Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean 101. istunnon päätöslauselmien hyväksyminen

Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean 101. istunnon päätöslauselmien hyväksyminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3091/2020

Vastausaika on päättynyt: 31.3.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitean (MSC) 101. istunnon päätöslauselmien hyväksymisestä. Englanninkieliset päätöslauselmat ja niitä koskevat muistiot suomeksi ja ruotsiksi ovat tämän lausuntopyynnön liitteenä.
Tausta
IMOn meriturvallisuuskomitea on hyväksynyt 101 istunnossaan päätöslauselmia, joista kaksi päätöslauselmaa tulee saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella ja yhdestä päätöslauselmasta tulee antaa ministeriön ilmoitus.
 
Muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan noudattaen niin sanottua hiljaista hyväksymismenettelyä, jonka mukaan ne katsotaan hyväksytyiksi 1.7.2020, jos niitä ei ole siihen mennessä vastustanut enemmän kuin 1/3 sopimuspuolista, jotka edustavat vähintään 50 prosenttia maailman kauppalaivaston tonnistosta. Näin ollen tarkoituksena on, että tasavallan presidentti hyväksyisi muutokset ennen 1.7.2020. Tämän jälkeen, kuitenkin ennen 1.1.2021 valtioneuvosta antaisi asetuksen kahden päätöslauselman voimaansaattamisesta ja yhdestä päätöslauselmasta annettaisiin ministeriön ilmoitus. Muutosten on tarkoitus siten tulla kansainvälisesti ja Suomen osalta voimaan 1.1.2021.
 
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan IMOssa hyväksytyt kansainväliseen yleissopimukseen liittyvät muutokset.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään tiistaina 31.3.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnot voi toimittaa myös sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)lvm.fi. Sähköpostitse toimitettavassa lausunnossa tulee mainita diaarinumero VN/3091/2020.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet-> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 0295 34 2612, katja.viertava(at)lvm.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
ABB    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Aker Arctic Technology Inc    
Aker Arctic Technology Oy    
Aker Arctic Technology Oy    
Aker Arctic Technology Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Baltic Sea Action Group    
Baltic Sea Action Group    
Cargotec    
Centrum Balticum    
Centrum Balticum    
Dimecc    
Dimecc    
Dimecc    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
FinFerries    
Finnish Maritime Cluster    
Finnlines    
Finnlines    
Finnlink/Finnlines    
Finnpilot Pilotage Oy    
Hacklin Ltd    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Ilmatieteen laitos    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Konecranes    
Langh    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Meriaura    
Meriaura    
Meriaura    
Meriaura    
Meriliitto    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Merimiespalvelutoimisto    
Metsäteollisuus ry    
NAPA    
NAPA    
NAPA    
Neste    
Norsepower    
Norsepower    
Opetushallitus    
Poliisihallitus    
Posti Oy    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos    
Satamaliitto ry    
Satamaoperaattorit ry    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
SM/Rajavartio-osasto    
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto, Helsingin Satama Oy    
Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
SYKE    
SYKE    
Säteilyturvakeskus    
TallinkSilja    
Tekes (Arktiset meret -hanke)    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Transfennica    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto, MKK    
Turun yliopisto, MKK    
Turun yliopisto, MKK    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
WEGA    
WEGA    
Veka-Line Oy    
Wetech    
VG Shipping    
Vikingline    
VM    
VNK    
VNK    
VNK    
VTT    
WWF Suomi    
WWF Suomi    
Wärstilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Wärtsilä    
Väylä    
Väylä    
Väylävirasto    
Yleinen Teollisuusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö