Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/490/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 3.4.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa oheisesta hallituksen esityksestä. Hallituksen esityksellä on tarkoitus sisällyttää lakiin romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta mahdollisuus saada hankintatukea sähköavusteisen polkupyörän hankintaan. Hankintatukea myönnettäisiin luonnolliselle henkilölle sähköavusteisen pyörän hankintaa varten 400 euroa. Ehdotuksessa ei muuteta voimassa olevien tukien ehtoja.

Tausta

Suomen kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa linjattiin tavoitteeksi liikenteen päästöjen vähentäminen 50 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Tavoitteen toteutumisen kannalta on välttämätöntä, että kävelyn ja pyöräilyn edellytykset parantuvat ja kulkutapaosuus kasvaisi nykyisestä. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa linjattiin useita toimia liikenteen päästöjen vähentämiseksi, kävelyn ja pyöräilyn osalta tavoitteena on matkojen määrien kasvattamisesta 30 %:lla vuoteen 2030 mennessä. Sähköpyörätuki edistäisi kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden toteuttamista sekä liikenteen päästöjen vähentämistä, että pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamisen osalta.

Linkit

http://www.lvm.fi - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 3.4.2018 mennessä lausuntopalveluun.  
 
Vastausohjeet vastaanottajille

 

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse   tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta
Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

 

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Eleonoora Eilittä (eleonoora.eilitta@lvm.fi; 029 534 2089)
 
Jakelu:
Autoalan tiedotuskeskus    
Autontuojat- ja teollisuus ry    
Elävät kaupunkikeskustat ry    
Energiateollisuus ry    
Ensto    
HSL    
KKV    
Liikenneturva    
Liikennevirasto    
liikennevirta Oy    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pyöräilykuntien verkosto    
Pyöräliitto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen latu    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Teknologiateollisuus ry    
THL    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
UKK-instituutti    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Öljy- ja bipolttoaineala ry    
Asiasanat

liikenne

ilmasto