Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Posiva Oy:n käyttölupahakemus käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle

Posiva Oy:n käyttölupahakemus käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/34352/2021

Vastausaika on päättynyt: 15.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Posiva Oy on toimittanut 30.12.2021 valtioneuvostolle käyttölupahakemuksen käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle. Ydinlaitoskokonaisuus sijaitsee Eurajoen Olkiluodossa.
 
Käyttölupaa haetaan vuoden 2024 maaliskuusta vuoden 2070 loppuun saakka. Ajanjaksolla loppusijoitettaisiin valtaosa Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluodon ja Fortum Power and Heat Oy:n (Fortum) Loviisan ydinvoimalaitosten käytetystä ydinpolttoaineesta. Kapselointi- ja loppusijoituslaitosta on suunniteltu käytettävän noin 2120-luvulle saakka, kunnes kaikki omistajien ydinlaitosten ennakoitu käytetty ydinpolttoaine on loppusijoitettu.
 
Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee käyttölupahakemuksen ydinenergialain (990/1987) mukaisesti. Käyttöluvan myöntämisestä päättää myöhemmin valtioneuvosto.
Tausta
Posiva Oy hakee lupaa seuraavin ehdoin:
 
• Luvanhaltija saa pitää hallussaan, käsitellä, varastoida ja loppusijoittaa TVO:n Olkiluodon ja Fortumin Loviisan ydinvoimalaitosten toiminnasta syntyvää käytettyä ydinpolttoainetta enintään 6 500 tU.
• Luvanhaltija saa pitää hallussaan, tuottaa, käsitellä, varastoida ja loppusijoittaa kapselointi-
ja loppusijoituslaitoksen sekä tarvittaessa Posivan osakkeenomistajien ydinlaitoksien toiminnasta syntyviä matala- ja keskiaktiivisia käytöstä ja käytöstäpoistosta syntyneitä ydinlaitosjätteitä niin, ettei ydinlaitosjätteen kokonaismäärä ylitä missään tilanteessa 3 000 m3.
• Luvanhaltija saa pitää hallussaan, tuottaa, käsitellä, varastoida ja loppusijoittaa radioaktiivia jätteitä.
• Luvanhaltija saa pitää hallussaan, tuottaa, käsitellä, käyttää, varastoida ja loppusijoittaa kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen toiminnassa tarvittavia muita ydinmateriaaleja seuraavasti: ydinmateriaalitasealueella tai laitospaikalla jo olevia ja muita ydinmateriaaleja edellyttäen, että maahantuontilupaa tarvitseville materiaaleille on myönnetty YEL:n mukainen maahantuontilupa.
Tavoitteet
Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa lausunnot ja mielipiteet huomioon käyttölupahakemuksen käsittelyssä.
Linkit

https://tem.fi/posivan-kayttolupa - Työ- ja elinkeinoministeriön hanketta koskeva verkkosivu

https://tem.fi/sv/posivas-drifttillstand - Ansökan om drifttillstånd på svenska finns tillgänglig via länken på webbplatsen.

Liitteet:

Käyttölupahakemus.pdf - Suomenkielinen käyttölupahakemus

Aikataulu
Lausuntoja ja mielipiteitä käyttölupahakemuksesta voi esittää 8.2.–15.9.2022 välisenä aikana.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto tulee toimittaa viimeistään 15.9.2022. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot. Lausunto pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta, eikä sitä tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Käyttötukea saa myös osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat julkisia. Palvelun käyttöehdot ja rekisteriseloste löytyvät etusivun alalaidasta.
Valmistelijat
Linda Kumpula, erityisasiantuntija
puh. 050 412 4425, linda.kumpula@gov.fi
Jakelu:
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Fennovoima Oy    
Fingrid Oyj    
Fortum Power and Heat Oy    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Ilmatieteenlaitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Loviisan kaupunki    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Nakkila kunta    
Natur och Miljö rf    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Rauman kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan museo    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF    
Ympäristöministeriö    
Ålands Landskapsregering    
Asiasanat

ydinenergia

kärnenergi

käytetty ydinpolttoaine

ydinjäte

loppusijoitus

använt kärnbränsle

kärnavfall

slutförvaring