Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitysluonnos laajakaistarakentamisen tuesta

Hallituksen esitysluonnos laajakaistarakentamisen tuesta
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 113)