Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ikääntyneiden turvallisuusohjelman päivittäminen

Ikääntyneiden turvallisuusohjelman päivittäminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: SMDno-2017-1549

Vastausaika on päättynyt: 8.12.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sisäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ikääntyneiden turvallisuusohjelmaksi.

 
Tausta

Valtioneuvoston 5.10.2017 tekemässä periaatepäätöksessä sisäisen turvallisuuden strategiasta Hyvä elämä - turvallinen arki päätettiin vuonna 2011 julkaistun ikääntyneiden turvallisuusohjelman Turvallinen elämä ikääntyneille- toimintaohjelma ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi päivittämisestä.

Luonnoksessa ikääntyneiden turvallisuusohjelmaksi tarkastellaan ikääntyneiden turvallisuuteen vaikuttavia muutostekijöitä sekä ikääntyneiden turvallisuuden kehittymistä eri näkökulmista tilastojen ja tutkimusten valossa, ja esitetään 12 toimenpidettä ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi.

Ikääntyneiden turvallisuusohjelma on kohdistettu ikääntyneiden parissa työskenteleville viranomaisille ja järjesteöille, ja sen on tarkoitus toimia ikääntyneiden turvallisuuden kehittämisen innostajana, verkostojen kutojana sekä tulosten ja vaikutusten vahvistajana. Ohjelman tavoitteena on, että jokainen ikääntynyt voisi elää turvallista arkea.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan sisäministeriöön viimeistään 8.12.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.                            
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Leena Seitovirta puh. 0295 488 244 tai leena.seitovirta@intermin.fi.
 
Asiasanat

TURVALLISUUS

ikääntyneet

sisäinen turvallisuus