Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esityksestä: kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) voimaansaattaminen

Luonnos hallituksen esityksestä: kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) voimaansaattaminen
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 38)