Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ulkoministeriön asetus ulkoasianhallinnon suoritteiden maksuista vuosina 2020—2022; ehdotus asetuksen muuttamiseksi

Ulkoministeriön asetus ulkoasianhallinnon suoritteiden maksuista vuosina 2020—2022; ehdotus asetuksen muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: UM008:00/2021

Vastausaika on päättynyt: 6.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ehdotuksessa  esitetään, että edustustoissa myönnettävien henkilökorttien hintoja korotetaan kuudella eurolla ja edustustoissa myönnettävien passien hintoja 55 eurolla.  
Poikkeuksen korotuksiin muodostavat Suomen sotiin osallistuneille myönnettävien passien hinnat, joihin ei esitetä muutoksia.
Ehdotetut maksujen muutokset sekä henkilökorteissa että passeissa perustuvat maksuperustelain mukaiseen omakustannusperiaatteeseen.
Tausta
Henkilökorttien osalta maksumuutos aiheutuu 2.8.2021 voimaan tulevasta henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muutoksista. Henkilökorttiin lisätään biometriset tunnisteet eli kasvokuva ja sormenjäljet.  Säädösmuutoksista aiheutuvat lisämenot kohdentuvat ulkoasiainhallinnon maksulliseen toimintaan ja ne tulee valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti kattaa täysimääräisesti suoritteista perittävillä lupatuotoilla.
Edustustoissa myönnettävän passin maksu on ollut vuodesta 2014 lähtien 140 euroa. Passin hinta ei enää vastaa sen omakustannusarvoa omakustannusarvoa ja hinta esitetään nostettavan 195 euroon. Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 1 momentin mukaan julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun tulee vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli olla omakustannusarvon mukainen.
Tavoitteet
Tavoitteena on sekä passien että henkilökortttien osalta  100 %:n kustannusvastaavuus.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään ystävällisesti toimittamaan 6.8.2021 mennessä Lausuntopalvelu.fi –järjestelmään.  
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa Liukko, minna-kaisa.liukko@formin.fi 
Jakelu:
Amnesty International Suomen osasto,    
Digi- ja väestötietovirasto    
Kaapatut lapset ry    
Kirkkohallitus    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Maahanmuuttovirasto    
Matkailun edistämiskeskus    
Pakolaisneuvonta    
Pelastakaa Lapset ry.    
Siirtolaisinstituutti    
Sisäministeriö    
Suomen matkailualan liitto ry.    
Suomen Pakolaisapu    
Suomen punainen risti    
Suomen Unicef    
Suomi-Seura ry.    
Trafi    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
UH Akava    
Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry    
Ulkosuomalaisparlamentti    
Valtionkonttori    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu