Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä

Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 15)