Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteista

Lausuntopyyntö vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-712-2020

Vastausaika on päättynyt: 6.4.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Opetushallitus pyytää lausuntoanne vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta.

Tausta

Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. 

 

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteiden uudistaminen käynnistettiin kesäkuussa 2019 avoimella työpajalla, johon osallistui työ- ja elinkeinoelämän sekä koulutuksen järjestäjien edustajia. Työpajassa pyrittiin tunnistamaan vanhustyön keskeiset osaamistarpeet ja kokoamaan eri tahojen näkemykset vanhustyön erikoisammattitutkinnon kehittämiseksi. 
 

Perustetyötä on voinut seurata Opetushallituksen kotisivuilla olleen linkin kautta. Kaikilla uudistamistyöstä kiinnostuneilla oli syksyn 2019 aikana mahdollisuus kommentoida luonnoksia jo ennen varsinaista lausuntovaihetta. Marraskuun lopulla järjestettiin toinen työpaja, jossa osallistujilla oli mahdollisuus kommentoida, tuoda omat tai taustayhteisönsä näkemykset vanhustyön erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kriteereihin ja tutkinnon muodostumiseen.

Syksyn 2019 aikana kehitettiin ammattitaitovaatimusten ja arvioinnin uudenlaista ilmaisutapaa elokuussa 2020 voimaan astuvien ammatillisten perustutkintojen suuntaisesti. Opetushallitus ei kuitenkaan tässä vaiheessa etene ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta geneeristen kriteerien tai suoraan ammattitaitovaatimuksiin sisällytettyjen kriteerien suuntaan. Tältä osin nyt lausuttavana oleva luonnos poikkeaa syksyllä Opetushallituksen verkkosivujen kautta esillä olleesta ja työpajassa käsitellystä luonnoksesta.

Työpajatyöskentelyn lisäksi on valmistelutyön aikana kuultu laajasti eri alojen asiantuntijoita. Perusteluonnoksesta on saatu kommentteja alan työelämän edustajilta, opettajilta sekä kuntoutumisen ja osallisuuden tukemisen työelämätoimikunnalta, jonka toimialaan vanhustyön erikoisammattitutkinto kuuluu. Valmistelutyössä on seurattu tiiviisti ikääntyneiden palvelujen kehittämiseen liittyvää ajankohtaista lainsäädännön valmistelutyötä ja alan kehittämishankkeita. Valmistelutyössä on myös pyritty ottamaan huomioon osaamisen ennakointifoorumin tuottama tieto sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan osaamistarpeiden ennakoinnista.

Tavoitteet
Vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteiden uudistamisen tavoitteena oli päivittää perusteiden sisältö vastaamaan työelämän nykyisiä osaamistarpeita. 
Uuden vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.1.2021.

 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 6.4.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta ja tutkintonimikkeistä
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat)

Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnonantajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.


 
Valmistelijat

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos on valmisteltu eri tahoja osallistaen. Työpajoja on järjestetty kaksi: 5.6.2019 (n. 50 osallistujaa) ja 28.11.2019 (n. 30 osallistujaa). Työpajojen välillä on luonnosta ollut mahdollista kommentoida avoimen verkkoalustan kautta. Valmistelutyön aikana on myös kuultu eri tahojen asiantuntijoita sekä kuntoutumisen ja osallisuuden tukemisen työelämätoimikuntaa. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksen kirjoittamistyöstä on vastannut Etelä-Savon Koulutus Oy. Perusteluonnoksen viimeistely on tehty Opetushallituksen toimesta.

Lisätietoja antavat Soila Nordström (soila.nordstrom@oph.fi) ja Sirpa Kauppi (sirpa.kauppi@esedu.fi). 

Jakelu:
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Hyria koulutus Oy    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kirkkopalvelut ry    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Kouvolan kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuntatyönantajat    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen geronomiliitto    
Suomen lähihoitajat ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjät    
SuPer    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun kaupunki    
Vaasan kaupunki    
Valvira    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry    
Vanhustyön johtajat ja asiantuntijat ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus

Tutkinnon perusteet