Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta

Vastausaika on päättynyt: 18.12.2015

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Oikeusministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi yhdistyslain muuttamisesta: (http://www.oikeusministerio.fi/material/attachments/om/valmisteilla/lakihankkeet/yhtiooikeus/kWCR7HoVF/Yhdistys_rekisteripoisto_ym_HE_luonnos_30102015.pdf).

 

Yhdistyslain muutos mahdollistaa toimimattomien yhdistysten poistamisen yhdistysrekisteristä viranomaisen aloitteesta, helpottaa yhdistyksen oma-aloitteista poistamista rekisteristä, selventää selvitysmenettelyä, selvitysmiehen ja poistetulta ja purkautuneelta yhdistykseltä varojan saaneen vastuuta ja yhdistyksen kokouksen päätöksen moiteperusteita.

Linkit
Aikataulu
Lausunnon antamisaika päättyy 18.12.2015

 
Vastausohjeet vastaanottajille

Jos halua antaa lausunnon muuten kuin Lausuntopalvelun kautta, toimi seuraavasti:
1) Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 18.12.2015 sähköisessä muodossa (doc-, docx-, odt- tai rtf-tiedosto) osoitteella
oikeusministerio@om.fi.

2) Lausuntopalautteen arvioinnin ja asian mahdollisen jatkovalmistelun helpottamiseksi lausunnossa pyydetään noudattamaan hallituksen esityksen otsikointia ja jäsentelyä. Lisäksi pyydetään mahdollisuuksien mukaan arvioimaan kaavailtujen lainmuutosten vaikutuksia.

 

Valmistelijat

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 02951 50220, sähköpostisoite etunimi.sukunimi@om.fi.

Jakelu:
Akava    
Asumisen rahoitus- Ja kehittämiskeskus ARA    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto    
Finanssialan Keskusliitto    
Finland Svenska Scouter    
Helsingin Diakonissalaitos    
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö    
Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta    
Iholiitto    
Invalidiliitto    
Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat    
Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kansallinen Kokoomus    
Kansallisten palvelujen kehittäjät KAPAK    
Kehittämiskeskus Opinkirjo    
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa    
Keskusrikospoliisi    
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta    
Kopiosto    
Luonto-Liitto    
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK    
Maanmittauslaitos    
Ministeri Lauri Tarasti    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osakesäästäjien keskusliitto    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Perussuomalaiset    
Professori Heikki Halila, Helsingin yliopisto    
Raha- ja automaattiyhdistys RAY    
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL    
Suomen harrastajateatteriliitto    
Suomen Kansallisooppera    
Suomen Keskusta    
Suomen Kommunistinen Puolue    
Suomen Kristillisdemokraatit    
Suomen Kulttuurirahasto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Liikunta ja Urheilu VALO    
Suomen Nuorisoseurojen Liitto    
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi    
Suomen Omakotiliitto    
Suomen partiolaiset    
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue    
Suomen Taloushallintoliitto    
Suomen Tilintarkastajat    
Suomen Työväen Urheilijat TUL    
Suomen Yrittäjät    
Svenska folkpartiet i Finland    
Svenska hörselförbundet    
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta    
Teosto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta    
Ulkosuomalaisparlamentti    
Valtiokonttori    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Valvira Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto    
Vanhustyön keskusliitto    
Vasemmistoliitto    
Verohallinto    
Vihreä liitto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

yhdistyslaki

yhdistysrekisteri

rekisteröity yhdistys

yhdistyksen purkaminen

yhdistyksen rekisteripoisto

yhdistyksen päätöksen moite

yhdistyksen edustaminen