Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyyntö työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 36)