Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavista kohteista

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavista kohteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: FI.PLM.2017-440

Vastausaika on päättynyt: 19.3.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Puolustusministeriö pyytää lausuntoa puolustusvoimista annetun lain 15 §:n 8 momentin nojalla säädettävästä valtioneuvoston asetuksesta, jossa määriteltäisiin maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavat kohteet.

Tausta

Puolustusvoimista annetun lain 15 §:n 8 momentin (HE 187/2016) mukaan valtioneuvoston asetuksella annettaan tarkemmat säännökset maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavien kohteiden määritelmästä, niihin pääsystä sekä niiden salassapidosta. Asetuksessa määriteltävissä kohteissa viranomaisvalvonnan jakautuminen on ollut epäselvää, mistä johtuen asetuksella selkeytettäisiin tältä osin oikeustilaa.

Tavoitteet
Tavoitteena on laatia puolustusvoimista annetun lain mukainen valtioneuvoston asetus, jossa määritellään maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävät kohteet.
 
Liitteet:

Lausuntopyyntö 2017-440.pdf - Lausuntopyyntö

VNa erityissuojattavat kohteet.pdf - Asetusluonnos

Muistio.pdf - Asetusluonnosta koskeva muistio

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan portaaliin tai puolustusministeriöön 14.3.2017 mennessä.
Valmistelijat
Hallitussihteeri Kosti Honkanen: +358 295 16001 (vaihde)
Jakelu:
Insta Group Oy    
Leijona Catering Oy    
Nammo Lapua Oy    
Oikeusministeriö    
Patria Oyj / Millog Oy    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Pääesikunta    
Pääesikunta/OIKOS    
Sisäministeriö    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

puolustushallinto

FI.PLM.2017-415

FI.PLM.2017-440

salassa pidettävät kohteet