Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) muuttamiseksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14398/2020

Vastausaika on päättynyt: 8.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee muutoksia ajokorteista annettuun valtioneuvoston asetukseen. Muutokset liittyvät Euroopan komission 4.5.2020 antamaan direktiiviin (EU) 2020/612 ajokorttidirektiivin 2006/126/EY muuttamisesta.
 
Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää ehdotetuista asetusmuutoksista lausuntokierroksen 12.8. – 8.9.2020. Neljän viikon lausuntokierros on katsottu riittäväksi, sillä direktiivin edellyttämät muutokset ovat pääosin teknisluonteisia.
Tausta
Euroopan komissio antoi 4.5.2020 direktiivin (EU) 2020/612 ajokorttidirektiivin 2006/126/EY muuttamisesta. Ajokorteista annettuun valtioneuvoston asetukseen ehdotettavat muutokset liittyvät komission direktiivin täytäntöönpanoon. Direktiivi mahdollistaa ajo-oikeuden rajoittamista automaattivaihteisiin ajoneuvoihin koskevan poikkeuksen laajentamisen tiettyihin ajokorttiluokkiin. Asetusluonnoksessa ehdotetaan tehtäväksi direktiivin mahdollistama muutos. Lisäksi asetusluonnoksessa ehdotetaan direktiivin edellyttämää muutosta A2-luokan tutkintoajoneuvojen vaatimuksiin.
Tavoitteet
Direktiivi (EU) 2020/612 ajokorttidirektiivin 2006/126/EY muuttamisesta täytäntöönpannaan asetusmuutoksin, ajokorttilain asetuksenantovaltuuksien mukaisesti.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM035:00/2020 - Hankkeen kuvaus valtioneuvoston hankkeet -sivustolla

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 8.9.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 8.9.2020.
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lisätietoja
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Saara Louko, p. 0295 342053, saara.louko@lvm.fi (18.8.2020 asti)
Ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 0295 342125, monika.mutanen@lvm.fi (31.8.2020 alkaen)
Yksikön johtaja Sini Wirén, p. 0295 342532, sini.wiren@lvm.fi
Jakelu:
Ajovarma    
Antin Autokoulu Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Autoliitto ry    
CAP-Group Oy    
Datadrivers Oy    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneopetus ry    
Liikenneturva    
Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat LIIKO ry    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Poliisihallitus    
puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rahtarit ry    
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy    
Suomen Autokoululiitto ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Asiasanat

ajo-oikeus

ajokortti

moottoripyörä

tutkintoajoneuvo

automaattivaihteet