Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/1033/03.01.01/2017

Vastausaika on päättynyt: 19.6.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta laiksi talous- ja velkaneuvonnasta 19.6.2017 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki talous- ja velkaneuvonnasta. Samalla kumottaisiin voimassa oleva samanniminen laki talous- ja velkaneuvonnasta (713/2000).
 
Esityksessä ehdotetaan, että talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen siirretään aluehallintovirastoilta ja kunnilta oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtäväksi. Palvelua tuottaisivat oikeusapu- ja edunvalvontapiireissä oikeusaputoimistot. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit voivat myös hankkia talous- ja velkaneuvonnan palveluja ostopalveluina. Palvelun yleinen ohjaus ja valvonta siirrettäisiin Kilpailu- ja kuluttajavirastolta oikeusministeriölle.
 
Talous- ja velkaneuvonnan tehtävään ja sisältöön ei esitetä muutoksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

 
Tausta
Ehdotus on valmisteltu oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen sekä maakuntauudistukseen, jonka yhteydessä aluehallintovirastot lakkaavat vuoden 2019 alusta lukien. (Luonnos maakuntauudistuksen II vaiheen lakipaketiksi on lausunnolla 19.6.2017 saakka)
Liitteet:
Aikataulu
Määräaika päättyy 19.6.2017
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Tarvittaessa lisätietoja antavat:

oikeusministeriössä
hallitusneuvos Maaria Rubanin
etunimi.sukunimi@om.fi

työ- ja elinkeinoministeriössä
kaupallinen neuvos Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
etunimi.sukunimi@tem.fi
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Enontekiö    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Folkhälsan på Åland    
Forssa    
Helsingin kaupunki    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenlinna    
Inari    
Ita-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jakobstad    
JHL ry    
Joensuun kaupunki    
Juko ry    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun sote    
Karvian kunta    
Kauhajoen kunta    
Kemi    
Kemijärvi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta    
Kittilä    
Kokkolan kaupunki    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappajärven kunta    
Lappeenranta    
Lohjan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Marthaförbundet    
Marttaliitto    
Mielenterveysseura Rauma    
Mielenterveysseura Salo    
Mikkeli (essote)    
Muonio    
Mäntsälän kunta    
Nurmijärven kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulu    
Pardia    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Porin kaupunki    
Porvoo/ESAVI    
Raahe    
Rauman kaupunki    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemi    
Salon kaupunki    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Seitasäätiö    
Sodankylä    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sosiaali- ja terveysministeriö/sosiaalinen luototus    
Suomen Asianajajaliitto    
Takuusäätio    
Talousapu    
Tampereen kaupunki    
Tornio    
Turun kaupunki    
Tuusulan kunta    
Utsjoki    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnanvoudin virasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varkauden seurakunta    
Velkaneuvonta ry    
Vihdin kunta    
Ylivieska    
Asiasanat

talous- ja velkaneuvonta

ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning