Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kuuleminen henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän väliraportista

Kuuleminen henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän väliraportista
1 lausuntoa näkyvillä (kaikki vastaanotetut lausunnot: 44)