Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 168)