Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Työryhmän välimietintö.

Ehdotus saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Työryhmän välimietintö.
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 11)