Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston periaatepäätös tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla; lausuntopyyntö (Huom! Lausuntoaika päättyy 3.3.2021)

Valtioneuvoston periaatepäätös tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla; lausuntopyyntö (Huom! Lausuntoaika päättyy 3.3.2021)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3501/2021

Vastausaika on päättynyt: 3.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi tietoturvan ja tietosuojan parantamisesta yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla.

Periaatepäätöksessä linjattaisiin tarvittavat lainsäädäntömuutokset ja muut toimenpiteet, kuten tarvittavat lisäresurssit, tietoturvan ja tietosuojan kehittämiseksi yhteiskunnassa. Periaatepäätöksessä keskitytään erityisesti nopean aikavälin toimenpiteisiin, jotka ovat toteutettavissa seuraavan 1–4 vuoden aikana.
Tausta
Psykoterapiapalveluita tarjoavaan Vastaamoon kohdistunut tietomurtotapaus on nostanut tarpeen arvioida tietoturvan ja tietosuojan parantamista erityisesti yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Vastaamon tapaus on osoittanut, että Suomessa on kriittisiä tietojärjestelmiä, joiden tietoturvan ja tietosuojan taso ei ole riittävällä tasolla.

Vastaamon tapauksen seurauksena Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 9.11.2020 työryhmän selvittämään tietoturvan ja tietosuojan parantamista yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Työryhmän tarkastelemia toimialoja olivat erityisesti terveydenhuolto, finanssiala, energiahuolto, vesihuolto, liikenne ja digitaalinen infrastruktuuri. Lisäksi tarkasteltavana olisivat julkisen hallinnon merkittävät kriittiset tietojärjestelmät (pl. turvallisuusviranomaisten verkot ja järjestelmät).

Työryhmän loppuraportti julkaistiin 1.2.2021 (Tietoturvan ja tietosuojan parantaminen yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla: Työryhmän loppuraportti, LVM:n julkaisuja 1/2021, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-614-6). Periaatepäätös pohjautuu pääosin työryhmän esitykseen.
Tavoitteet
Periaatepäätöksen tavoitteena on parantaa tietoturvaa ja tietosuojaa yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy keskiviikkona 3.3.2021. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(a)om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausunnon voivat antaa myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mainitut tahot.
Valmistelijat
 
Lisätiedot: ylijohtaja Laura Vilkkonen, laura.vilkkonen@lvm.fi, +35840 500 0817
Jakelu:
Business Finland    
Cinia    
CSC Tieteen tietotekniikan keskus    
Digita    
Eduskunnan oikeusasiamies    
EFFI    
EK    
Elintarviketeollisuusliitto    
Energiavirasto    
Erillisverkot    
Espoon kaupunki    
Ficom    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnet    
FISC    
F-Secure    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Inspecta Sertifiointi OY    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Kilpailu ja kuluttajavirasto    
Kouvolan kaupunki    
KPMG    
KRP    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kuuloliitto    
Kuurojen liitto    
Lahden kaupunki    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintävirasto    
MMM    
Nasdaq Helsinki Oy    
Nixu    
Nokia    
Näkövammaisten liitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
OKM    
OM    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Seutuverkot    
SM    
STM    
Suojelupoliisi    
Suomen Internet-yhdistys ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK    
Suomen Yrittäjät    
Sähköherkät ry    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus    
Telia    
Telia    
TEM    
TIEKE    
Tietosuojavaltuutettu    
TIVIA ry    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Ukkoverkot    
UM    
Vaasan kaupunki    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtori    
Valvira    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaan kaupunki    
VM    
VNK    
VTT    
Väylävirasto    
YLE    
Asiasanat

tietoturva

Tietosuoja