Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston selonteoksi "Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella"

Luonnos valtioneuvoston selonteoksi "Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella"
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 79)