Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Tupakkalain muutos

Tupakkalain muutos

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/572/2020

Vastausaika on päättynyt: 7.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tupakkalain muuttamisesta.
Tausta
Esitys toteuttaa hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan vähennetään riippuvuuksia ja jatketaan määrätietoista työtä tupakoinnin vähentämiseksi. Valmistelun tukena on käytetty ehdotuksia, joita sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä esitti mietinnössään (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 21/2018).
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on tukea tupakkalaissa säädettyä tavoitetta tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön loppumisesta. Tavoitteena on, että tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkauksia ei enää voisi käyttää markkinoinnin välineenä ja että mitään tupakkatuotteita ei voisi makuaineiden avulla maustaa hyvän makuiseksi. Tavoitteena on suojella väestöä, etenkin pieniä lapsia, tupakansavulle altistumiselta ja tupakointiin liittyvältä mallioppimiselta sekä parantaa tupakkalaissa tarkoitettuihin tuotteisiin kohdistuvan tuotevalvonnan resursseja.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy maanantaina 7.6.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat antaa lausuntonsa. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet ->Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen sivuilla.
 
 
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antavat:
  • lakimies Laura Terho, puhelin 0295 163 550
  • erityisasiantuntija Reetta Honkanen, puhelin 0295 163 137 (31.5. asti)
  • neuvotteleva virkamies Meri Paavola, puhelin 0295 163 343 (yleinen tupakkapolitiikka)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@stm.fi
Jakelu:
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry    
Amanita Oy    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun ympäristöterveys / Esboregionens miljö- och hälsoskydd    
Eteläkärjen ympäristöterveys / Sydspetsens miljöhälsa    
Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Filha ry    
Forssan seudun hyvinvointiky    
Haapaveden kaupunki/Ympäristöpalvelut Helmi    
Haminan kaupunki / Ympäristöpalvelut    
Havanna Aitta Oy    
Helsingin kaupunki, ympäristöpalvelut / Helsingfors stad, miljötjänster    
Hengitysliitto ry    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki    
Imatran seudun ympäristötoimi    
Inarin ja Utsjoen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Jyväskylän seudun ympäristöterveys    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue    
Kaupan liitto ry    
Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto    
Keski-Savon Ympäristötoimi    
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus    
Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto    
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto    
Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö    
Kouvolan kaupunki    
Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue, ympäristöterveydenhuolto    
Kuusamon, Posion ja Taivalkosken ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alue    
Lahti    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi    
Lapsiasiavaltuutettu    
Laukaan ympäristövalvonta    
Liedon kunta, ympäristöterveyspalvelut / Lundo kommun, miljöhälsovård    
Lohjan ympäristöterveyspalvelut / Lojos miljöhälsotjänster    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsirannikon ympäristöyksikkö / Västkustens miljöenhet    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto (DAT)    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta    
Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos    
Oulunkaaren ympäristöpalvelut    
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry    
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Philip Morris Finland Oy    
Pietarsaaren Kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto / Staden Jakobstad, Social- och hälsovårdsverket    
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi    
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelu kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki, Ympäristöterveydenhuolto / Borgå stad, Miljöhälsovård    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, ympäristöterveyskeskus / välfärdssamkommun, miljöhälsovårdenhet    
Päivittäistavarakauppa ry    
Raision valvontayksikkö    
Raittiuden Ystävät ry    
Rauman kaupunki, ympäristöterveydenhuolto    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto    
Salo    
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut / ympäristöterveydenhuolto    
Savuton Suomi 2030 -verkosto    
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto    
Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry    
Suomen Anti-piratismiyhdistys ry    
Suomen Ash    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry    
Suomen Olympiakomitea ry    
Suomen Sydänliitto ry    
Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry    
Suomen Varustamot ry    
Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Sähkösavukekauppiaat ry    
Tampereen kaupunki, ympäristöterveys    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut    
Tulli    
Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto    
Tupakkateollisuusliitto ry    
Turun ympäristöterveys / Åbos miljöhälso    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uusikaupunki    
Vaasan ja Laihian ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue / Samarbetsområde för miljö- och hälsoskyddet i Vasa och Laihela    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki / Vanda Stad    
Vapers Finland ry    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöterveys Pirteva    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

ympäristöterveydenhuolto

tupakka

nikotiini

markkinointi

tupakointi

tupakointikielto

markkinavalvonta

sähkösavuke

kansanterveys