Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttaminen

Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttaminen
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 25)