Anvisningar

Ge respons

Med denna blankett kan du berätta vad du tycker om utlåtandetjänsten, ge förslag till korrigeringar och förbättringar samt rapportera fel som du observerat. Du kan också ta kontakt med administratörerna per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.


Rubrik
Ämne*

Vi ber också att du lämnar dina kontaktuppgifter så att vi vid behov kan fråga efter ytterligare information om dina observationer.
Namn
E-post