Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö lakiluonnoksesta luottotietolain muuttamiseksi maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämiseksi

Lausuntopyyntö lakiluonnoksesta luottotietolain muuttamiseksi maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämiseksi
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 35)