Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttaminen 3D-kiinteistöjen käyttöönoton vuoksi

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttaminen 3D-kiinteistöjen käyttöönoton vuoksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM3/600/2018

Vastausaika on päättynyt: 4.5.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta asetusluonnoksesta maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) muuttamiseksi.

Uudet säännökset koskevat kolmiulotteisten kiinteistöjen (3D-kiinteistöt) käyttöönoton vuoksi tarpeellisia muutoksia asetukseen, muutokset ovat suurimmaksi osaksi teknisluontoisia. Lisäksi tonttijaon tekemistä koskevaan asetuksen 37 §:ään ehdotetaan uutta kohtaa. Sen mukaan kulkuyhteydet tonteille voidaan järjestää nykyistä joustavammin, kunhan ratkaisu perustuu asemakaavaan.

 

Tausta
Asetusmuutos liittyy eduskunnassa käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen eduskunnalle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 205/2017 vp) ja se voi tulla voimaan vasta kun lakiehdotus on hyväksytty.

Samaan hallituksen esitykseen liittyy maa- ja metsätalousministeriön diaarinumerolla MMM 589/01.02/2018 lausuttavana olevat asetusluonnokset (ks. http://mmm.fi/lausunnolla).
Tavoitteet
Muutoksella asetukseen kirjataan kolmiulotteisten kiinteistöjen vuoksi tarpeelliset uudet säännökset. Tonttijakojen ja tonttien kulkuyhteyksien osalta säännökset päivitetään nykypäivän tarpeita vastaaviksi.
Linkit

http://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM020:00/2015 - Jos haluatte tutustua muihinkin 3D-lakihankkeen asiakirjoihin laajemmin, ne löytyvät vn.fi/hankkeet-palvelussa kolmiulotteisten kiinteistöjen lakihankkeen alta.

Liitteet:

3D_MRA_§t_luonnos 15.3.2018.docx - Lausunnolla oleva valtioneuvostoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta, luonnos.

3D_MRA_MUISTIO luonnos 15.3.2018.docx - Lausunnolla oleva asetuksen perustelumuistio, luonnos.

Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään perjantaina 4.5.2018 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Jaana Junnila, puh. 0295 250 107,
 etunimi.sukunimi@ym.fi. (pois lukien 9.-20.4.2018).

Jakelu:
Aalto yliopisto    
EK    
Finanssiala ry    
FLIC    
FLIC    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hämeenlinnan kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kiinteistöliitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Maanomistajain Liitto ry    
Mikkelin kaupunki    
MTK    
Oikeusministeriö    
Oulun kaupunki    
Porin kaupunki    
Rakennustarkastusyhdistys RTY    
Rakennusteollisuus ry    
rakennustieto    
Rakli    
RIL    
Rovaniemen kaupunki    
Salon kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
SLC    
Suomen omakotiliitto ry    
Suomen ympäristöoikeustieteen seura ry    
Tampereen kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Verohallinto    
Väestörekisterikeskus    
Asiasanat

ympäristöministeriö

maankäyttö- ja rakennusasetus

kolmiulotteinen kiinteistö

3D-kiinteistö

MRA