Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 18)