Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista

Lausuntopyyntö henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 118)