27.7.2022
Svarstiden går ut 7.9.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 30
27.5.2022
Svarstiden går ut 15.7.2022
Oikeusministeriö 5
19.8.2020
Svarstiden går ut 13.9.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 24
8.6.2022
Svarstiden går ut 3.8.2022
Ympäristöministeriö 94
10.11.2020
Svarstiden går ut 17.11.2020
OM 34
16.3.2022
Svarstiden går ut 20.4.2022
Työ- ja elinkeinoministeriö 13
28.4.2022
Svarstiden går ut 3.5.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 4
14.10.2020
Svarstiden går ut 19.10.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 41
13.4.2022
Svarstiden går ut 27.5.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 27
22.12.2021
Svarstiden går ut 4.2.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 47
17.6.2022
Svarstiden går ut 12.8.2022
Ympäristöministeriö 116
3.11.2020
Svarstiden går ut 17.11.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 6
26.9.2022
Svarstiden går ut 4.11.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 24
18.2.2022
Svarstiden går ut 3.4.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 85
5.9.2022
Svarstiden går ut 2.10.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 13
17.5.2022
Svarstiden går ut 3.6.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 35
15.7.2022
Svarstiden går ut 7.8.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 13
14.1.2021
Svarstiden går ut 5.2.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 27
13.4.2018
Svarstiden går ut 23.5.2018
Ympäristöministeriö 35
25.9.2020
Svarstiden går ut 9.10.2020
LVM 13
27.10.2021
Svarstiden går ut 24.11.2021
Liikenne- ja viestintäministeriö 7
5.11.2020
Svarstiden går ut 4.12.2020
OM 37
12.9.2018
Svarstiden går ut 5.10.2018
Sosiaali- ja terveysministeriö 19
22.9.2020
Svarstiden går ut 16.10.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 5
10.6.2022
Svarstiden går ut 22.7.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 35
20.6.2022
Svarstiden går ut 7.8.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 25
31.8.2022
Svarstiden går ut 3.10.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 50
10.2.2022
Svarstiden går ut 25.3.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 102
7.6.2022
Svarstiden går ut 26.7.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 8
3.6.2021
Svarstiden går ut 2.7.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 28
12.5.2022
Svarstiden går ut 22.6.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 85
11.5.2021
Svarstiden går ut 15.6.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 26
6.7.2018
Svarstiden går ut 16.9.2018
Sosiaali- ja terveysministeriö 142
28.5.2021
Svarstiden går ut 5.8.2021
Valtiovarainministeriö 42
20.6.2018
Svarstiden går ut 15.8.2018
Liikenne- ja viestintäministeriö 26
5.10.2022
Svarstiden går ut 26.10.2022
Valtiovarainministeriö 28
16.6.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
LVM 82
14.12.2020
Svarstiden går ut 15.1.2021
OM 7
6.6.2022
Svarstiden går ut 17.7.2022
Ympäristöministeriö 25
2.6.2022
Svarstiden går ut 1.8.2022
Valtiovarainministeriö 25
9.1.2023
Svarstiden går ut 20.1.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 16
9.11.2020
Svarstiden går ut 23.11.2020
Opetushallitus 34
6.7.2020
Svarstiden går ut 31.8.2020
Kansallisarkisto 91
29.10.2020
Svarstiden går ut 20.11.2020
Kansallisarkisto 15
8.2.2023
Svarstiden går ut 28.2.2023
Liikenne- ja viestintäministeriö 99
14.12.2022
Svarstiden går ut 27.1.2023
Ympäristöministeriö 127
10.10.2022
Svarstiden går ut 14.11.2022
Maa- ja metsätalousministeriö 106
1.11.2021
Svarstiden går ut 30.11.2021
Ympäristöministeriö 26
8.10.2019
Svarstiden går ut 28.10.2019
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 67
17.3.2023
Svarstiden går ut 28.4.2023
Ympäristöministeriö 54
24.3.2021
Svarstiden går ut 5.5.2021
YM 15
19.11.2020
Svarstiden går ut 11.12.2020
Valtiovarainministeriö 5
17.12.2021
Svarstiden går ut 23.1.2022
Maa- ja metsätalousministeriö 18
16.9.2021
Svarstiden går ut 15.10.2021
Kansallisarkisto 91
15.1.2021
Svarstiden går ut 28.2.2021
Kansallisarkisto 68
18.4.2017
Svarstiden går ut 10.5.2017
Oikeusministeriö 1
29.6.2021
Svarstiden går ut 27.8.2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö 53
22.11.2022
Svarstiden går ut 9.12.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 7
17.10.2022
Svarstiden går ut 14.11.2022
sisäministeriö, pelastusosasto 66
26.10.2022
Svarstiden går ut 30.11.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriö 29
26.6.2018
Svarstiden går ut 10.8.2018
OKM 23
26.1.2023
Svarstiden går ut 24.2.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 35
6.3.2023
Svarstiden går ut 16.4.2023
Sosiaali- ja terveysministeriö 44
13.9.2022
Svarstiden går ut 28.9.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 4
22.6.2021
Svarstiden går ut 16.8.2021
STM 12
12.10.2021
Svarstiden går ut 10.11.2021
Sosiaali- ja terveysministeriö 5
4.11.2019
Svarstiden går ut 25.11.2019
Työ- ja elinkeinoministeriö 2
17.11.2020
Svarstiden går ut 8.12.2020
Työ- ja elinkeinoministeriö 4
2.7.2021
Svarstiden går ut 6.9.2021
Ympäristöministeriö 414
12.8.2020
Svarstiden går ut 8.9.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 12
8.6.2022
Svarstiden går ut 3.8.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö 15
23.1.2019
Svarstiden går ut 20.2.2019
LVM 62
26.11.2018
Svarstiden går ut 17.12.2018
OKM 59
14.6.2019
Svarstiden går ut 30.8.2019
Valtiovarainministeriö 47
4.6.2021
Svarstiden går ut 5.8.2021
Valtiovarainministeriö 36
20.4.2021
Svarstiden går ut 1.6.2021
VM 85
13.9.2021
Svarstiden går ut 1.10.2021
Valtiovarainministeriö 10
27.4.2020
Svarstiden går ut 28.4.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 12
30.11.2021
Svarstiden går ut 24.1.2022
Valtiovarainministeriö 98
1.12.2020
Svarstiden går ut 16.12.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 8
1.10.2018
Svarstiden går ut 31.10.2018
VM 42
1.3.2017
Svarstiden går ut 19.3.2017
Puolustusministeriö 3
6.3.2023
Svarstiden går ut 27.3.2023
Ympäristöministeriö 3
12.11.2020
Svarstiden går ut 9.12.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö 7
6.4.2023
Svarstiden går ut 28.4.2023
Ympäristöministeriö 5
22.3.2017
Svarstiden går ut 7.4.2017
TEM 4
16.6.2021
Svarstiden går ut 11.8.2021
TEM 8
28.10.2022
Svarstiden går ut 25.11.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 4
28.10.2022
Svarstiden går ut 25.11.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö 13
23.12.2022
Svarstiden går ut 6.2.2023
Työ- ja elinkeinoministeriö 9
3.4.2020
Svarstiden går ut 1.5.2020
Maa- ja metsätalousministeriö 6
3.10.2019
Svarstiden går ut 28.10.2019
TEM 16
16.6.2021
Svarstiden går ut 11.8.2021
TEM