Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien kokemukset julkisuuslain toimivuuteen ja julkisuusperiaatteen toteuttamiseen liittyen

Viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien kokemukset julkisuuslain toimivuuteen ja julkisuusperiaatteen toteuttamiseen liittyen
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 82)