Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi laajakaistatukilain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi laajakaistatukilain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/240/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 9.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009, jäljempänä laajakaistatukilaki) muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annettua lakia muutetavaksi siten, että maksuhakemuksen tekemiselle annettu määräaika poistettaisiin laista. Tämä mahdollistaisi, että tukiohjelman kestoa jatkettaisiin vuoden 2020 loppuun. Lisäksi lakiin esitettäisiin lisättäväksi säännös sähköisestä asioinnista.  
Tausta
Laajakaistatukilaki koskee Nopea laajakaista -tukiohjelmaa, jonka puitteissa laajakaistaverkkoja rakennetaan osaksi julkisella tuella alueille, joille yhteyksiä ei muuten rakentuisi. Laajakaistatukilaki sisältää säännökset siitä, miten ja millä edellytyksin julkista tukea voidaan myöntää laajakaistarakentamiseen. 

Tämänhetkisten tukiehtojen mukaan kaikki tukiohjelmaan liittyvät tuet tulee maksaa vuoden 2019 loppuun mennessä. Tukiohjelmassa on kuitenkin myöntämättä vielä noin 24 miljoonaa euroa, joten on tarkoituksenmukaista, ettei tukiohjelma pääty ennen kuin rahat on käytetty. Lakimuutos mahdollistaisi, että hankkeilla olisi vielä kaksi rakentamiskautta hankkeiden toteuttamiseen. 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on hyödyntää kaikki tukiohjelmaan varatut rahat ennen tukiohjelman loppumista. Esitys tukisi hallitusohjelman tavoitetta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamisesta. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 9.3.2018. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. 

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Lisätietoja:

Ylitarkastaja Katariina Vuorela, puh. 0295 34 2029, katariina.vuorela@lvm.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Andelslaget Optowest    
Avita ry    
Baltic Cableline    
Bothnia Broadband Ab    
Business Finland    
CGI Suomi Oy    
Cinia Group Oy    
Comptel Oyj    
DNA Oy    
Effi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa    
Elisa Oyj    
Empower Oy    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Eurajoen Puhelin Osk    
FiCix ry    
Finnet-liitto ry    
Fortum Oyj    
F-Secure    
Gasum Oyj    
Helen Oy    
Helsingin kauppakamari    
Hewlett-Packard Oy    
Huawei Technologies Oy (Finland) Co. Ltd    
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Hämeen liitto    
Härkätien Puhelin Oy    
Iisalmen Puhelin Oy    
Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö    
Ilonet Oy    
Infra ry    
Insinööriliitto ry    
InterQuest Oy    
ITS-Finland ry    
Jakobstadsnejdens Telegon Ab    
JOT Automation Oy    
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun liitto    
Kairan Kuitu verkko-osuuskunta    
Kaisanet Oy    
Karis Telefon Ab    
Karjalan ATK-Awot Oy    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen valokuituverkot Oy    
Keskuskauppakamari    
Keypro Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimito Telefonaktiebolag    
Kodintekniikkaliitto ry    
Kokemäen Teollisuuskylä Oy    
Koneyrittäjien liitto    
Kuluttajat – konsumenterna ry    
Kuluttajatutkimuskeskus    
Kymenlaakson liitto    
L M Ericsson Oy Ab    
Lainvalmistelun arviointineuvosto    
Laitilan Puhelin Osk    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin liitto    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Lounea Oy    
LPOnet oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanmittauslaitos    
Medialiitto ry    
MPY Palvelut Oyj    
Nixu Oy    
Nokia Oyj    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuuskunta Kymijoen kyläkuitu    
Osuuskunta Utakuitu    
Oy IBM Finland Ab    
PALTA    
PAM ry    
Pardia ry    
Pargas Telefon Ab/Paraisten Puhelin Oy    
PAU ry    
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy    
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy    
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy    
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Savon liitto    
Poliisihallitus    
Posti Group Oyj    
Pro ry    
Puolustusministeriö    
PyhäNet Oy    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen Valokuitu Oy    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Ranuan kuituverkot Oy    
Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta    
Relacom Finland Oy    
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Satakunnan liitto    
Savon Kuituverkko Oy    
Siemens Finland Oy    
Siikaverkko Osuuskunta    
Sisäministeriö    
Skärgårdsnäten Ab    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Internet-yhdistys ry    
Suomen isännöitsijäliitto    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kotiseutuliitto    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kylätoiminta ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Seutuverkot ry    
Suomen tieyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suupohjan Seutuverkko Oy    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähköherkät ry    
Tampereen Puhelin Oy    
Tecnotree Oyj    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Telemast Nordic Oy    
Telia Finland Oyj    
Tervolan Palveluverkot Oy    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry    
Tieto Oyj    
Tietoalan toimihenkilöt ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Tähtikuitu Oy    
Ukkoverkot Oy    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten Valokuituverkot Oy    
Vaisala Oy    
Vakka-Suomen Puhelin Oy    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vesilaitosyhdistys    
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry    
Viestintävirasto    
VR-Yhtymä Oy    
Ympäristöministeriö    
Yritystukineuvottelukunta    
Asiasanat

liikenne- ja viestintäministeriö

laajakaista

Nopea laajakaista

valtiontuki