Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitysluonnos laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvä valtioneuvoston asetusluonnos

Hallituksen esitysluonnos laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvä valtioneuvoston asetusluonnos
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 44)