Paikkatiedon yhteenveto

Yhteenveto
Yhteenveto lausunnoista ja niiden pohjalta tehdyistä muutoksista on oheisessa tiedostossa.
Lausuntoyhteenveto ja vastine.pdf