Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti VM005:00/2015

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti VM005:00/2015
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 40)