Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Luonnos HE:ksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö: Luonnos HE:ksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 8)