Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista

Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 74)