Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Osallistu kirjanpito- ja tilinpäätöslainsäädännön kehittämiseen – Ota kantaa viimeistään 29.3.2019

Osallistu kirjanpito- ja tilinpäätöslainsäädännön kehittämiseen – Ota kantaa viimeistään 29.3.2019

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/355/00.06.02/2019

Vastausaika on päättynyt: 29.3.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriössä toteutettiin vuonna 2018 virkatyönä esikartoitus mahdollisista tarpeista tilinpäätös- ja kirjanpitolainsäädännön uudistamiselle. Kohteena olivat erityisesti kansalliset näkökohdat kirjanpitolaista ja siihen perustuvista säännöksistä myös EU-säädöskehikon ulkopuolelta. Esikartoitus toteutettiin vapaamuotoisina keskustelutilaisuuksina yksittäisten asiantuntijoiden sekä etutahojen edustajien kanssa.

Keskusteluissa saadun palautteen perusteella on työstetty oheinen muistio ”Tilinpäätös- ja kirjanpitonormiston kehittäminen 2019–2022”.

Mahdollista jatkovalmistelua silmälläpitäen pyydämme nyt näkemyksiänne asiassa. Tavoitteenamme on saada mahdollisimman laajalti palautetta muistiossa esitetyistä kehitysaihioista. Muistio ja oheiset kysymykset on laadittu tiiviiseen muotoon tässä tarkoituksessa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 29.3.2019.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopyynnön jakelu näkyy lausuntopalvelussa. Myös muut kuin jakelussa mukana olevat voivat antaa lausunnon. Järjestöjä pyydämme ystävällisesti välittämään jäsenistölleen tiedon tästä lausuntopyynnöstä.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Halutessanne voitte kuitenkin toimittaa asiasta erillisen lausunnon. Pyydämme toimittamaan lausunnon sähköpostitse
  • pdf-muodossa allekirjoitettuna osoitteeseen kirjaamo@tem.fi sekä
  • word-muodossa osoitteeseen timo.kaisanlahti@tem.fi.

Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti (puh. 029 506 4950, sähköposti: timo.kaisanlahti@tem.fi).
Jakelu:
Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Hanken Svenska handelshögskolan    
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu    
Lappeenrannan kauppakorkeakoulu, LUT    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perheyritysten liitto ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Yrittäjät SY    
Taloushallintoliitto TAL ry    
Turun kauppakorkeakoulu    
Vaasan yliopisto, kauppatieteellinen tiedekunta    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Asiasanat

kirjanpito

tilinpäätös

tilintarkastus