Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - STM122:00/2019 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta ja siihen liittyvistä asetusmuutosehdotuksista

STM122:00/2019 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta ja siihen liittyvistä asetusmuutosehdotuksista
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 48)